Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgglon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Lacunicambarus freudensteini (https://www.srs.fs.usda.gov/pubs/ja/2020/ja_2020_adams_002.pdf). Specimen in center is pink morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliaglonzapata

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020

Τόπος

Sisteron (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceciliaglonzapata

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 05:20 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sbadams

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 09:48 AM CST

Περιγραφή

Not certain which glass lizard this is, but this seemed like the closest match

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greg_myers13

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2019 07:33 PM EDT

Περιγραφή

Cf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjake

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2019 12:24 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2017 12:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaptainkory

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 09:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgglon

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2017 10:58 AM EDT

Περιγραφή

This is the first time I caught this species and realized something was odd about it. The juveniles are striped and very colorful, which is where the name "chimera" comes from. Neither my colleague Roger Thoma or I could definitively ID it, so we suspected that it was a new species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

With downward pressure of my boot I was able to propel the crayfish out of its semi flooded chimney.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexcoats

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 04:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aggie_wildlifer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2018 04:04 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenhugstrees

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2018 05:13 PM CDT