Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σύμφυτα (Υποτάξη Symphyta)

Παρατηρητής

ivanekblom

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2019 11:50 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leecain

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 08:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spokerdokerdoo

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 11:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dovebyrne

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 11:08 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Sea Cucumber?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dovebyrne

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 12:12 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maureen-j-jules

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 01:09 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Drinking water off dogwood leaves seen by Keanu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2013 12:34 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing on Waldo Road. Seemed to lack pale centers and darker flowers of P. peckii. Looks almost more like P. pringlei, but that species is only known to occur in California. Filimants sparsely hairy, sepals uneven lengths, herbage covered in glandular hairs with dark tips.