Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2018

Περιγραφή

First instar of Torbia perficita 185 days after eggs were laid in my garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

jacksonnugent

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2021 05:54 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2018 08:21 AM AEST

Περιγραφή

Knobbly

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 09:27 AM AEST

Περιγραφή

Looks like he took a bite out of the gumnut type thing above him :P

Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2017 12:03 PM AEST

Περιγραφή

Unfortunately I only have the one photo of this largeish fish as it was very fast and I didn't get a good look at it. My impression upon seeing it swim off in the shallows was something flathead-like, but I can find no fish that matches the image with a distinct black spot in the tail and mostly plain body. Does anybody have any suggestions?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2017 01:58 PM AEST

Περιγραφή

Mosquito
Identified as Ochlerotatus vittiger on Bowerbird by Matthew Connors: "Seems correct but I'm far from a mozzie expert..."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2017 06:20 PM AEST

Περιγραφή

Elegant Brittle Star
Identified as Ophiarthrum elegans on Bowerbird by Matthew Connors: "A very lovely-looking brittle star"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2017 02:40 PM AEST

Περιγραφή

Fig wasps
Identified as Apocryptophagus on Bowerbird by Matthew Connors

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φανεροπτερίνες (Υποοικογένεια Phaneropterinae)

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 01:49 PM AEST

Περιγραφή

Just escaped the clutches of a hungry Little Shrikethrush!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 08:50 PM AEDT

Περιγραφή

Small one on tree trunk. Would not stop moving

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2george

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 12:15 PM AEDT

Περιγραφή

female?
The specimen has green legs with red joints.
The second image shows a woodlouse along for the ride.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2019 02:38 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shesgotlegs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 08:55 PM HST

Περιγραφή

It doesn't key out right but I can't figure out what else it could be so this is the hill I die on I guess

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thebeachcomber

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2020 01:19 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimba882

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Περιγραφή

Field Notes - c.75mm in length. Attracted to light at night. Rural.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) janr.
Field Notes - about 30mm TL.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2018 07:02 PM AWST

Περιγραφή

ID by Matthew Connors, who also identified this as a male. - " Bowerbird.org.au sighting being moved to iNaturalist because the former website is shutting down.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2017

Περιγραφή

Gyromantis occidentalis
Identified as Gyromantis occidentalis on Bowerbird by Matthew Connors: "It looks a bit pale but the pattern is right"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 10:27 AM AEST

Περιγραφή

The snake was chasing a frog at speed. The frog was doing metre long leaps and the snake was holding its head high to see where the frog landed. On seeing us, the snake froze and lowered its head allowing me to take a photo. The frog was probably Ranoidea jungguy.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2014 04:24 PM AEST

Περιγραφή

Fishing for mud crabs (they tasted pretty good too)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertophiles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 02:12 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018 11:10 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2017 12:10 PM AEST

Περιγραφή

Cool eggs

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2016 11:31 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 02:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2017 01:07 PM AEST

Περιγραφή

Orange Nassarius
Identified as Nassarius Zeuxis crematus on Bowerbird by Matthew Connors: "Tentative ID by Michael McMaster who stated that it may be N. concinnus instead"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skouikywh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2019 03:26 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 08:45 AM +08

Περιγραφή

ID by Christian Schwarz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apteryxrowi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 06:52 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2012

Περιγραφή

Fresh new mantis.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:51 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2020 08:03 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janellynv

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 08:45 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graemevc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015

Περιγραφή

Neomantis australis
Identified as Neomantis australis on Bowerbird by Graeme Cocks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidtng

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2019 10:38 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoshi_island

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2020 03:19 PM +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_myall_mob

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coenobita

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 03:41 PM AEST

Περιγραφή

Can clearly see the tail in this individual. About 60 cm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2020 04:13 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmorley

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2020 05:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2017 08:23 PM AEST

Περιγραφή

Pygmy Grasshopper
Identified as Paratettix femoralis on Bowerbird by Matthew Connors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2020 07:08 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2017 11:04 AM AEST

Περιγραφή

Branching Fire Coral - Millepora dichotoma
Identified as Anthoathecata on Bowerbird by Matthew Connors: "Millepora dichotoma (Milleporidae) - for some reason the entire family is missing from Bowerbird"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew_connors

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2017 02:29 PM AEST

Περιγραφή

Eastern Koel
Identified as Eudynamys orientalis cyanocephala on Bowerbird by Matthew Connors

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 07:14 PM AEDT

Περιγραφή

Male, arched anal segment

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taewoo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2012 04:28 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

massimilianofinzi

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2018 09:23 AM CDT

Περιγραφή

Dead

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017

Περιγραφή

Boxer bark mantis?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019

Περιγραφή

Crusader Bug and nymphs at all stages of development

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

damienbr

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2019 11:20 PM HST

Περιγραφή

13-15cm long

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2016

Περιγραφή

Australian Striped Mantid (Orthodera marginata)