Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

efmer

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2023 08:57 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Voucher taken with permit.

High 50 cm.
Leaf, long 15 cm, wide 4 mm, rolled in.
Ligule 4 mm, with long hairs up to 12 mm.
Infl. 21 cm.
Glumes 18 and 16 mm, incl awn, purple striped, keeled.
1 Floret.
Awn 10 - 13 cm.
Lemma body smooth.
Lemma / palea 4,4 mm / 1,5 mm.
Palea 2-veined.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leafybye

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Περιγραφή

found at over 6000 feet of elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_g

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2023 10:08 ΠΜ PST

Τόπος

Lompoc, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bbell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 09:48 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorncap

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 09:36 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duncan_bell

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 02:45 ΜΜ PDT

Τόπος

Mojave, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordanii

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 06:40 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgreenberger

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 03:56 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchang

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 12:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 11:34 ΠΜ PST

Περιγραφή

Tujunga Wash North
A fair amount of these tiny flowers in a few place

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2020 12:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acastelein

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 11:51 ΠΜ PST

Τόπος

Lompoc, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyengland

Ημερομηνία

Ιούνιος 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

no-orms

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 04:30 ΜΜ PDT

Περιγραφή

@GECI / Norma Castillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makennahomer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 08:32 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abr

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 03:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 02:56 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 04:25 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snakeinmypocket

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2016 02:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2017 10:17 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosgonzalezr

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 08:54 ΠΜ PDT

Τόπος

Ensenada, BC , MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing on friable clay soil.
Flowers open only in the morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2019 05:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:22 ΠΜ PST

Περιγραφή

maybe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 07:33 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2023 10:59 ΠΜ PST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienzelll

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 03:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pleistocene

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 04:03 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurenloo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Channel Islands National Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ross_ny

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sulavanderplank

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 10:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019 10:14 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 08:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 12:29 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2019 05:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2019 12:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megakylie

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022

Περιγραφή

Collected visiting Amsinckia menziesii

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyleas98

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 04:21 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destmarie0

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjarquin

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2022 08:52 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tren10lee

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 09:55 ΠΜ PDT

Τόπος

CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:31 ΜΜ PDT

Περιγραφή

This observation is at the same flower patch at which I made an observation a few day before. I wanted to get photos with better light, and less wind.

This day was sunnier and warmer, and the flowers were more open.

Here is a link to the earlier observation: https://www.inaturalist.org/observations/118403505

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kailh

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 04:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 11:20 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglas_moore

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 10:07 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Pale fleshy plant in under story of forest. Tiny pink flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtillett

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:32 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2022 01:18 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annemirdl

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2013

Περιγραφή

Please help.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gilbertj

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 11:26 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Coastal Goldenbush (Isocoma menziesii) Native, perennial plant that grows in sandy soil on dry slopes in grassland and coastal scrub. Stems are usually erect and glabrous, minutely scabrous, or tomentose (depending on the subspecies). Leaves are stiff and sharply toothed. Phyllaries are appressed, not recurved like Saw-toothed Goldenbush (Hazardia squarrosa). inflorescences are clusters of bright yellow discoid flowers (there are no ray flowers). Peak bloom time: July-September.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=3640

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 44-45.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 47.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 328.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-haz-isoc/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 01:14 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barry_thomson

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aparrot1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 11:04 ΠΜ PST

Περιγραφή

40-50 of these native shrubs growing on dry south-facing grassy slope on boundry between Marks Ranch and Las Palmas Ranch. Soil may be decomposed sandstone. More tomentose than any others I've seen around here.

Coastal Goldenbush (Isocoma menziesii) Native, perennial plant that grows in sandy soil on dry slopes in grassland and coastal scrub. Stems are usually erect and glabrous, minutely scabrous, or tomentose (depending on the subspecies). Leaves are stiff and sharply toothed. Phyllaries are appressed, not recurved like Saw-toothed Goldenbush (Hazardia squarrosa). inflorescences are clusters of bright yellow discoid flowers (there are no ray flowers). Peak bloom time: July-September.

Jepson eFlora https://ucjeps.berkeley.edu/eflora/eflora_display.php?tid=3640

Plants of Monterey County: an Illustrated Field Key, 2nd edition, Matthews and Mitchell, 2015, pp. 44-45.

Flora of Fort Ord: Monterey County, California, David Styer, 2019, p. 47.

Monterey County Wildflowers: a Field Guide, Yeager and Mitchell, p. 328.

Monterey County Wildflowers https://montereywildflowers.com/asteraceae-haz-isoc/

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredwatson

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 06:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chris_gort

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 07:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

micahfreedman

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2015 07:13 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I was initially under the impression that this was C. arboreus, but then Kathryn McEachern mentioned that there is a single C. oliganthus on the island that the NPS is not removing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunfishmoonlight

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:02 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορκολεκανίδα (Urospermum picroides)

Παρατηρητής

mferreira

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 06:00 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 08:03 ΠΜ PDT
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

invernity

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 04:43 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Growing in a wet crack of a small cliff.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karinsita

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 10:25 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cimarrodri

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 05:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessa5

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 07:23 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t-pass-botans

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinluong

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 01:41 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lin_c_646

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 07:01 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffbisbee

Ημερομηνία

Αύγουστος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephanomeria

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 10:06 ΠΜ PDT

Τόπος

Mission Pine Basin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salvmell

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betweenthelyons

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 01:00 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rockybajada

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 08:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:19 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anewmark

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimtgrove

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

valhikes

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 01:35 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 07:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carbonmike

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2018 02:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzupan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 02:26 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dcoopercem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 11:23 ΠΜ PST

Περιγραφή

Small woody shrub - if squarrosa then very different from interior forms.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chemamtzv

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2022 10:17 ΜΜ MDT

Τόπος

El Fuerte, SIN, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

quercusboletus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:41 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 11:45 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Gravel soils, 10000'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toyonito

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κορκολεκανίδα (Urospermum picroides)

Παρατηρητής

juniperzen

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2022 11:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantsoflacounty

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmessick

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 08:35 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Goodale Creek Campground, Owens Valley, Inyo County, California, elev. 4100 ft. (1250 m).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:45 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

langooney

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 09:29 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

castillejajosie

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josefloribundus

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 01:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Found in Conservation Center lobby.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgewilliams1

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 10:38 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serpophaga

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_hoyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 01:56 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpr2

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2003 09:24 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Location approximate, growing on loose sand dunes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022