Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2024 12:21 ΜΜ MDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023

Περιγραφή

https://www.inaturalist.org/observations/197707691

Originally posted to Mushroom Observer on Jan. 27, 2024.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2024 11:03 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 12:07 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Very, very curious about this one...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 11:28 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 02:04 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skullroy

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2024 01:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found by Eli!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielleward212

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 08:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

wrinkled thallus differentiates it from the common cyanescens

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 10:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

on Coast Live Oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beartracker

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2024 04:06 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Net and shelter at the base of the net of a net-spinning caddisfly.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jjbauer

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Temecula, CA. Large population on peices of old Adenostoma fasciculatum bark over exposed decomposing granitic soil. With Acarospora schilecheri, Xanthoparmelia, Candelaria, and other soil crust lichen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robynjensen

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2024 10:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 04:21 ΜΜ PDT

Περιγραφή

1 thalli on spruce branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2024 01:59 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 03:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2024 04:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Black fungus covering greatest ratio of surface area compared to nearby specimens of same species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl3

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2004 11:18 ΠΜ PST

Περιγραφή

A 5 minute walk west of Gillem Bluff on the border of the Modoc National Forest and Lava Beds National Monument, in California, USA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2024 04:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

A scolding wren and spotted towhee got my attention and I came in closer to try to snap some pics and then noticed this bobcat perched in a tree. So cool!!

Did some beach walking and Coastal Trail hiking in the Rodeo Beach area of the Golden Gate National Recreation Area.

All of my observations from this visit:
https://www.inaturalist.org/observations?on=2024-07-02&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&project_id=nps-golden-gate-national-recreation-area&user_id=joemdo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2024 09:19 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2023 01:11 ΜΜ EDT

Τόπος

Bartlett, NH, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 07:30 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ocean_beach_goth

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 02:50 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάπτερη Φάλαινα (Megaptera novaeangliae)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 10:08 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:52 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

north_star_naturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 09:47 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2024 01:57 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Monterey Butterfly Count

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

On wood. Temecula, CA.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2024 07:37 ΠΜ PDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kestrel

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 12:49 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:47 ΠΜ PDT

Περιγραφή

mostly growing on Bactrospora (pink lichen) on completely shaded tree bark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 09:08 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2024 07:37 ΜΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 10:41 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Parasitic lichenicolous fungus (?) seen in cross-sections of one of the apothecia of a Lecanora sp. saxicolous crust I collected. It was heavily parasitized by circa 70-micron pycnidia embedded in the hymenium. I did not see any evidence of this fungus externally however.

The host lichen is posted here:
https://www.inaturalist.org/observations/207495435

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krizztofu

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 02:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Αηδόνι (Luscinia megarhynchos)

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:17 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kschnei

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:30 ΠΜ PDT

Περιγραφή

On small rocks and pebbles embedded in soil, collected with permit for UCD.

Deeply sunken lecanorine apothecia within an areolate grayish thallus, with individual areoles measuring 0.5-0.75 mm in diameter. There are 2-4 hyaline simple globose spores per ascus, measuring about 18-20 microns in diameter. K test negative.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 01:02 ΜΜ -05

Περιγραφή

Growing on a well decayed hardwood log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Id never seen a mated pair in the Headlands in seven years. The boy has the chalky blue ventral side and the girl’s is a watery copper.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 07:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dangavin

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2008 03:36 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Gavin, D. G., M. Anderson, and J. J. Roering. 2013. Potential late-Holocene disjunction of Sequoia sempervirens on the central Oregon Coast. Northwest Science 87:81–94.

