Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anttanager

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 01:21 AM EDT

Τόπος

Hatchet Creek 2 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthony_damiani

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 12:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2015 08:14 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlscoutaripro

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2021 11:04 AM CDT

Περιγραφή

Found in our empty swimming pool. (We had previously found an Eastern Mud Turtle in our empty pool too!) 3" length. Stinky! Large thick tail. Appeared to have yellow stripes on side of head, so I'm pretty sure on this ID. Released into our creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethree

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2021 01:22 PM HST

Περιγραφή

Turtle was observed hunting leopard frogs from water at pond edge. Video available to researchers upon request.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rwcrook

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

congonaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 05:26 PM CEST

Περιγραφή

Seen walking across a road after the first few millimeters of rain of the season in Zakouma.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

js_geiger

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2018 06:40 PM EDT

Περιγραφή

Hatchlings from 4 eggs collected by park ranger from predated nest discovered on July 26 near Payne’s Prairie. All eggs hatched successfully on September 21st and turtles released at nest site on September 24th.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupa-epops

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 01:44 PM EST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdidiego

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2019 01:35 PM EDT

Περιγραφή

Laying 5 eggs in a shallow hole 15m from lake shore.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterbeukema

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterbeukema

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Chiapas, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhwclarkson

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

appeared to be mating in a sandy turn around next to the Betsie river, there were several pairs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwardrooks

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andres_forero

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Nariño, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

𝑯𝒚𝒍𝒐𝒔𝒄𝒊𝒓𝒕𝒖𝒔 𝒂𝒍𝒚𝒕𝒐𝒍𝒚𝒍𝒂𝒙 (Duellman, 1972)
Rana de torrente cantora
Reserva Natrual LaPlanada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlscoutaripro

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 06:34 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milesobishop

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

This is a Northern Map/Red Eared Slider Hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2009

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

godsonazubuike

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 07:08 AM CEST

Περιγραφή

Tortoise

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

bichodomato

Ημερομηνία

Αύγουστος 2006

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justingarwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aristidetakoukam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Littoral, CM (Google, OSM)

Περιγραφή

Description: Cette tortue vivante nous a été donné par un pêcheur en plein fleuve au village ndjè-djè. Elle sera amené au laboratoire des sciences halieutiques de l'Université de dla pour des besoins de recherche~ Where is the animal?: Dans la rivière~ State of the animal: Capturé mais en vie~ Number of small: 1~ Total length (m): 1

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorbogmont

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2007

Τόπος

Costa Rica (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cadecampbell

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 03:45 PM EDT

Περιγραφή

One live individual was seen (w/o photos) basking on a log.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2016 01:33 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zavalaleyvagabriel

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2018 11:39 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cobal

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gsmall

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Περιγραφή

Probably 50 or so along a sandbar plus some in the water on the Missouri River at North Alabama Bend

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahyokley

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyethia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caymanlanzone

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2021 08:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertmax

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

travis296

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 11:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 09:25 AM CET

Τόπος

Calandula, Angola (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpersia

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 02:01 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamjamone

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 04:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ltnarosie

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 05:59 PM UTC

Τόπος

Huntsville, AL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terpintime2018

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2021 02:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cedroc

Ημερομηνία

Απρίλιος 2016

Τόπος

Mahajanga, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

slammy199

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 12:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apcoelho

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 11:41 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhogan12

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 05:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugologist_beth

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecovore

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 12:59 PM EDT

Περιγραφή

Hard to see but if you zoom in the mom has yellow nose stripes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmarchiano

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

approximately Five inch male western pond turtle in a shallow stream.....also in the stream were foothill yellow-legged frogs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kleyder

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christiaan_viljoen

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2021 08:52 AM SAST

Περιγραφή

This morning I got a nice surprise - a Cape Terrapin in the lodge swimming pool! How it managed to get into the garden, and then into the pool is beyond my understanding, but now I will relocate it to the nearby waterhole: Elephant Dam.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacobvincent

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2021 04:48 PM CDT

Τόπος

Auburn (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2019 08:26 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marlenekoslowsky

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2021 04:28 PM EDT

Περιγραφή

Small in size, far from grown. Picked up and moved off the road.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phils1stpix

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2018 01:18 PM EDT

Περιγραφή

Loggerhead Musk Turtle
Rainbow River
Marion County Florida, USA

Olympus OM-D E-M5 Mark II
Olympus 14-42mm II R Lens
PT-EP13 Underwater Housing,
PPZR-EP02 Lens Port
& 14-42mm Zoom Gear
Sea Dragon Underwater Dive Light 1200 & 2000

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2018 01:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toby

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2010 07:22 AM CDT

Τόπος

Foret de lama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k_mcqualter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2020 07:30 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

derekconradbrown

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessmart

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 02:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff1962

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 11:00 AM EDT

Περιγραφή

South Florida Water Management Reedy Creek Drainage Basin

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romainclem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Puntarenas, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicomendez

Ημερομηνία

Ιούλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvis29

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 11:16 AM EST

Τόπος

Zumba, Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

Se han encontrado varios individuos, no estoy seguro que especie es hasta el momento.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_naranjo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 03:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diego_naranjo

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2021 09:50 AM -05

Τόπος

Orellana, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evangrimes

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Male, second photo in situ, found in recently burned section

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osemsar

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

p_n

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2015 09:05 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingman

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Christie counted more than 70 turtles at the pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emanuel88

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Había un basilisco descansando sobre el caparazon de la mas pequeña.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeronimoaviles

Ημερομηνία

Αύγουστος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randyvickers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2020 10:48 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dwightbaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Michigan, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Michigan's largest American chestnut (dbh 78") is reported in The Michigan Botanist, Volume 37, Spring, 1998.

Growing on private land, the tree can be viewed with landowner permission.

Note the separate species, perhaps a sumac, rooted in the fork.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

narumk07

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Mississippi, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

js_geiger

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Subadult in spring head.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

zaqri

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2021 10:43 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukexl

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeschneider00

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 03:16 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wings_n_tingz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 10:08 AM EST

Περιγραφή

Observed crossing trail after emerging from nearby burrow in the mud. Need help on sp. ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2015 06:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crotrox

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on 3/10/2019 by Leopoldo Rodriguez

Hatchling (51 mm carapace length, 38 mm plastron length, 25 g; live specimen measured 25 August 2020) found alive crawling near the surf side of South Padre Island beach with umbilical scar still present and donated to the Gladys Porter Zoo. Another similarly-sized juvenile M. terrapin (TNHC 114630
[photo voucher]) was reported on South Padre Island around the
same time, suggesting that there may have been a hatching event
nearby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeisson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 01:50 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobzappalorti

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2018 01:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmugleston

Ημερομηνία

Ιούλιος 2010

Τόπος

Limón, CR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emerlee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2016 08:47 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisenrique10

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2018

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerbirkhead

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 03:08 PM CST

Περιγραφή

In urban creek.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2005 03:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2003

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χελώνα (Τάξη Testudines)

Παρατηρητής

atrox77

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2001 04:55 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

az_caver

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 12:50 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raphaelsandro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 04:49 PM AWST

Περιγραφή

30cm, deep in Deer Cave, softshell turtle

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2004 08:14 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krista_oswald

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 05:39 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henry_parsons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 11:07 AM SAST

Περιγραφή

Found in our garden this morning and liberated it to the Thamalakane river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusloc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Mexico (Google, OSM)