Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:07 AM EDT

Τόπος

Newberry, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Female 3.5 mm long, collected from the inner bark of a slash pine stem that had been cut down in land clearance activities. One male in the nuptial chamber, with 6 females working on constructing egg galleries. The tree was already dead when infested, so there were no pitch tubes on the bark, just reddish-brown boring dust. This is one of the Ips species that have some slight sexual dimorphism; the male frons (face) has a much larger central tubercle just above the mandibles, and a shallow fovea (depression) above that. Compare this female to the male here: https://www.inaturalist.org/observations/91352338

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eickwort

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 10:07 AM EDT

Τόπος

Newberry, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Male 4.0 mm long, collected from the inner bark of a slash pine stem that had been cut down in land clearance activities. One male in the nuptial chamber, with 6 females working on constructing egg galleries. The tree was already dead when infested, so there were no pitch tubes on the bark, just reddish-brown boring dust. This is one of the Ips species that have some slight sexual dimorphism; the male frons (face) has a much larger central tubercle just above the mandibles, and a shallow fovea (depression) above that. Compare this male to the female posted here: https://www.inaturalist.org/observations/91352343

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 03:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2016 09:57 AM EDT