Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:17 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maliabyrtus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2016 07:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williamharmonlds

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 10:44 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpylmare55

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2021 07:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

williampaulwhite17

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:50 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cathybester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2020 11:30 ΠΜ HST

Περιγραφή

predation - Nile tilapia?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reaglephoto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 04:20 ΜΜ UTC

Τόπος

Phoenix, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Photo credit: Rodrigo Izquierdo
www.reaglephotography.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύουρη Νυφίτσα (Neogale frenata)

Παρατηρητής

fernandez-m

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 10:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 06:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

found by Valerie B.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

drew654

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

johneppler

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2014 11:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Osprey (Pandion haliaetus) at Elizabeth Hartwell Mason Neck NWR, Lorton, Virginia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertluke1

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 11:10 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scobbold

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 10:09 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rene-cor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2019 03:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidcavanaugh

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 09:37 ΠΜ EDT

Τόπος

Rockville, MD, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalie-rick

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 07:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holdenb

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2020 11:43 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nefariousdrru

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 06:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uflgator

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Περιγραφή

Introduced species on this river, bit well established along the entire spring run and into the Ocklawaha.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyattstinebaugh

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2018 03:29 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lala_g

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

in front yard

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mckcolin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 04:29 ΜΜ MDT

Τόπος

Santa Rosa, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juddpatterson

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 11:27 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χήνα (Γένος Anser)

Παρατηρητής

kim_score_birdingpal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 06:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoagie34

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 02:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsoundsjc

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2015 02:44 ΜΜ PDT

Περιγραφή

With asilid fly prey.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeghetererin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natureali

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2013 06:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

kennethferguson

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 07:29 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Backyard drinking from pool. Noticed band on leg.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 09:26 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Sandy soil, arid habitat, bee visiting flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 06:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brislandlife

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυωτίδα (Γένος Myotis)

Παρατηρητής

hansecj

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2009 10:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wwench

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 02:31 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Caught in Western Black Widow web

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

workingman

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 02:40 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

phurleyplacitas

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2020 11:36 ΠΜ MDT

Τόπος

Placitas, NM, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Γένος Bombus)

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2016 02:05 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raultrujillotovar5

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 10:50 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροταλίας (Γένος Crotalus)

Παρατηρητής

nickdunham

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Western diamondback x Mojave hybrid (Crotalus atrox x scutulatus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 12:02 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 12:03 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbroadhead

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 12:22 ΜΜ CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexlamoreaux

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 11:59 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_herps

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 11:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_dennehy

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015 07:42 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eraskin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Περιγραφή

Found by Valerie B.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiko

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2014 02:32 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hinkotalsma

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2016 01:52 ΜΜ CEST