Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δρυς Η Κόκκινη (Quercus coccinea)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019 05:52 ΜΜ EDT

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cat32

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 08:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmickley

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 06:39 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 11:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlisletinnin

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2017 07:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On fairyland trail, rocky valley

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

erikamitchell

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 04:20 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 09:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2016 09:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2016 05:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεύκα (Γένος Populus)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 09:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 09:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 11:09 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 01:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benedictgagliardi

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2015 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 01:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 04:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 11:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστέρες (Φυλή Astereae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Connecticut, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο Το Μόλλουγο (Galium mollugo)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 04:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 04:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 04:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 08:19 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 08:22 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 08:30 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 01:24 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2015 01:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicalodwick

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημυδοειδή (Οικογένεια Betulaceae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σημύδα (Γένος Betula)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 06:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:08 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:04 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:03 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 06:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 06:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 03:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2014 07:33 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2014 07:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2014 07:34 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2014 06:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2014 07:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicalodwick

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 05:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2015 05:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 10:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 12:36 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Doesn't appear branched, but mowed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 01:33 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 01:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 01:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γάλιο (Γένος Galium)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιπουρίς Η Αρουραία (Equisetum arvense)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάλσαμο (Hypericum perforatum)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:29 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:38 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:34 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σολάνο (Γένος Solanum)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 10:24 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 12:26 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 12:28 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 12:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 03:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 04:54 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:12 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Περσικάρια (Γένος Persicaria)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

mickley

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2015 05:51 ΜΜ EDT