Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Περιγραφή

Sorry for photo quality. I had gotten sunblock on the lens. :(

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2021 05:24 PM PDT

Περιγραφή

In my garage!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρη Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

euproserpinus

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 04:26 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:38 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2010

Περιγραφή

San Benito County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_nelson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

(E)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2020 02:49 PM PDT

Περιγραφή

Hairy bittercress

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Malva Parviflora, note bumpiness of seed covering between lines. Neglecta has a smooth seed covering between its lines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Lactarius rufulus. Light maple syrup notes after drying. Recommend slow drying instead of dehydrator as the note was lessened when high heat was used. Light latex, spiky orange hairs at base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgforager1

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 09:44 AM PDT

Περιγραφή

Taste: Similar to spinach. I eat this quite often in spring. You can pull the whole rosette and place it in a little water in a bowl on your counter and it stays fresh.