Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 05:12 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2023 03:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

faluke

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 10:20 ΠΜ CEST

Τόπος

Almería, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannes_oehm

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:28 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιξωδίδες (Οικογένεια Ixodidae)

Παρατηρητής

louis_raginwulf

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 11:57 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

titouan_roguet

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 11:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 05:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanskar

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 06:37 ΜΜ CEST

Περιγραφή

The teeth near the palpus is clearly visible : it is the main difference between reticulatus and marginatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericfred

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 03:18 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpeyron

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 02:15 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariehenon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2022 03:58 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_guiraud

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 07:41 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bri-k

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:10 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bcarbuccia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2022 03:19 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dominique_vioux

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 06:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enlightenmenttt

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022

Τόπος

Паничище (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2022 10:03 ΠΜ CEST

Τόπος

Grabels, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 11:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 09:09 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 09:45 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 10:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinex

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:05 ΜΜ CEST

Τόπος

La Ravoire, France (Google, OSM)

Περιγραφή

Very small spider (2mm in length without the legs) with a shiny black cephalothorax and yellow legs with black strips on them. The abdomen is more of a dark grey and is quite fluffy. The spider seems to be a male because of the size of the tips of its pedipalps. Could be a member of the family Trachelidae...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:08 ΜΜ CET

Περιγραφή

collected for ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 12:56 ΜΜ CET

Περιγραφή

not sure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 05:19 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2021 11:01 ΠΜ CET

Περιγραφή

pictures of genitalia to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 04:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 09:05 ΜΜ CEST

Τόπος

Clapiers, France (Google, OSM)

Περιγραφή

collected for ID and barcoding

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 11:05 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 03:56 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2022 11:24 ΠΜ CEST

Περιγραφή

collected for ID but I was fooled by that horn on the palps and thought it was adult already. Let's see how far I can go in the identification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 08:57 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 12:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 02:49 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 06:01 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 05:58 ΜΜ CET

Περιγραφή

collected for identification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tupence

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 11:42 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandreblondel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2022

Περιγραφή

UM_ABJI_00010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022 10:37 ΠΜ UTC

Περιγραφή

UM - FDS - L3BE - UE ASS ESP
Site 2 - F

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etienne_gaillard

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 02:09 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2022 06:12 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandreblondel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2022 11:33 ΠΜ UTC

Περιγραφή

identification de l'espèce par barre code (BOLD)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2022 05:43 ΜΜ CET

Τόπος

clos gaillard (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leapassionnac

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2018 10:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2021 06:10 ΜΜ CEST

Περιγραφή

If anyone has elements of identification for Anelosimus sp. / Kochiura aulica I'm all ears. Thanks!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 11:13 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 05:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maxencegrm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 02:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 07:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tim_gn

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 08:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etienne_gaillard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2022 08:42 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Drassodes sp?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

etienne_gaillard

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2022 03:06 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες (Τάξη Araneae)

Παρατηρητής

conan8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 04:37 ΜΜ CET

Τόπος

Fréjus, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippe_geniez

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 09:31 ΜΜ CEST

Περιγραφή

found dead in the house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

momolesang

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 06:03 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

la-petite-planete

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2021 10:09 ΠΜ CEST

Περιγραφή

araignée transportant son cocon d'oeufs

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilcar

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 02:07 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμπυρίς (Γένος Lampyris)

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2021 09:59 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμπυρίς (Γένος Lampyris)

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:24 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 05:44 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2021 02:29 ΜΜ CET

Περιγραφή

I often see adults of Segestria florentina in this park in summer so I suppose this is a young Segestria florentina

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2021 08:28 ΜΜ CET

Τόπος

Clapiers, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodolpheblayac

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 04:30 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2013 02:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2013 02:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yvesbas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 10:22 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 12:23 ΜΜ CET

Τόπος

64400 Orin, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wyketaure

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2021 10:08 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paolosol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 11:52 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 10:06 ΠΜ CEST

Περιγραφή

I think Haplodrassus sp., better photos to come

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinex

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Possibly still a young this very small jumping spider has a black thorax with two white dots at the back, and brown abdomen with four withe dots, white side and a black tip. The legs and the pedipalps are yellow while the chelicerae are of a reddish colour.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνες Άλτες (Οικογένεια Salticidae)

Παρατηρητής

ldvn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2021 02:59 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 10:00 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2020 01:23 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2021 09:46 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geum

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 03:58 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philippevoidrot

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2021 10:58 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassandreblondel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 03:47 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Je penche plutôt vers E.frontalis et pas Saitis barbipes car je ne vois pas la cravate blanche de S.barbipes sur le prosoma

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 07:19 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliegaget

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 08:02 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 09:36 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

macronocturno

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2017 08:15 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bolislas

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2021 08:13 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeromepositello

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:03 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

berzou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 02:36 ΜΜ CEST

Περιγραφή

??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_barbier

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:19 ΠΜ CEST

Περιγραφή

sur Tamaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simon_barbier

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 11:17 ΠΜ CEST

Περιγραφή

sur Tamaris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

passutimateo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2021 09:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Clapiers, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corentin25

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 12:13 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurdf

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 11:35 ΠΜ CET

Περιγραφή

40 M en cavité
Photo: ©Cédric ALONSO

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

alexis_lours

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2021 02:33 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίδες (Οικογένεια Ichneumonidae)

Παρατηρητής

matthieudepl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2021 11:12 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_louboutin

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 06:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lantinantoine

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 08:18 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrems

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2021 05:38 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

ronan_a

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2010 02:09 ΜΜ CEST

Ετικέτες