Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexgraeff

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Περιγραφή

flower shape oddly intermediate. should have looked at basal bits but I didn't

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danatwater

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misobodymind

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2020 03:46 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mijdavis

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 10:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Beech

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεβιθόχορτο (Artemisia vulgaris)

Παρατηρητής

cschooley1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2019 12:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leeto43

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2019 01:38 ΜΜ HST

Τόπος

Darien, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amandaprocaccini

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2019 12:59 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendanbenkert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2018 10:46 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlorax

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2018 01:00 ΜΜ CDT