Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikaizer

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2008 09:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikaizer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2014 09:58 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnovaes

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sayoicometti

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriquejuniorau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jadecristine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόωτη Μαρμοσέτα (Callithrix aurita)

Παρατηρητής

marikaizer

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marikaizer

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Minas Gerais, BR (Google, OSM)