Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kitmonster

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 12:30 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gnatcatcher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aquajackie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jared_satchell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Blooming, 30+ plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tatyana_livshultz

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2021 04:03 PM EDT

Περιγραφή

Euphorbia purpurea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbsew

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 04:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milopyne

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2016 04:02 PM CDT

Περιγραφή

i am so bummed i could not get my camera to focus on this fabulous yellow color form!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ebduell

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2019 01:14 PM UTC

Περιγραφή

Two individuals

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morten

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2015 07:39 AM CET

Περιγραφή

I found this plant in many locations around sea level, but only on the beach of Shuab in the west of Socotra did I find one with perfect flowers.
Most other plants were either past bloom or had run out of water and were drooping.

The hairs on the leaves cast a whitish hue, which together with the heart-shaped makes this plant unmistakable in any vegetative state.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrmad

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrmad

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2007 10:20 AM CET

Τόπος

Sokotra (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrmad

Ημερομηνία

Μάρτιος 2018

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrmad

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aspidoscelis

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2015

Περιγραφή

Matelea chihuahuensis, Animas Valley on the northwest side of the Animas Mountains, southwest of Whitmire Pass, 31.756 -108.737, Hidalgo County, New Mexico, 2 Aug 2015.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kalpoco

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 06:01 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 02:21 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_appleget

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

nice colony!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshua_tx

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knightericm

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Survey spot 5

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

prairie_fairy

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2019 06:47 AM CDT

Τόπος

Richmond, IL, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This Asclepias was coming up with only white pigmentation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynnparsons

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 03:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dataecologist

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 02:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nzmuth

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2017 09:45 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedhunter

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedguy

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

visited by Danaus plexippus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milkweedguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2014 01:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman2000

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)