Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomasbarbin

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:19 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tara19

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 10:40 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jcowles

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2007 04:01 PM MST

Περιγραφή

This image shows the yellow stripe on the front legs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

blackwarbler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Shrike larder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 02:14 PM IST

Τόπος

Chikkakereyuru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tombrookshire

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 04:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathourston

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2020 11:56 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 11:35 AM PST

Περιγραφή

Bdellozonium I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cavemander17

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

luchoperalta

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2014 10:22 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Sarawak, MY (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2016 07:01 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2013 10:36 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2015 11:40 AM +08

Περιγραφή

preying on a raspy cricket (Grylacrididae)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2009 11:37 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2016 03:40 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2012 04:38 PM AEST

Περιγραφή

Tasmanipatus barretti - giant velvet-worm, NE Tasmania, April 2013. Velvet-worms are among the oldest of land-animals, having been around for half a billion years. Today they're mostly found in the southern continents. Tasmania hosts dozens, perhaps hundreds, of species, most of which remain to be formally described. The giant velvet-worm is Tasmania's largest, reaching a 'whopping' 5 cm. It is confined to a small part of the northeast corner of the state, and is considered threatened because long-term supplies of its favoured habitat, rotting logs, are vulnerable to fires, firewood-collecting and forestry activities. Its protected status means that it cannot knowingly be disturbed without a permit. Although they can be most reliably found in the 'mudguts' rot in the middle of old logs, at night, and in damp weather, they will also venture out into leaf-litter. Their favourite food is termites, ensared in glue projected from cannons on the velvet-worm's head. This species gives birth to live young.

There are other Tasmanian velvet-worms featured on my Flickr site too. Search the site for 'Onychophora'.

More about the strange lives of velvet-worms here: www.wired.com/2014/08/absurd-creature-of-the-week-velvet-...

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 09:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

vicentevaldesguzman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 10:41 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sable

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 10:26 AM JST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2020 12:34 PM ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

♂️♀️ in copula

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_coulter

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Pennsylvania, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alireza

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2017 04:10 AM +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 09:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gumnut

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2007 02:43 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2015 09:08 PM PDT

Περιγραφή

This one used lichen in its turret construction, a choice that we endorsed whole-heartedly. Also, Trent is the best turret tickler ever.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015 10:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2019 11:56 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

annaremstedt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 04:19 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kkrockytop

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2012 10:57 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danilo_hegg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 11:02 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 07:32 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2019 07:08 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colinpurrington

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 04:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 09:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2008 04:35 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 01:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2019 10:46 AM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Περιγραφή

the only "Z' I've ever found, and only the seocnd one I've ever seen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2016 10:03 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 01:33 PM CDT

Τόπος

Garfield, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2018 01:15 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tempetoon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayvanaparthy

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Karnataka, IN (Google, OSM)

Περιγραφή

Rhene- specific species to be identified

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2019

Τόπος

Canton, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giffbeaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2015 10:26 AM EDT

Τόπος

Cusseta, GA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dclump

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 02:11 PM PDT

Περιγραφή

Displaying to nearby female

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Τόπος

Oklahoma, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Firewood find

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

leptim

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 11:27 PM MDT

Περιγραφή

Male displaying

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 11:38 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016 03:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2018 12:54 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 11:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sclerobunus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 01:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

romuloarrais

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 11:59 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rogerritt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2015

Τόπος

Loreto, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

sullivanribbit

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2018 08:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alex_bairstow

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2018 09:31 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2018 11:17 AM CDT

Περιγραφή

I never could find what he was displaying to

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Adult female and male Phidippus putnami, Ok. U.S.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2018 10:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

octovaulter

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 11:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jim_chi

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 08:35 PM CDT

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 11:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticidude

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 11:32 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2018 05:21 PM PDT

Περιγραφή

Figueroa Mountain, Santa Barbara County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

skitterbug

Ημερομηνία

Μάιος 2017

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wynand_uys

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2018 11:15 AM SAST

Περιγραφή

Body length 5.7mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alice_abela

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2016 07:35 AM PDT

Περιγραφή

Preying on Kelso Jerusalem Cricket (Ammopelmatus kelsoensis). Kelso Dunes, San Bernardino County, California

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colin25

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2018 02:00 PM SAST

Περιγραφή

Large, very flat, no web seen, hid in crack in tree trunk when disturbed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2015 09:02 AM AEDT

Περιγραφή

Velvetworm, Tarkine Bush Blitz, Tasmania, January 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2018 12:17 PM PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2015 10:05 AM PDT

Περιγραφή

Found this lovely swarm under a log. Fairly sure the log was a conifer since there was little else around, but not 100%.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jdjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2017 02:56 PM PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

absoluteandy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2015

Τόπος

Box Canyon Cave (Google, OSM)

Περιγραφή

Never seen Spelungula cavernicola on the ground before - I found two sitting on a piece of wood in Box Canyon Cave.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biologocelio

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2006

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

angelasimpson

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015 09:01 PM NZST

Τόπος

okere falls (Google, OSM)

Περιγραφή

Bryce encouraged a few of these out from their tunnels tonight, and they were kind enough to sit still for some photos (-:

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tony_wills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2015 11:44 AM NZDT

Τόπος

Karori, Wellington (Google, OSM)

Περιγραφή

Quite alive when I turned the brick over, playing dead when I removed it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nzwide

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017 12:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

idiacanthus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2011 11:44 AM -05

Περιγραφή

Linothele megatheloides

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

miketroll

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2016 09:44 PM PDT

Ετικέτες