Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_balderrama

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 10:15 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoit_segerer

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 12:39 PM -05

Τόπος

Around Canaan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agnaldo_correa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 09:33 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2022 10:57 AM -05

Τόπος

Huanuco, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcia_martins

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 10:33 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clicque

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 11:03 AM -05

Τόπος

Manu, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fredericosonntag

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 08:29 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cata_maria

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 08:55 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hhulsberg

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2009 01:38 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jencross

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:43 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becarrillo-camargo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 11:29 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

becarrillo-camargo

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2022 09:29 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 10:30 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clausius

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 02:12 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julian84

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2017

Περιγραφή

posada en ramitas u hojas en la sombra.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeirortegagalvan

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2022 11:58 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henriqueandrades

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 04:50 PM -03

Περιγραφή

Micrathyria?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ateleginski

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 03:15 PM UTC

Περιγραφή

Região Imbituvão (4013)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 01:13 PM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

florianwolf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2017 06:31 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζυγόπτερα (Υποτάξη Zygoptera)

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2017 01:52 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincentvosriberalta

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2019

Τόπος

Riberalta, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbeunen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2017 11:45 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ignacio-moreno-

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 10:44 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ttromblee

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 01:37 PM EDT

Περιγραφή

ID needed- eastern vs. slough amberwing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 11:10 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esteban_koch

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 01:23 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

armanmoreno

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2022 11:29 AM -05

Τόπος

Loreto, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2021 11:22 AM -02

Περιγραφή

Hotel Iracema Falls, Presidente Figueiredo, AM, Brasil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2022 01:17 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiz00souza

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2019 02:11 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabricio_reis_costa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2019 11:48 AM -02

Τόπος

Marechal Floriano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camerondeckert

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Darién, PA-DR, PA (Google, OSM)

Περιγραφή

Nick Donnelly described Heteragrion atrolineatum from Panama in 1992, and it was later synonymized with H. calendulum. This is the first record of H. calendulum for iNaturalist.

I observed about 6 different individuals along the rio by Rancho Frio. Males perched on sticks in the river, but only present there in the later afternoon, when the sun was no longer on the river.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

non_praying_mantis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2014 02:50 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ernstklimsa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 06:56 PM -05

Τόπος

Putumayo, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charadrius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 1978

Περιγραφή

female - main trail
length=96mm
forewing=71 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

mzamoner

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 04:02 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxapampabase

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthurmgomes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 08:00 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 08:20 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2022 12:20 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brenofarias

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 04:10 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanmarcelf

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2022 08:04 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrecallousampaio

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 06:55 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciel_gomes

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 03:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rupornis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2012 03:29 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upupamartin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2008 08:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ayan_fleischmann

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2021 09:36 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timhirsch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2022 06:06 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciel_gomes

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 09:05 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)

Παρατηρητής

helio-lourencini

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 11:58 AM -03

Τόπος

Paudalho (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommypepe

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2009 08:27 AM +04

Περιγραφή

Unidentified dragonfly

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 07:39 AM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hopperdude215

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 12:08 PM -05

Περιγραφή

This species was rediscovered in 2015, as it had not been seen since the original and previously only specimen was collected in 1970, with the rediscovery officially published in 2017. This species is endemic to western Colombia, and this is likely one of the only pictures of a live individual online.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

poma_ca

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2021 03:40 PM UTC

Τόπος

Valle, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belendri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 10:27 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 10:45 AM PDT

Περιγραφή

at 2200m, ovipositing in ground above stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcezanotti

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Mendoza, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jujurenoult

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 03:49 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosalexandreraposo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2021 11:10 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_arregui

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Buenos Aires, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bellido

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:59 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcela212

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlitos-esquivel17

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2022 03:07 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisvescia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2022 11:14 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielbranch94

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Jujuy, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanislav_spurny

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2021 06:54 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlitos-esquivel17

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2021 03:40 PM -03