Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκέφαλος Θαλασσαετός (Haliaeetus leucocephalus)

Παρατηρητής

tnewman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Took a quick look at nest, nothing visible in nest, no adult(s) present at 0927. Drove to bridge, kicked 2 bald eagles out from that small arm; 1 was adult, another maybe have been an immature. Drove back to nest, an adult flew in with a large fish @ 0935. It proceed to tear fish part and feed young. I thought i saw it feeding a young on the right and then left side, but upon review of my photos, I can only see 1 young. Feeding appeared finished and we left.

5 boats at ramp with another seen on way in.