Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 07:55 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fordk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2013

Περιγραφή

Small dense tufts in mixed native/exotic grassland; just starting to flower. Growing on rocky ground amongst Vulpia bromoides, Bromus hordaceaus & Sedum acre. Seems to be uncommon but early in the season. 20 yrs since first collected at this site by Hugh Wilson. This grass is now considered to be R. carphoides.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keirmorse

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 08:58 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 08:33 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 07:14 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

A small wallaby grass with short awns.

See https://vicflora.rbg.vic.gov.au/flora/taxon/07551263-73c2-41d2-9a7e-686c59432da8 and https://keys.landcareresearch.co.nz/nzgrasses/key/nzgrass/Media/Images/Rytidosperma-geniculatum02.jpg

Hard to quatify its presence as there are a number of somewhat similar rytidosperma sps. present in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jon_sullivan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2023 06:56 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The plums in the city gardens have just started to ripen up, and I'm seeing kererū more often in the neighbourhood. Coincidence? I don't think so.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 06:50 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 08:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 06:22 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2023 07:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:26 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 03:32 ΜΜ NZST

Περιγραφή

In semi-shade next to track around Ōtākaro/Heathcote River estuary.

Pubescent stems. Minute teeth on leaves.

Shown to me by William Reinders. Same as https://inaturalist.nz/observations/125878581

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 12:29 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wownz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 08:15 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Local in lakeside turf.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 12:35 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 10:51 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 11:32 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 09:43 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2016

Περιγραφή

some query about this earlier (http://naturewatch.org.nz/observations/2632315 ); periodic wet turf with exotic rushes; only couple of flowers seen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenep

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:36 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Is this squalida?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jupal04

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:51 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:16 ΠΜ NZST

Περιγραφή

liverwort, occasional patches growing in shelter of other vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:50 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2022 04:16 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2014

Τόπος

Birdlings Flat (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing in roadside gravel with T. striatum, T dubium, T. tormentosum, T. suffocatum, T. glomeratum, T. arvense

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peter_sweetapple

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:47 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Common in clearings in montane silver beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frvh1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 03:21 ΠΜ NZST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selenachan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:48 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κληματίς (Γένος Clematis)

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 04:06 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Either quad or marata. Check in spring

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 01:51 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradsmith56

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:59 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Not too sure about this one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:15 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 08:02 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:26 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 07:57 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 12:46 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

water race bank, plano-convex lead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 01:32 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parkera80

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2014 12:23 ΜΜ NZDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidimeudt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 10:28 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

2023 Strannik Auckland Island Expedition

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 07:50 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2015

Περιγραφή

dry plains grassland; with Muehlenbeckia axillaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2022 04:30 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubecula

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 01:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

The liverwort

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2014

Περιγραφή

Ranunculus cheesemanii, flowering plants growing in an alpine bog

This is what I think it is mainly by a process of eliminating everything else Note: the long hairs fringing the edge of the leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2014

Περιγραφή

Ranunculus, unidentified species with large flowers, glabrous, growing in alpine bog,

I am calling this Ranunculus cheesemanii because I have not got any better ideas

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_parker

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2023 11:09 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Almost certain this is correct identification but ideally needs a voucher specimen collected as this is a species not recorded from Banks Peninsula before.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 02:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2021 02:41 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Rock platform

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 12:44 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Seen in puddle on exposed summit. Looks like Colobanthus 'kopeka' in Hugh's flora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrismorse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on gorse. Large proportion of the low growing Kunzea in vicinity also have the mistletoe. Amongst north facing bluffs at 580m altitude

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oaag1993

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 08:23 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on shaded track margins.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2017 02:09 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

a small patch growing beside the track in short grass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 12:27 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hai_dee

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 02:50 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 12:46 ΜΜ NZDT

Τόπος

Birdlings Flat (Google, OSM)

Περιγραφή

A vivid display of naturalised dew plants from planted specimens.

How can Muehlenbeckia ephredroides compete for attention?

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 10:49 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

On rock outcrop well above the bushline. Note flowers have 5 sepals not 4.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geoffhenderson

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 09:02 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2019 08:23 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 06:52 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 05:10 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graemeure

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

I think, wrong time of year but that might be explained by the overly wet summer: underwater until recently

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amybalkin

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2023 12:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 02:32 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Epiphyte on Carmichaelia australis in Hoheria glabra / Chionochloa pallens treeland on hillslope.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarah_richardson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Περιγραφή

Growing on a short limestone ledge close to the DOC sign at the entrance to Sawcut Gorge reserve.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janegosden

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2018 12:59 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indiamcjk

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:56 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rowan_hindmarsh_walls

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 04:25 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

The officially un-named tag named entity- Colobanthus aff. wallii 'Serpentine'
a Red hills endemic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 08:40 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Note flower parts are in 4's. Growing on ultramafic scree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 03:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2022 07:41 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bythepark

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 08:13 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieveearly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2022 10:38 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

btforester

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 02:52 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 08:57 ΠΜ NZST

Περιγραφή

roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2022 12:24 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 01:05 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2023 10:07 ΠΜ NZST

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Dry grassland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:12 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Pine forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2014

Περιγραφή

C chlorophaea aggregate on dry plains grassland, stony thin soil; with Muehlenbeckia axillaris, Polytrichum, ?Funaria/Tayloria, catsear

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yanidubin

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 02:47 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποώδη (Τάξη Poales)

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2023 01:58 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2023 12:29 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

is this the right stuff?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 10:47 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Saxicolous on boundary wall of Auckland Zoo, Western Springs, Auckland 1022.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2013

Περιγραφή

hills, c 550m asl; degraded shrubland; on soil; apothecia/fertile

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2021 04:55 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:31 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregs

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2023 01:20 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2009 02:45 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Same location as Melissa'a record:

https://inaturalist.nz/observations/166018511

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 02:35 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2023 10:53 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Local on subalpine flat scree fields in alpine. Terete branches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:09 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 11:21 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaznmorris

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Περιγραφή

Over a dozen plants seen across many trees with little searching effort. Good population