Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 02:51 ΜΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2022 09:05 ΠΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hunting.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chelsea_carroll

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 08:08 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vtmonarch

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2022 02:46 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

4100

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 08:11 ΠΜ EDT

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Alert, but not perceiving a threat, this young male allowed me to approach to obtain his portrait.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erint

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:14 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckhunt

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 12:41 ΜΜ EST

Τόπος

Townshend, VT, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This Sharp-shinned Hawk swooped in and grabbed a Blue Jay, but couldn't keep it. It then flew to a branch and tucked its right leg into its breast feathers. I thought it may have injured the leg, or a talon, but after a few moments of spreading its tail and wings and aligning its feathers, it seemed recovered and flew away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 11:16 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanelliott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 12:00 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbb2004

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 10:02 ΠΜ EDT

Περιγραφή

I discovered the cocoon April 28 and today, June 5, was fortunate enough to see the moth which emerged!
https://www.inaturalist.org/observations/44204987

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coleen61

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 03:14 ΜΜ EST