Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2024 02:24 ΜΜ HST

Περιγραφή

vouchered, #2049; on Kadua fosbergii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2024 01:39 ΜΜ HST

Τόπος

Honolulu, HI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

vouchered, #2004; Pu'u Lanihuli, ca. 820m; wet forest/shrubland; epiphyte on Metrosideros polymorpha branch, growing with Frullania sp. and Adenophorus tamariscinus; uncommon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2024 10:13 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zpezzillo

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 02:18 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mike_ross

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:37 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:59 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salviadorrii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 02:03 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 07:22 ΠΜ HST

Περιγραφή

on Dichanthium annulatum and Bothriochloa macra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinfaccenda

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 04:24 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 12:01 ΜΜ +04