Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_norwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 09:59 PM AKST

Περιγραφή

On hosta flower stalks, still upright but bleached. Scale 100x. Didn't see a single spore or ascus. Thinking Lophiostoma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 03:20 PM AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 04:50 PM AKDT