Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucel_2448

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:34 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdmore

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 1989 11:20 AM PDT

Περιγραφή

desert figwort, Scrophularia desertorum, California, Mono County, White Mountains, Millner Creek, Owens Valley watershed, elevation 3267 m (10720 ft).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozcar

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 03:07 PM MST

Περιγραφή

Primeras fotografías de esta especie vegetal con vida y primer registro de esta en más de 3 décadas (http://www.phytoneuron.net/2018Phytoneuron/82PhytoN-Castillejaracemosa.pdf).

Actualmente esta especie se encuentra descrita bajo el nombre Castilleja racemosa (https://depts.washington.edu/phylo/OlmsteadPubs/Tank_et_al_2009.pdf).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckjannabirds

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2016 09:03 AM PDT

Περιγραφή

(paintbrush no. 4 (from left) in sketch of all paintbrushes)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henicorhina

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2017 09:44 AM CDT