Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2017 09:27 PM +13

Περιγραφή

Paraporpidia leptocarpa ?, crustose lichen growing on basalt boulder

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 11:24 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Abundant along this stretch of the Little River Rail Trail.

I have listed this under Geranium solandri but I am not at all sure. Retrorse hairs on flower stems.

I tried to dig up a root. Inconclusive.

Is this the mytical G retrorsum "Canterbury"?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 01:27 PM NZDT

Περιγραφή

A thicket of kowhai saplings. It looked like they were a case of flood-disturbance-induced recruitment. They were at the bottom of what looked like a flood channel. There was debris and silt deposited and the saplings were mostly pretty uniform in age. I guess the seed was washed in there from those mature kowhai to the west along with the silt. It was good to see a disturbance regime that was working as you'd hope - at least to some extent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 09:24 AM NZDT

Περιγραφή

Common on rocky banks and bluffs above river. Smaller leaves than P. insignis and obvious secondary veination on upper leaf surface so no P. minor

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zngow

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 01:19 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2019 12:30 PM NZDT

Περιγραφή

Under conifer shelter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 01:01 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 01:40 PM NZST

Περιγραφή

Growing on soil on edge of small alluvial terrace.
Hugh Wilson says it is only known from one clump about 1m across between Little Akaloa & Okains Bay. This is a fairly juvenile plant, so I suspect there may be a larger plant in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2019 01:16 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2014

Τόπος

Waitomo (Google, OSM)

Περιγραφή

Several at bottom of tomo on cave wall.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2017 01:39 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2019 02:44 PM +13

Περιγραφή

Some regenerating Kānuka in one of our trial scrapes. Fenced off for stock and ground scraped and disturbed. Succesful recruits. Five remnant adults and more than 100 recruits in two years. Needs offical report. Will work on that.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2021 11:33 AM +13

Περιγραφή

Soil scraping is still working. Range of seedlings here between 1-3yrs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 09:09 AM NZDT

Περιγραφή

naturalised on the rocky beach includes shots of seedling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:00 AM NZST

Περιγραφή

Occasional, on top of coastal rock outcrop. An un-named coastal taxon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomatwai-ora

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:18 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 11:59 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 11:41 AM NZST

Περιγραφή

= Fissurina dumastii Fée

New record for New Zealand (Marshall et al. in prep.). Morphological and chemistry details to come later.

Locally present on the bark and exposed roots of kahikatea (Dacrycarpus dacrydioides). Specimens copiously fertile.

Determination made by A.J. Marshall confirmed by R. Lücking (Berlin Natural History Museum).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

On rocks and boulders sticking out above the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felixcollins

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevor_partridge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2015

Περιγραφή

Patches around the margins of the lakes formed in former quarry pits. It has been identified as Phragmites australis by others but the ligule hairs are very short as in Arundo, not fine and whispy as in Phragmites. It is easy to make the mistake as both have whispy hairs on the auricles. It is still going to be sprayed so no flowering is going to occur. Terrible photo sorry, I will get some better ones.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomatwai-ora

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:53 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2020 11:24 AM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2021 06:07 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Local along rocky bluffs, upper leaves possessing small, fleshy, marginal teeth. 2 stamen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 10:59 AM NZDT

Περιγραφή

on limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mike68lusk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 03:24 PM NZDT

Περιγραφή

common on limestone outcrops

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2020 03:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonperrie

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:53 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 12:29 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 12:26 PM NZDT

Περιγραφή

Saxicolous. K+ yellow - red. No soredia with heavily ciliate margins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jandkmorison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 01:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 09:54 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016

Περιγραφή

dry plains grassland on kowhai; isidiate

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:57 AM NZST

Τόπος

Dean, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Common corticolous lichen in open swamp forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2013

Τόπος

Hurunui, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suemcgaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2012

Τόπος

Wetheral-ohoka (Google, OSM)

Περιγραφή

Four years ago we observed a single plant. we protect the main area and last year the orchids spread about 5m diameter with 45 plants surviving to flower. This year there are about twenty, some lost to rats, rabbits and quail i think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 03:37 PM NZST

Περιγραφή

Under grey willow forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 02:29 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 12:20 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffhenderson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Glacial gravels cushion moss field

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 03:55 AM NZDT

Περιγραφή

Low growing grey leaves plant on terrace beside beach south of Hinds River mouth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 03:58 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 10:17 AM NZDT

Περιγραφή

ephemeral tarn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1994

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

On limestone rubble and rendzina soil. Plants battleship grey, prostrate, creeping, perennial herb forming diffuse to dense mats up to 1 m diameter. Stems up to 0.5 mm diameter, filiform, dark brown, wiry and pliant, emitting numerous fine, long, filiform roots at leaf nodes. branches 5-20 (or more) mm long, weakly ascending to spreading, more or less silky-pilose hairy. Leaves openly to closely imbricating on stems and branches, rarely distant (usually on rapidly growing stems), 2-5 x 0.2-1 mm, uniformly silvery-grey to battle-ship grey, linear to linear-spathulate or spathulate, apex obtuse to rounded, both surfaces covered in fine, more or less appressed greyish indumentum, margins involute. Capitula 4-6 mm diameter, florets 10-15, pale cream, more or less funnelform; involucral bracts 3-4-seriate, outer shorter than inner, broadly-ovate, acuminate, inner linear-oblong, scarious, apices obtuse, often dark brown tipped. Cypsela 0.8-0.9 mm long, ribs indistinct with basal rim not thickened, buff brown to grey brown, obovate to obovate-elliptic. Pappus 3-3.2 mm long, caducous, very finely scabrid. Voucher in AK, CHR. See: http://www.nzpcn.org.nz/flora_details.aspx?ID=312 Image by Gillian M. Crowcroft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2016

