Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

bipindhinsa

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 04:45 PM UTC

Τόπος

Delaware (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 11:58 AM EDT

Περιγραφή

Noticed a weird larva I've never seen before on this spider. I thought it might have been a polyxenid millipede but it looks to only have 6 legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 06:49 AM HST

Τόπος

Camp Henry (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on outside of moth trap that had a MH Bulb and LepiLED on it.

If ID correct, potential first record for Canada...

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kathy593

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 10:35 AM EDT

Τόπος

Terrace Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 10:37 PM EDT

Περιγραφή

If ID is correct, and it seems pretty certain, this would be a first record for Canada. It is not shown on either MPG, BugGuide or iNat as occurring in Canada, although it does occur in Ohio.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2020 02:16 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sneak-e

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 11:49 AM EDT

Περιγραφή

First Canadian record of family/species, Epipyropidae/Fulgoraecia exigua.

Found Acanalonia conica with white growth on side of abdomen. I thought it was a fungus but it is actually a fuzzy looking caterpillar/larva, feeding on the planthopper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jasondombroskie

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2004 12:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2020 01:40 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 10:26 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2020 01:13 PM HST

Περιγραφή

Found earlier in the day by my dad @dan_macneal

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

edporopat

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottgibson

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 11:11 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2019 07:26 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rodneyv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2014 10:58 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

allenwoodliffe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 10:27 PM EDT

Περιγραφή

This was identified by a moth specialist on BG as either P. necopina or P. beeriana, and due to the more bronzy scales, more likely to be the latter if there were Liatris spp in the area. There are both Liatris and Helianthus in the immediate area, so either one is possible. Thoughts would be appreciated!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 08:17 AM EDT

Τόπος

Archidona, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2011 02:50 AM EDT

Περιγραφή

Rhyothemis (Flutterers). Photographed at Gunung Mamin, Halmahera, Indonesia on 21 October 2011.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 10:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 04:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 04:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

johnklymko

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2019 01:38 PM EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Λειμώνιο Τριφύλλι Trifolium pratense

Παρατηρητής

slamonde

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 01:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2019 12:28 PM EDT

Περιγραφή

At mercury vapor light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jodyallair

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2017 04:53 PM EDT

Τόπος

Essex, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyukich

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 01:19 PM EDT

Περιγραφή

Eumenes sp?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

With S.F. Gibson and M.E. Garvin Count: 30. Seine net hauls: 3

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Άλκη Alces alces

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2007 08:23 PM EDT

Περιγραφή

This white cow had two calves with her, one was normal coloured the other was white. These are part of a small population of white moose in this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μικρός Λιμνοδρόμος Limnodromus griseus

Παρατηρητής

rileywalsh

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2019 04:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2019 10:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Κοινό Δεντροχελίδονο Tachycineta bicolor

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2011 08:21 AM EDT

Περιγραφή

IDed in the field as a leucistic Tree Swallow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desmond_macneal

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 09:23 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2018 08:17 AM EDT

Τόπος

mississauga, on (Google, OSM)

Περιγραφή

I really should have mentioned that this observation was one of two birds that were widely reported and were calling frequently.
Mississauga, ON

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rob21

Ημερομηνία

Ιούνιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markolivier

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 02:06 PM EDT

Περιγραφή

large clover patches on both sides of Hwy 129 - with Jack Pine plantation on east side

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tom15

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2014 12:34 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

lucasfoerster

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018 11:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

owenstrickland

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 11:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρογλάρονο Chlidonias niger

Παρατηρητής

zachbaranowski

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 11:35 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 11:13 AM EDT

Περιγραφή

Found on Greenbrier sp in Cactus Field. This is the first record for Canada according to Dave Beadle and Christian Schmidt.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Χιονόπαπια Clangula hyemalis

Παρατηρητής

mhking

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 01:51 PM EST

Τόπος

hamilton, on (Google, OSM)

Περιγραφή

Hamilton, ON
Trying to look like a Guillemot!
I ran this by some knowledgeable birders and this is thought to be a pale extreme of a grey morph female.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 05:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

meadowhawk

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 08:53 AM EDT

Περιγραφή

Rare blue-coloured Green Frog

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2016 07:54 AM +04

Περιγραφή

1200+ caught in black light trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2018 10:40 PM EDT

Περιγραφή

Tupelo Leaffolder Moth. Photographed at Wilson Tract, Norfolk County, Ontario on 2 June 2018. It took a while to sort it out, but I'm pretty sure of the id. This black gum specialist has not, as far as I know, been recorded before in Ontario, and perhaps Canada! Rather a nice looking moth as well...

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

markconboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 07:23 AM EDT

Περιγραφή

Melanistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 12:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

mikeburrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2017 09:59 PM EDT

Περιγραφή

At mercury vapor light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

markread

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερμίνα Mustela erminea

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 11:33 AM EDT

Περιγραφή

moving it's young from one location to another. This is the 2nd of two young moved.