Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2020 10:38 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2010

Περιγραφή

Common Brown (male)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2011

Περιγραφή

Australian Painted Lady

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2018 10:25 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2005 05:23 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2014

Περιγραφή

Meadow Argus (female)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2018 11:53 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2008 08:57 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2014

Περιγραφή

Saltbush Blue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asimakis_patitsas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kymurf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2016 08:47 ΠΜ ACDT

Τόπος

Mutton Cove. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davemmdave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Περιγραφή

3 pics of this butterfly species present in big numbers in garden .20-30 individuals were active in an area of only a few metres square, being sunlit Seaberry Saltbush local provenance self set shrubs. This lasted only a few days then numbers fell to a few only, for another day or so, then none.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2010 10:36 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoster

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2018 05:26 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2008 09:00 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2020 12:34 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2012

Περιγραφή

Small Grass-yellow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2010 02:49 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2018 10:48 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)

Παρατηρητής

kymurf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2016 12:49 ΜΜ ACDT

Τόπος

Mutton Cove. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2011 04:29 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2014

Περιγραφή

Icilius Hairstreak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davep2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 02:10 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 02:20 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paladian

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015

Περιγραφή

Mottled Grass-skipper

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidsando

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2019 08:12 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlawrenz

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2006 09:05 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melbo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 01:04 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobaltducks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2018 08:03 ΠΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 10:26 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018 10:14 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2009 07:49 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracecon

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2010 03:32 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tracecon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2007 01:33 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2020 03:15 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mendacott

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 12:13 ΜΜ ACDT