Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 07:31 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 07:32 AM AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 09:39 AM AKDT

Τόπος

Lowell Point (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2021 04:14 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm not sure if this amphipod has adopted the calcareous tubeworm tube as a home, or if it was just hiding out briefly and I happened to catch it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgoddard

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2014 03:07 PM PDT

Περιγραφή

Found as is, inside a bivalve shell on the underside of a low intertidal boulder.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 07:21 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm not entirely sure about this ID. It looks to me like the central area of several of the plates have ribs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 08:30 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 09:08 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kljinsitka

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2020 09:02 AM AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2016 09:02 AM PDT

Περιγραφή

This is by far the most colorful Anthopleura artemisia (Moonglow anemone) I've ever seen!

Ετικέτες