Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aperturesciencebydan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 10:53 AM EDT

Περιγραφή

Adult male! ID'd by WayneMaddison.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydrophilus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2017 06:59 PM PDT

Περιγραφή

Chalk Bluff Road area, Mono County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2017 03:08 PM PDT

Περιγραφή

Imperial Sand Dunes, Imperial County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rocky ravine w Rhus virens litter
Chthoniinae - sclerotic knob instead of galea
Chthonini - dorsum of chela with a single transverse pair of sub-adjacent tactile setae” - Chamberlin, 1931

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Rhus virens litter, sheltered ravine.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptim

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 12:14 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2010 02:55 PM PST

Περιγραφή

Calisoga spider from San Luis Obispo County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

boazsolorio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ma_leimroth

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Mature male wandered into camp and regretted it

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwmendez3

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Well drained "cave" floor, high humidity w lots of roots, maddeningly rare

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmledford

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terryleecrane

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 07:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosalia-expertise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 11:29 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 12:57 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimstarrett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 09:54 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2010 10:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2008 05:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:19 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tara19

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:40 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jcowles

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2007 04:01 PM MST

Περιγραφή

This image shows the yellow stripe on the front legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrike larder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 02:14 PM IST

Τόπος

Chikkakereyuru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombrookshire

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathourston

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 03:56 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 11:35 AM PST

Περιγραφή

Bdellozonium I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Μάιος 2014

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 07:01 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2013 10:36 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 11:40 AM +08

Περιγραφή

preying on a raspy cricket (Grylacrididae)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009 11:37 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 03:40 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2012 04:38 PM AEST

Περιγραφή

Tasmanipatus barretti - giant velvet-worm, NE Tasmania, April 2013. Velvet-worms are among the oldest of land-animals, having been around for half a billion years. Today they're mostly found in the southern continents. Tasmania hosts dozens, perhaps hundreds, of species, most of which remain to be formally described. The giant velvet-worm is Tasmania's largest, reaching a 'whopping' 5 cm. It is confined to a small part of the northeast corner of the state, and is considered threatened because long-term supplies of its favoured habitat, rotting logs, are vulnerable to fires, firewood-collecting and forestry activities. Its protected status means that it cannot knowingly be disturbed without a permit. Although they can be most reliably found in the 'mudguts' rot in the middle of old logs, at night, and in damp weather, they will also venture out into leaf-litter. Their favourite food is termites, ensared in glue projected from cannons on the velvet-worm's head. This species gives birth to live young.

There are other Tasmanian velvet-worms featured on my Flickr site too. Search the site for 'Onychophora'.

More about the strange lives of velvet-worms here: www.wired.com/2014/08/absurd-creature-of-the-week-velvet-...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 09:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 10:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 10:26 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:34 PM ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

♂️♀️ in copula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alireza

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 04:10 AM +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2007 02:43 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2015 09:08 PM PDT

Περιγραφή

This one used lichen in its turret construction, a choice that we endorsed whole-heartedly. Also, Trent is the best turret tickler ever.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 11:56 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annaremstedt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2012 10:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 11:02 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 07:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 07:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2008 04:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:46 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Περιγραφή

the only "Z' I've ever found, and only the seocnd one I've ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 10:03 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 01:33 PM CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tempetoon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayvanaparthy

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Rhene- specific species to be identified

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Τόπος

Canton, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015 10:26 AM EDT

Τόπος

Cusseta, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:11 PM PDT

Περιγραφή

Displaying to nearby female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Firewood find

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptim

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:27 PM MDT

Περιγραφή

Male displaying

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 11:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 03:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 12:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 11:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romuloarrais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 11:59 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015

Τόπος

Loreto, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 08:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 09:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 11:17 AM CDT

Περιγραφή

I never could find what he was displaying to

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Adult female and male Phidippus putnami, Ok. U.S.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 10:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 11:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiru41i6

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 08:35 PM CDT

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 11:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 11:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 05:21 PM PDT

Περιγραφή

Figueroa Mountain, Santa Barbara County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 11:15 AM SAST

Περιγραφή

Body length 5.7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016 07:35 AM PDT

Περιγραφή

Preying on Kelso Jerusalem Cricket (Ammopelmatus kelsoensis). Kelso Dunes, San Bernardino County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 02:00 PM SAST

Περιγραφή

Large, very flat, no web seen, hid in crack in tree trunk when disturbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2015 09:02 AM AEDT

Περιγραφή

Velvetworm, Tarkine Bush Blitz, Tasmania, January 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 12:17 PM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2015 10:05 AM PDT

Περιγραφή

Found this lovely swarm under a log. Fairly sure the log was a conifer since there was little else around, but not 100%.