Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 06:02 PM EDT

Περιγραφή

KOH black on cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidatiencia

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 07:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 12:41 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannafaber

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 02:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombigelow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_tallhouse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 10:49 AM EDT

Περιγραφή

HB4116

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

t_tallhouse

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 10:43 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriamhlt

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 01:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herrszur1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2020 09:49 AM EST

Τόπος

Carmel, NY, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexander_harris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:38 PM EST

Τόπος

Putnam Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomzuckerscharff

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:06 PM EDT

Περιγραφή

Black spores on lower mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sazs

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 03:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdodd1898

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 01:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 04:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:22 PM EDT

Περιγραφή

First fresh fruiting S. ostrea of the year!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 04:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2020 02:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 07:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 07:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 07:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmusser22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:35 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dgphilipps

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 03:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agkistrodon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 12:05 PM EDT

Τόπος

Burton, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviswj

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

analocci

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rommelgp

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 02:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbloom1986

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 06:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 05:49 PM EDT

Περιγραφή

Odor is a deadringer for tonka bean. Vaguely cinnamon-esque, like Steccherinum subrawakense. But hymenium is poroid

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janosik1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 08:21 PM UTC

Τόπος

Vermilion (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 06:28 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ethancrenson

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2020 01:18 PM EDT

Τόπος

Montague, NJ, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2020 07:25 PM EDT

Περιγραφή

T. ochrea?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 08:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 12:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 05:29 PM EDT

Περιγραφή

Latex DNS

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 01:19 PM EDT

Περιγραφή

Taste mild

KOH orange on flesh, black on cap. Growing with hardwood (I think elm)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή (Οικογένεια Boletaceae)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 12:33 PM EDT

Περιγραφή

Growing on elm, taste flavorful (though hard to describe how beyond 'mushroomy'), no stain, KOH red on cap and pores, negative in flesh

Stipe hollow and fibrous

Was growing 'downward' when I found it, which perhaps accounts for the odd pore shape?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 07:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:31 PM EDT

Περιγραφή

Sticky on undersurface and smells like L. sulphureus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 04:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 04:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:20 PM EDT

Περιγραφή

KOH yellow on stipe flesh, reddish yellow on cap and gills; ammonia negative on stipe flesh, yellow on gills and cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 04:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 11:38 AM EDT

Περιγραφή

These yard animals keep destroying all my beautiful backyard boletes!

Last 3 photos ammonia (negative everywhere) penultimate 2 before that KOH (reddish pink on cap surface, yellowish pink on cap flesh, yellow on pore surface)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:49 PM EDT

Περιγραφή

D. quercina growing around an old T. gibbosa?

Found other definite T. gibbosa on adjacent log

Did not bruise when touched

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 04:53 PM EDT

Περιγραφή

Growing on dead eastern hemlock

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:29 PM EDT

Περιγραφή

Firmer than T. chioneus. Also are these possible 2 species on the same log?

KOH and ammonia both negative

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:46 PM EDT

Περιγραφή

KOH red on cap, brown on pores, negative to light pink on flesh

No taste/indistinctive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης (Γένος Boletus)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:14 PM EDT

Περιγραφή

KOH amber brown everywhere

Taste indistinctive

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:13 PM EDT

Περιγραφή

Growing directly under eastern hemlock, but within a hardwood's root distance too

KOH yellowish, green on cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 07:33 PM EDT

Περιγραφή

KOH yellow on cap, negative on gills; ammonia pinkish brown on cap, negative on gills

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:22 PM EDT

Περιγραφή

KOH negative on cap and gills, faint greenish yellow on stipe

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλίτης (Γένος Boletus)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 05:05 PM EDT

Περιγραφή

KOH greenish yellow on flesh, reddish orange on cap

Where these multiple species of bolete on the same stump?

2nd bolete: KOH and ammonia negative on flesh and pores, KOH reddish orange on cap, orange on purple part of stipe; ammonia negative to light brown on cap, negative to light brown on purple part of stipe

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben64

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 02:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 06:05 PM EDT

Περιγραφή

Stem bruises easily. KOH blood red on cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 05:44 PM EDT

Περιγραφή

KOH amber on cap surface, yellow on flesh, negative on gills; ammonia negative everywhere

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 05:32 PM EDT

Περιγραφή

Last photo shows KOH on left of each segment, ammonia on right of each segment; both (virtually) negative everywhere, except KOH on cap, which turned yellow-ish

Stem cottony-hollow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 01:27 PM EDT

Περιγραφή

3/last 4 photos KOH on left (pink on cap surface & flesh, negative on pores), ammonia on right (reddish brown on cap surface, negative on pores and flesh)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 05:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 05:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2020 06:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 05:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 04:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 01:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 04:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 03:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 03:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 04:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2020 06:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλευρώτους (Γένος Pleurotus)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 06:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2020 08:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 04:07 PM EDT

Περιγραφή

Both flat-pored and toothed?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlaalstj

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 08:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianmoorecleveland

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 04:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brianmoorecleveland

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 04:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 03:37 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 06:48 PM EDT

Περιγραφή

G. applanatum or lobatum? Was very hard, but hard to say if this is a new pore layer or cap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 07:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 06:00 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjm2

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 10:33 AM EDT

Τόπος

Richfield, OH, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 05:39 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 04:33 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 06:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 07:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masadler

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 05:44 PM EDT