Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schmeather

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 12:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkrampl

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2021 02:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

canuckamok

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2016 10:59 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trevorf

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 10:03 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkrampl

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2023 01:18 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 02:54 ΜΜ MDT

Περιγραφή

On Lupinus sericeus and Potentilla sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 04:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

arborsphere

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2021 02:12 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veronicaw

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2016 12:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Alberta, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agh12398

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 11:24 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acorn13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonywood

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2019 04:15 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnkrampl

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 02:04 ΜΜ HST

Περιγραφή

Turtles sunning themselves.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grizz27

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 12:41 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2013 08:32 ΠΜ EDT

Τόπος

Wheatland, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Hybrid growing with both of its parents, Q. macrocarpa and Q. muehlenbergii.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haileymizera

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 04:06 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lysandra

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2019 02:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 02:47 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chlorophilia

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017 02:23 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 09:13 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

burke_korol

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2013 01:29 ΜΜ EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018

Περιγραφή

Lisière d'une tourbière ombrotrophe sans mares, à proximité d'un esker. Le peuplement de Pins gris sur esker a été récolté en 2017.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

notthebirdrobyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 08:26 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ichuck

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2019 03:56 ΜΜ HST

Περιγραφή

Valleyview Picnic area

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2019 02:16 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

je9h

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2016 01:25 ΜΜ MDT

Περιγραφή

This is Kalmia microphylla (Hook.) A. Heller - recognized as a distinct species by VASCAN, Alberta Conservation Information Management System (ACIMS), ITIS, Flora of North America and various taxonomic authorities.

Unfortunately, it's not possible to pick Kalmia microphylla in this database and I don't know how to ask that it be added.

Observed in wet alpine tundra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explore72

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2019 06:49 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

she

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017 09:08 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wowokayyes

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 12:13 ΜΜ MDT

Περιγραφή

Hundreds growing along southside slopes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

indi

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 05:37 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinithi

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2019 01:11 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konadawg

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2016 08:46 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bensonbc

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

je9h

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2017 01:19 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pneuch

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2016 08:22 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_miller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2018 01:11 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 04:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwynethgovers

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2018 04:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 01:01 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevepaiero

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2018 09:54 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lewnanny_richardson

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2017 03:58 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfeaver

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2018 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisevans

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2018 05:44 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Lifer, observed at intersection of Alberta Sec Hwy 555 & Range Rd 2-3

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lada51newttb

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2006 02:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 05:28 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huskii88

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2018 08:12 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bio3850boire

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2017

Τόπος

Chearesholm (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura_foy

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2018 02:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottgibson

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2018 03:43 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυνί (Tinca tinca)

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2017 06:10 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυνί (Tinca tinca)

Παρατηρητής

guillaume_plouffe

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017 07:15 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γλυνί (Tinca tinca)

Παρατηρητής

bradleyfishes

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2018 07:17 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianirazuzta

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 03:32 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Heritage tree at fisher park, Dundas ON. 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgugger

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 10:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

pgugger

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 11:12 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Chestnut or hybrid?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leslieaf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2018 02:14 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pete_woods

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2015 02:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarpinian

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 01:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Common species here, dominating the sand dunes.

Acorns ripe.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_barkley

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_barkley

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:37 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erica_barkley

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2018 12:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarmartinez

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2018 10:13 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2012 03:25 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Buncombe Ridge

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 04:27 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2018 05:25 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nsferguson

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eattaway92

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2018 02:31 ΜΜ CDT

Τόπος

Portage, IN, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ed5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2015 09:56 ΠΜ EST

Περιγραφή

Saul's oak is fairly common in the area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrejsbrolis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2017 08:51 ΠΜ EST

Περιγραφή

Alba x prinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pgugger

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2017 09:37 ΠΜ EDT

Περιγραφή

White chestnut hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bschwamb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Found in upland forest dominated by Q. alba and Q. montana. Bark has taken in characteristics which more closely resemble Q. alba.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

er1kksen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2017 03:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 06:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

destes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2012 01:20 ΜΜ CST

Περιγραφή

Pilot Rock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbmcc09

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 11:43 ΠΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srgalehouse

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2005 11:06 ΠΜ EST

Περιγραφή

A large bur oak thought to have been manipulated into this shape by native Americans.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmason

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2017 12:10 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A population of Pitch Pine on rock barrens on NCC land near Lyndhurst in the Frotenac Arch area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leannewallis

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2012 10:20 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Field Botanists of Ontario Trip led by Albert Garofalo.

Note persistence of last years leaf stalks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenclarkin

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2017 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukeberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2017 03:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

colindjones

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 04:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wasylbakowsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2017 11:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelbrinker

Ημερομηνία

Αύγουστος 2011

Περιγραφή

Several multi-stemmed shrubs in open rock barren.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattireland

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2013 07:52 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2017 02:15 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Norfolk County. Delhi. Roadsides and railroads. Numerous large trees growing along Old Mill Road and Lehman Sideroad as well as smaller trees growing along Ontario Southland Railway (formerly CN Cayuga spur).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wdvanhem

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 04:49 ΜΜ EST