Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2020 11:58 ΠΜ PST

Περιγραφή

It needed some patience, but I managed to get pictures of two banded Western Bluebirds at the Sepulveda Basin Wildlife Reserve. This bird had an aluminum band on its right leg. I submitted the partial number to https://www.pwrc.usgs.gov/BBL/bblretrv/ who replied with the Ref ID: 281067. I’ll keep iNat posted on any infos I might receive.
The second W Bluebird with a leg band at that location: https://www.inaturalist.org/observations/39357973