Wood anatomy ID.
Radiocarbon age=1800 cal yr BP

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damontighe

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahlloyd

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2015 11:11 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:30 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2024 12:44 ΜΜ -05

Τόπος

Pastaza, EC-PA, EC (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on Xylaria

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahuereca

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:14 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_villella

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 10:31 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Var. gigantea

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

lhc005

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 07:42 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Perched in a conifer in a mixed forest with mostly conifers and some eucalyptus and oak trees as well as a few deciduous trees.
Dueting.
Unclear on nearby water way.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robberfly

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2024 10:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 11:18 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Χωρίς φωτογραφίες ή ήχους

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2008 12:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in our office. Maybe this doesn't count since it's captive...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 06:51 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by @graysquirrel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertjules

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2024 10:44 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j-dar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2018 10:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

On bark of Monterey Cypress. Thallus C+R. Spores halonate, becoming brown, 7-8 celled. ~23-28µm x 6.5µm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 01:27 ΜΜ PST

Περιγραφή

First occurance in southern California since 1885. J-Dar also found one in Santa Barbara area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 11:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 11:48 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 04:37 ΜΜ PST

Περιγραφή

Most beautiful iridescence I have found to date in this species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sadie_hickey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2024 12:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

On soil in serpentine prairie

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tetracerus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 02:06 ΜΜ PST

Περιγραφή

Found by @samzanita at the base of a blade of grass on the underside of a log. Same specimen as this observation https://www.inaturalist.org/observations/199743127

The specimen was collected by Nate Dube and will be examined by them under higher magnification.

It was actively raining that day hence the shiny wet surface of the specimen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 11:13 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 02:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burtosa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2013 05:20 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This is throwing me. Doesn't seem quite like Ramalina, Bryoria, or Alectoria, at lease based on photo comparisons. Growing in small tufts among the Trentepohlia on cypress branches. Actually Ramalina thrausta looks pretty close, but it's out of range...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zabbey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossgeek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 08:18 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 03:46 ΜΜ PST

Τόπος

San Bruno, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on a well decayed Quercus agrifolia log.

Thanks to Evelyn Chea for showing me the location - it's the same log from https://www.inaturalist.org/observations/195513390

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 01:11 ΜΜ PST

Περιγραφή

Color is accurate, an astonishing yellow green.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby_spribille

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 02:14 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φώκια Λεοπάρδαλη (Hydrurga leptonyx)

Παρατηρητής

whale_nerd

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 10:33 ΠΜ -03

Περιγραφή

Mother and pup (nursing)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 05:17 ΜΜ CDT

Περιγραφή

With the slime mold Metatrichia vesparia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanemoore

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

curly leaf redwood (somatic mutation in basal sprouts)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dzhenzhang

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 10:48 ΠΜ PDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

eullstrom

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 03:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

lichenicolous fungi on Solorina crocea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 03:34 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 04:24 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Third photo is when found in the woods; second photo is an hour later in the woods. First photo photographed in my home studio using a 10x microscope objective adapted to my camera.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In wood chip landscaping. Mild mushroom odor and flavor. Cap extremely viscid!

Spores measure

(6.9) 7.2 - 8 (9) × (3.8) 4.1 - 4.7 (4.8) x (3.6) 3.9 - 4.4 (4.5) µm
Q = (1.6) 1.64 - 1.87 (1.9) ; N = 30
Me = 7.7 × 4.4 µm ; Qe = 1.7

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

An unusual find -- the two Didymium are growing atop some maturing Physarum. See the second photo for the insides of another of the Physarum fruiting bodies that was originally in front, and I opened it to see what it was.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 08:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 04:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Undescribed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alison_pollack

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 10:44 ΜΜ PDT

Τόπος

Berkeley, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found by @EthanSaso. His observation is at https://www.inaturalist.org/observations/151887228

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joe_dimeglio

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 02:59 ΜΜ PDT

Περιγραφή

GenBank: MH374891

Simon, A., Goward, T., Di Meglio, J., Dillman, K., Spribille, T., & Goffinet, B. (2018). Sticta torii sp. nov., a remarkable lichen of high conservation priority from northwestern North America. Graphis Scripta, 30(6).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2023 06:37 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Growing on a moth pupae that was in the bark of a hardwood log.