Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david_lyttle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 10:03 AM NZDT

Περιγραφή

lichen, growing on exposed rock of old mine shaft

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmorison

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 01:19 PM NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:51 AM NZST

Περιγραφή

Local on cabbage tree. Rhizines projected past the margins, apothecia present often bearing a dense corona of rhizines. Previously not noted with apothecia in NZ.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 04:34 PM NZDT

Περιγραφή

P+ K- Areolate. Seen on the left in the last photo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:03 AM NZST

Περιγραφή

Corticolous on Sophora microphylla in dryland. Isidiate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2016 08:40 AM NZDT

Περιγραφή

brown crust

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbeem

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 12:20 PM NZST

Περιγραφή

I have no idea what's going on here, fungus in liverwort? Multiclavula mucida? Something else?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 11:44 AM NZST

Περιγραφή

on left in last pic with comparison to tropical horsweed which is on right

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 04:27 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 03:18 PM NZST

Περιγραφή

With a touch of Xanthoparmelia semiverdis!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 10:27 AM NZDT

Περιγραφή

Seen at the base of Poplar tree in pasture. Fertile - apothecia common.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:51 AM NZST

Περιγραφή

Corticolous at tree base.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 05:36 PM NZST

Περιγραφή

Very common locally, corticolous on pohutukawa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:14 AM NZST

Τόπος

Hunua, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

On tree fern stump. Similar to: https://inaturalist.nz/observations/93235519

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2021 12:38 PM NZST

Περιγραφή

Corticolous on kahikatea.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 12:13 PM NZST

Περιγραφή

Corticolous on cabbage tree. Isidiate, need to check spores.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:23 AM NZST

Περιγραφή

On dirt bank.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2020 01:04 PM NZST

Περιγραφή

On fence. Corticolous habit; the thin, creamish yellow, granular, effuse thallus without soredia; the crowded, sessile apothecia (often at thallus centre) held close to the thallus surface, the disc waxy, mustard-yellow, epruinose.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:29 PM NZST

Περιγραφή

saxicolous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:24 AM NZST

Περιγραφή

Local on pine, apothecia occasional. Most likely this species need to check chemistry.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2021 01:59 PM NZST

Περιγραφή

saxicolous

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huntfiona357

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 09:05 AM ADT

Τόπος

Baffin, CA-NU, CA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdbellbutler

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 10:22 AM NZDT

Περιγραφή

Not confident of genus, placeholder. Corticolous on landward side of large andesite boulders on coast. Small thalli amongst larger lichens.
Thallus K-, C-, UV-
Spores ~26x5 µm, 5 septate, I-

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2021 03:55 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 01:56 PM NZST

Περιγραφή

attacking a flatworm! right there in front of my camera! the light green stuff exploded out and grabbed the flatworm then would shrink back into the poly if the flatworm wriggled out! very very weird.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 01:53 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 09:56 AM NZDT

Περιγραφή

Local on painted windowsill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_parker

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 05:36 PM NZST

Περιγραφή

Seedlings still spreading from an old hemlock plantation in the middle of Thomas Bush beech forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2021 11:49 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 01:49 PM NZST

Περιγραφή

loads of diff lichens here on clay cuttings.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 08:44 AM NZST

Τόπος

Hunua, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Tomentose and sorediate.
Fluro-orange is a lichenicolous fungi. A new record for this far North?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

memopob

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2017

Περιγραφή

Thallus margins entire, surface glabrous and only vaguely bullate, weakly dichotomous, pale apothecia laminal rather than favouring the margins. Medulla white.
Underside remaining light brown for a long period, dotted randomly with white pseudocyphellae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnvandenhoeven

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 02:54 PM NZST

Περιγραφή

Corticolous,cyanobacterial,wide lobed heavily sorediate surface with massed phyllidia in places.Undersurface white to light brown with pseudocyphellae present.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2019 05:42 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 11:59 AM NZST

Περιγραφή

wild seedlings!! loads of them under and around planted adults in the bloody bot gardens. adult pics added at the end and the label (wrongly labelled).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2021 07:27 AM NZST

Τόπος

Levin, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

On the leaves of kohekohe. large white prothallus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 12:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amber_allott

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 09:09 PM +13

Περιγραφή

Several growing in leaf litter under mixed native/introduced trees. Suspected Noddy’s Flycap, NZ species Amanita sp-Ridley-2.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joedillon

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:02 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2019 04:21 PM NZDT

Περιγραφή

Maybe planted? Only one adult here, but among natives.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2019 09:20 AM NZST

Περιγραφή

note book needed on these adventures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 03:57 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butterfly4

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 01:18 PM NZST

Περιγραφή

Winter copper on hillside at 300m above Sumner near Christchurch in Winter sunshine flying over karval hostplant scrambling pohuehue Muehlenbeckia complexa ; sunny calm day: perfect conditions and butterfly in perfect condition after frosty start to day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2014

Περιγραφή

dry plains grassland on thin stony soil; with Rumex acetosella, Polytrichum, Racomitrium pruinosum, Cladia aggregata, sweet vernal

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2017 11:05 AM NZDT

Περιγραφή

On the branches of Olearia adenocarpa.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeantompkins

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2020 12:10 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Waitaki, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm not very good at using a macro lens yet....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 07:42 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2020 01:29 PM NZDT

Περιγραφή

Corticolous on the largest Rata I have ever seen! Lichen needs chemistry.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meurkc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2017

