Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 11:47 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandon_dietrich

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ndpederson

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2016 10:05 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 1981 04:27 ΜΜ PST

Τόπος

Poway, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raulcastrou

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 05:41 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thamnelegans24

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2011 08:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κροταλίας (Γένος Crotalus)

Παρατηρητής

entomo-logic

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Crotalus atrox x Crotalus molossus, wild hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_centenero-alcala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2014 06:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donald_varela

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 04:49 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_centenero-alcala

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 02:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_f_r

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2018 10:41 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravisara_jayamanna

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 12:37 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdwillson

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2008

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abdellahbouazza

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2017 11:57 ΠΜ BST

Τόπος

Laâyoune, Maroc (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

vogelwurm

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 09:39 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Männchen

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστρίτης (Vipera berus)

Παρατηρητής

laukinis

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2011 05:15 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsirtalis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

Record also entered in HerpMapper.org

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

torreya_trekker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

"Diamondless" aberrant individual, seen moving through property, and vanished into an armadillo burrow.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioroamer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2020 07:48 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siriwatdangsri

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Τόπος

Kanchanaburi, TH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crotalusfreak

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2016 11:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Found by myself and a good personal friend while out on a night cruise to photograph

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobwilcox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2009

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Note the 2 large scales between the supraoculars. This is diagnostic of scutulatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jqrichmond

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Guadalcanal, SB (Google, OSM)

Περιγραφή

Friend/colleague Tyrone Hayes actually caught the snake right as we were getting back to camp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnwe3

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Bahrain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayuresh_kulkarni

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 04:14 ΠΜ IST

Περιγραφή

This is a nocturnal and secretive species. In Pakistan it is found in a range of habitats from gallery forest to sparse desert shrubland, generally avoiding highly arid, rocky or sandy areas.
The total length is around 3 feet (91 cm) with a 7-inch (18 cm) tail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

keiton1219

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 06:07 ΜΜ UTC

Τόπος

St. Albert (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάιος 1999

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Scanned from old photo... Year is accurate; month and date not so much...
1999

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bartwursten

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2016 08:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arcb

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 11:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 12:05 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mabat5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2016 01:56 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 02:14 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2018 06:15 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2009

Τόπος

Tamaulipas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eligarcia-padilla

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2016 07:38 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Περιγραφή

On private property with permission

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trans-pecos-herpetology

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vipulramanuj

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 07:19 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acaciamissedit

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 06:57 ΜΜ MDT

Περιγραφή

First year male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dannysanders

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This property has been heavily searched for over 10 years and lived on for over 25 and this is the first individual from here.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emhartwig

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulavanderplank

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Mulegé, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonahvanbeijnen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2014 08:44 ΠΜ CET

Περιγραφή

This pitviper is endemic for Palawan and found in primary forests at lower elevations. Adult specimen found along a river in primary forest of Cleopatra's Needle, one of the most impressive forests in the Philippines and in need of conservation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2013

Τόπος

Palawan, PH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2015 07:07 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorhakonsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2016 07:13 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Found active on ground at night time

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahlauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2016 07:58 ΠΜ MDT

Περιγραφή

Counted 13 buttons on this snake--an old timer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2014 12:08 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbernz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2016 10:40 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2019 12:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτόφιδο (Zamenis situla)

Παρατηρητής

clo_09

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2017 04:00 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2017 03:08 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jplarry

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Orellana, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Halloween Morph of a Juvenile Amazon Tree Boa (Corallus hortulanus) from San Jose de Payamino, Ecuador

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dolfo89

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 02:40 ΜΜ -03

Τόπος

Serra - ES, Brasil (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrada na APA do Mestre Álvaro -Serra - Espírito Santo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmoroti

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliano2020

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017

Περιγραφή

Parque Natural Municipal do Trabiju

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_yanez_munoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2004 12:02 ΠΜ -05

Περιγραφή

EPSON DSC picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019 09:13 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 09:13 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 04:40 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 04:53 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thorhakonsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2016 05:47 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthieuberroneau

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Veracruz, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mread

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2018 08:00 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustdevil

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 12:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegophidio

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 11:55 ΠΜ -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Reservas Naturales Rey Zamuro - Matarredonda

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valita1

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 02:16 ΜΜ -05

Τόπος

Tena, EC-NA, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ptexis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 1996

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicao17

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 02:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-deschandol

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2015 07:34 ΜΜ CEST

Τόπος

Perak, Malaisie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankcolacicco

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Esmeraldas, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Naja haje

Παρατηρητής

matthieuberroneau

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

Guelmim, MA-GE, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

Egyptian cobra, Morocco 2016

Follow on 500px

Follow on Facebook

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike_rochford

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison_marynathan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2011

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tvp

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Περιγραφή

Tijgerpython

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 08:58 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossambica

Ημερομηνία

Ιούνιος 2006

Τόπος

Nakuru, KE (Google, OSM)

Περιγραφή

Adult female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanheygen

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2010 01:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2018 11:25 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyhuie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 01:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amyhuie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 01:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmax

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 08:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_rohrmann

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2010 05:57 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2017 05:09 ΜΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2013

Τόπος

Red Rock, AZ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abel22

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2016 12:35 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorgeamador

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 11:32 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgang_wuster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardo_ramirez

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2018 11:01 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020

Τόπος

Penang, Malaysia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asemerdj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2013

Τόπος

Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

halvard_midtun

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2019 09:55 ΠΜ CET

Περιγραφή

Snake Relocation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akoslumnitzer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rharris70

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2016 08:29 ΜΜ UTC

Τόπος

Bukit Fraser (Google, OSM)

Περιγραφή

Male with postocular markings absent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2018 11:27 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 07:43 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outstar79

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2017 09:21 ΜΜ AWST