Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούλιος 2011

Τόπος

Cuiaba, BR-MT, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2020 09:41 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2020 05:27 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χλαμυδωτίδα Της Σαχάρας (Chlamydotis undulata)

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόπυγη Σκαλίδρα (Calidris fuscicollis)

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2012 08:50 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 04:58 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονολαγός (Lepus americanus)

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2012 08:30 PM SAST

Τόπος

Alberta, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2010 04:17 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2017 09:42 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

otomys

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2018 10:21 AM SAST

Περιγραφή

Single adult male observed within a cleared and burnt pine plantation with extensive weed re-growth.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2018 10:05 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 08:40 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 06:59 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddb

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017 11:12 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gopalsathe

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2018 05:55 PM IDT

Περιγραφή

At a water hole in Ranthambore with some bulbuls, and also a lot of treepies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρασιατικό Χάμστερ (Cricetus cricetus)

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 07:31 PM CEST

Τόπος

Lamme (Google, OSM)