Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eyalkorin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2007 09:55 AM IST

Περιγραφή

Probably the most ancient pistacia atlantica in the Negev desert, Israel.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al_losk-lifebra

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2009 03:06 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramonamom

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:06 PM UTC

Τόπος

Loitokitok, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2008 10:32 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2019 07:45 AM -05

Περιγραφή

Sudden baby possum!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilybirt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 08:19 AM UTC

Περιγραφή

A black Girton squirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

williamstephens56

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:39 AM BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrycordenos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 01:54 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2013

Τόπος

Kalakpa, Ghana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simontonge

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2011 12:15 PM HST

Τόπος

Judaean Desert (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwkfoster

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2021 10:58 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natali220860

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016 10:56 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robcorv

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 03:37 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2009 05:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2007 11:24 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

bugsandbirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2020 01:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 01:09 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 11:59 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνεύμων (Γένος Ichneumon)

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 02:36 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 1982 04:00 PM BST

Τόπος

Al 'Urr (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2008 12:00 PM BST

Τόπος

Ceredigion, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

On display at The Feathers Inn, Aberaeron on 19 April 2017. Place and date of record follow the details on the trophy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Η Φλαιάς (Lycaena phlaeas)

Παρατηρητής

mikee84

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017 02:50 PM BST

Τόπος

Weeting, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 1998

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2008

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2008 11:10 PM CET

Τόπος

Sokotra (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankgardner

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Περιγραφή

Socotra Bunting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalmistry

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2018 12:52 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan-brooks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020 03:06 PM UTC

Περιγραφή

Two: male and female. First I've ever seen in/near Cambridge. Perhaps they’ll winter. A hen harrier wintered on this patch 4 years ago, before they started turning most of it into houses :-(
[They didn't stay; never saw them here again.]

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 1998

Τόπος

Turbah / Yemen (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ibrahim_h

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2004 11:24 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

themez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Hadramawt, YE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogoloretto

Ημερομηνία

Μάιος 2009

Τόπος

Rio de Janeiro, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandradalia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόκιρκος (Circus cyaneus)

Παρατηρητής

gberloff

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 09:40 PM BST

Περιγραφή

An incredible find - a female on migration, apparently, because this is the first and last time I saw it here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκό Τρυγόνι (Streptopelia turtur)

Παρατηρητής

duncan-brooks

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

Heard only. 3.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

rob_pople

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 09:31 AM BST

Τόπος

Cambridge, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

Periodically sallying from bushes/trees. White markings on darker wing feathers (just about evident in blurrier second photo?) conspicuous when seen side-on. Notable passage through county in past week.