Τόπος

Lake Lyndon area (Google, OSM)

Περιγραφή

Fits C.tasmanica, except it is densely glandular hairy -somewhat like Pleurosorus.
In limestone crevice in Lake Lyndon area.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2019 10:14 AM NZDT

Περιγραφή

on limestone

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffhenderson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 12:31 PM +13

Τόπος

Okuku, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing around and below limestone bluffs. No flowers yet. Near Pimelea decliva? also recorded.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Περιγραφή

Amoungst rough limestone scree at 1100m alt on Mt Alexander.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2021 11:35 AM NZDT

Περιγραφή

Puhi Peaks. Among limestone rubble.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in open in limestone debris.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2019 03:51 PM NZDT

Περιγραφή

Absolutely loving this drain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevor_partridge

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2015

Περιγραφή

I don't believe that this has been recorded from the McLeans Island area before, certainly not from the CCC grassland park. It was on a vehicle track however, so may be a recent introduction.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 10:30 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomatwai-ora

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 02:19 PM NZST

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 11:24 AM NZST

Περιγραφή

Saxicolous. Hollow, sorediate, crowed contigous to subcontigous lobes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Buller, NZ-WC, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

A few plants growing in the splash zone above the beach partially covered by an over hanging rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2009 10:49 AM NZDT

Περιγραφή

In sand dunes at Kaitorete Spit Canterbury. My info says it should not be this far south?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grahame

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2019 10:33 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_richardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2014

Περιγραφή

In turf vegetation at tarn margin with Pimelea sp, Galium perpusilum, Epilobium etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jontymills

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:03 PM NZST

Περιγραφή

Corticolous/lignicolous on low dead beech.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2014

Περιγραφή

Perhaps hirtus or foliosus

growing on floor of forest swamp amongst carex secta and geminate as well as large tufts of blechnum minus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 10:24 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 02:36 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:08 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 11:11 AM NZDT

Περιγραφή

K+ 'dingy yellow' Locally common terricolous lichen in gumland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 03:51 PM NZDT

Περιγραφή

On stump. Teirs 1-5m blackened base, L-, sorediate on some podetia with flaking cortex appearing sorediate in other parts. Cups 1-4mm wide. Growing with C. capitellata.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Corticolous on tanekaha. Isidiate, spores 70.5 x 37.5 microns, 1-sepate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2012

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

crest of steep scarp of ancient river bed terrace; with immature to mature capsules - apparently circumscisile dehiscence, but that's not what Flora says! with Ophioglossum coriaceum, Erophila verna, Poa annua, Rytidosperma racemosum

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2013

Περιγραφή

Not sure. Probably one of the W. albomarginatas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:23 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 11:46 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Περιγραφή

This is an observation of a new threat: the geotech engineer. I have been paying a visit to this population of NZ native carrot (Daucus glochidiatus) and the winter jersey fern (Anogramma leptophylla) in early spring since 2005. The saucer of soil containing these two nationally endangered species disappeared this year, 2012, when the geotechs were required to make the walkway below safe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brucedc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2003

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

At least 10 plants, beginning to appear and one flowering.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

At least 30 plants. Flowering had just started. Growing in a weedy kettlehole (Carex leporina, Juncus effusus) - plants restricted to a small area of turf, with Galium perpusillum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Clutha, NZ-OT, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2017

Περιγραφή

on open sandy track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

kanuka woodland; double folded leaf; 2-stigmas (thx Kerry); glume +/- equial beaked utricle; several plants seen; has scabrid utricle beak - on sides not surfaces, but no sign of female flowers in male spikes.

Ετικέτες

SB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

kanuka woodland; a few seen; leaves double-folded; 2 stigmas (thx Kerry)

Ετικέτες

SB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fordk

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2012 03:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeem

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 05:06 PM NZDT

Περιγραφή

Don't know the species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 02:03 PM NZST

Περιγραφή

Floodplain forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:11 PM NZST

Περιγραφή

Water race

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:28 PM NZST

Περιγραφή

Dry grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 03:04 PM NZST

Περιγραφή

Large Peltigera growing in drain. Tomentose on margins, rhizines pale and fuzzy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Scattered plants on stable riverbed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2019 03:06 PM NZST

Περιγραφή

X. parietina?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otwbioblitz2019

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2020 08:12 PM +13

Περιγραφή

Coastal track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2020 04:59 PM NZDT

Τόπος

Charleston, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Ground cover in a swampy clearing with Astelia grandis, Coprosma tenuicaulis, mahoe.