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

wasteland from cleared buildings after earthquakes with ephemeral ponding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2021 11:31 AM NZST

Περιγραφή

Growing on kauri stump outside museum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 12:39 PM NZST

Τόπος

Omihi, New Zealand (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

fergus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2016 09:43 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:19 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:07 AM NZST

Περιγραφή

Corticolous on Sophora microphylla, the only tree present in dryland field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2021 10:01 AM NZDT

Περιγραφή

this is the new one! this is obviously wild it was popping up thru a well established native planting that had lots of other weeds popping up thru it too. i found a seedling of this species further on and also saw the origional planted adult tree which is about 50m away

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 04:34 PM NZDT

Περιγραφή

Saxicolous above coastline. Needs chemistry checked.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2019 01:10 PM NZST

Περιγραφή

Corticolous on tea tree. Sorediate.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2016

Περιγραφή

Abundant. terricolous and saxicolous on andesitic lava. Associated with Poa colensoi, Gaultheria spp., Dracophyllum recurvum and Racomitrium pruinosum.

Images show herbarium specimen (P.J. de Lange 13081, AK 360610), and leaf tips and hair point (10x and 40x magnification) to show the coralloid projecting teeth on the leaf lamina margins (note that these are covered in papillae - this is diagnostic of this species in New Zealand),

New Zealand Racomitrium lanuginosum is not that species - its taxonomic status is being investigated by Dr Juan Larrain at the Field Museum, Chicago.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 11:33 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 03:39 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα Ομοταξία Magnoliopsida

Παρατηρητής

badger_88

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 11:38 AM NZST

Περιγραφή

Unsure of species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2020 01:32 PM NZDT

Περιγραφή

wild seedlings of. directly under and around planted adult. adult pics attached. forgot to check number of seeds damn it. but the sign said hebephyllus...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amybalkin

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 03:14 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 11:20 AM NZST

Περιγραφή

big grass, about waist high

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2021 12:29 PM NZST
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό Βασίλειο Plantae

Παρατηρητής

katemccombs

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2019 10:30 AM NZST

Περιγραφή

Water race.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 12:50 PM NZST

Περιγραφή

Self sowing in a flower garden. I assume it must be wild, because I have never seen this for sale

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2021 04:52 PM NZST

Περιγραφή

This may of been called Dendriscocaulon dendroides or Sticta dendroides in the past. Single holdfast, corticolous, rare in ancient alluvial podocarp forest. Appears to me the algae symbiont has been overtaken by a cyanobacterial one, giving the fungal partner a 'strained' appearance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Σεταρία Setaria viridis

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 07:45 AM NZDT

Τόπος

Kurow, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marshy

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 11:00 AM NZST

Περιγραφή

6 plants on a slightly raised area in Apodasmia wetland showing signs of progression towards coastal forest, with several juvenile pohutukawa, Machaerina sinclairii, rewarewa and Metrosideros perforata nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 11:09 AM NZST

Περιγραφή

As a prolific weed in a carnivorous plant collection

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2019 06:12 PM NZDT

Περιγραφή

I gather the palea is meant to be bifid in A. solandri (which I thought this was due to the prostratish culms, but I can't detect any degree of bifidity (last two photos show palea).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 11:55 AM NZST

Περιγραφή

On tree bordering rocky field below glacier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caqalai

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2017 02:10 PM NZDT

Περιγραφή

Growing in a small pond belwo the Summit Road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2021 04:24 PM NZST

Περιγραφή

Soridiate, hairy and fertile (apothecia).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alice_shanks

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 07:03 PM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjd1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

A few plants hanging grimly on in a site that had, in 1995 been a botanical paradise of wonders and which is now overrun with weeds (Agrostis stolonifera, Festuca rubra subsp. commutata, Leucanthemum vulgare and Sedum acre being the main ones), choking the very life out of the place. Extremely sad to see.

This place had once been a stronghold for the Poa, Australopyrum calcis subsp. optatum, Myosotis colensoi (none seen now), an unnamed Viola (gone), a limestone variant of Cardamine aff. corymbosa "scree race" (nearly gone), and a strange race of Myosotis traversii (gone) that was the closest match I ever saw for the presumed extinct M. traversii var. cinerascens....

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william34

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 02:14 PM NZST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα Βασίλειο Fungi

Παρατηρητής

jennysaito

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021 10:45 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2016 02:56 PM HST

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2014 11:52 AM HST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2015 11:14 AM HST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 03:51 PM HST

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidglenny

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2013 03:51 PM HST

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonbutt

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 09:27 AM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taylajane

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 10:44 AM NZST

Τόπος

9412, New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

On sand/gravel of river bank. Maybe Placopsis clavifera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krmorison

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:00 AM NZST

Τόπος

Purau, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reinderw

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 01:14 PM NZST

Τόπος

Omihi, New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2015

Περιγραφή

Green crust on rock.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marleyii

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 05:15 PM NZDT

Περιγραφή

Corticolous in coastal forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2016 11:34 AM NZDT

Περιγραφή

In riparian vegetation beneath manuka scrub

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyjewell

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2005 08:43 PM NZST

Περιγραφή

Two live adults dug out of burrows that were beneath large rocks in low-alpine grassland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2019 09:16 AM NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissa_hutchison

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 11:54 AM NZST

Περιγραφή

Wild seedlings and saplings.

Like several other trees and shrubs that have been introduced to NZ from Chile, this will probably be one of the next problem weeds for native forest in cooler parts of the country.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joepb

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 10:27 AM NZST