Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 11:06 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Strange growth habit

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzanne90

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2023

Τόπος

Spring City (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

cstabler

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 08:32 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

prestonthomas

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 08:07 ΜΜ EDT

Τόπος

Cleveland, TN, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Six baby skunks were meandering around on our driveway! They were so adorable! But they were very bold! They just walked right up to us! My dad and I sat down, and the skunks began to climb on my dad’s legs. It was a little bit unnerving! But they were super cute! They even made of strange noise. Notice that there is only one primarily black skunk with stripes. The rest are mostly white. Also they seemed to find refuge by hiding behind this tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dyork97

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2023 11:19 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douggoldman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2019 03:41 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Both subsp. americanus (native to North America) and subsp. australis (introduced to North America) are found at this site, sometimes growing intermixed. In the photos the former is indicated with an “N” and the latter with an “I”. On the date I visited this site, 16 September 2019, these are the differences I observed with living stems between the two subspecies:

•Relative stem height: subsp. americanus usually shorter, subsp. australis usually taller.
•Relative stem spacing: subsp. americanus usually more dispersed, subsp. australis usually denser (rarely solitary).
•Stem breaking: subsp. americanus fibrous and hard to break off, subsp. australis often breaks off easily.
•Stem color (lower/older internodes): subsp. americanus red and often shiny, subsp. australis yellow-green and not shiny.
•Stem texture (lower/older internodes): subsp. americanus smooth, subsp. australis minutely ridged.
•Stem & leaf sheath dots: subsp. americanus often present, subsp. australis absent.
•Leaf condition: subsp. americanus has lots of senescence, subsp. australis generally are healthy.
•Margins of upper leaves near panicle: subsp. americanus finely serrated, subsp. australis coarsely serrated.
•Sterile stems more abundant than fertile: subsp. americanus yes, subsp. australis no.
•Panicle branches for panicles of similar length: subsp. americanus fewer, subsp. australis more.
•Panicle branch spacing: subsp. americanus farther, subsp. australis closer.
•Flowering status: subsp. americanus finished flowering, subsp. australis flowering.

There probably are other characteristics I overlooked that distinguish these two subspecies from each other. Perhaps these characteristics listed above hold up at other sites in North America. I don’t use leaf color to tell them apart because although some clones of subsp. australis are strongly blue-green, some clones of that subspecies are more green or yellow-green. See this observation for an illustration: https://www.inaturalist.org/observations/30610594

Observation of P. australis subsp. americanus from this location: https://www.inaturalist.org/observations/32878566

Observation of P. australis subsp. australis from this location: https://www.inaturalist.org/observations/32888630

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2023 03:21 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

d-finch

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 03:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 05:30 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 06:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2023 01:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2023 04:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlnarango

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 07:15 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glewis76

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2023 08:35 ΠΜ EST

Τόπος

Kathleen, GA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

On Coreopsis major

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2021 12:39 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:51 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chestnutoak1979

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 04:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Roadside

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 06:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 03:18 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsybowden

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:57 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 05:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανός Τοξόστομος (Toxostoma rufum)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:42 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:31 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsybowden

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:08 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2023 06:09 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2023 05:41 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

4-leaf trillium!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainakrakowiak

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

At a known C. fremontii site.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 05:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexis_orion

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:17 ΜΜ CET

Περιγραφή

Lots of fruiting bodies at various stages on one log

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 02:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Parasite cocoon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2019 04:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2020 01:35 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

mikephelps

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2010 09:41 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 06:45 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

birdturntable

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 05:19 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

wetlandsuzanne

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2018 02:04 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Ανόλη (Anolis sagrei)

Παρατηρητής

dnoell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2015

Περιγραφή

Brown anole who fell in love with a fairy!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kcross7

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 06:13 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:29 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 10:51 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2022 04:56 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2022 03:04 ΜΜ EDT

Τόπος

Dayton, TN, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nealkelso

Ημερομηνία

Ιούλιος 2006

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Date approximate, found back in 2006. Here's an excerpt from the "report" I wrote up when I found this flower:

"A few months ago my dad and I went to the Nottingham Serpentine Barrens which are near our house to look for interesting plants like the Round-Leaved Fameflower. This flower first appeared after the last Ice Age.

When we went to the Barrens I was all exited when I was the first to find the Round-Leaved Fameflower and Small’s Ragwort. The Fameflower leaves are at its base and look like stretched green eggs. It blooms from June to September and opens in the afternoon. I like the Fameflower because of its leaves and that it can only be found in serpentine barrens."

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος (Γένος Hibiscus)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 10:05 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Finally saw some seeds from this group of individuals! Each of the three remaining had bent over toward the ground and one had a fruit almost touching the ground and another had dropped its fruit. That fruit had some seeds starting to fall out on the ground. I didn’t see any ants around but the fruit does look like something has munched on the side of it.

@trscavo Check it out!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Ανόλη (Anolis carolinensis)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

buncombe_nc

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 10:28 ΜΜ EDT

Περιγραφή

ecoEXPLORE Username: leomax

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 01:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 02:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 06:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 03:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hdegaetano

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 02:49 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 05:52 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickglowsindark

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 04:22 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 05:26 ΜΜ EDT

Περιγραφή

On underside of Arundinaria gigantea leaves.

I went looking today where I work in TN and found this again @rogerbirkhead - I’m still going with insect. I did observe something tiny and aphid-like moving around on the back of the leaf but I have no idea if it’s related to the wormy-shaped things.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Favorite 😍

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ekoberle

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2019 12:54 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Blooming in mass numbers throughout Walker Canyon Area, with a preference for south facing slopes.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

@trscavo what might be happening here? Perhaps a fungus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 30, 2022 03:48 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 05:39 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 06:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 03:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Αύγουστος 23, 2021 04:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 05:21 ΜΜ EDT

Περιγραφή

I see this a lot and can’t ID- don’t feel like it’s C. vulpinoidea but that’s as close as I can get

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 02:21 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sarahphillips

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Τόπος

Kentucky, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:31 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngrauley

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 06:57 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betsybowden

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 07:55 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανατολικό Σκιουράκι (Tamias striatus)

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2020 12:25 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chattmatt

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2018 08:21 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kat62

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 02:16 ΜΜ EDT

Τόπος

Chuckey (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markmcknight

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 04:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

patchwork_girl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 11:11 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maryshew

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 10:58 ΠΜ CDT