Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcoschmidtffm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 11:36 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogaoue

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2021 01:45 PM CEST

Τόπος

Donga, BJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ogaoue

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Benin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rbt-gic-wap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 09:50 AM CEST

Τόπος

Boboye, NE-DS, NE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2007 01:51 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronf

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2006 06:21 AM IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucykeith-diagne

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2018 07:32 AM EDT

Τόπος

Akamkpa, Nigeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 05:21 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronan_a

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2014 02:02 PM CET

Τόπος

Kloto, Togo (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleighjorgeson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

galat-luong_anh

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 1997 12:00 AM CET

Περιγραφή

Niokolo Koba Parc National, Sénégal.
Programme Fed4213.rec d’Aménagement des Hauts Bassins Versants de la Gambie et du Niger, Projet Niokolo-Badiar; Suivi écologique de la faune sauvage et de ses habitats dans le Parc national du Niokolo Koba et ses périphéries
1997 OK 1/1 to fit request
© Gérard Galat-IRD
https://www.animalscoop.fr/

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)

Παρατηρητής

rbt-gic-wap

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 10:16 AM CEST

Τόπος

Boboye, Niger (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

butia2017

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 03:28 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meyssoun

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 04:43 PM UTC

Τόπος

Oukaïmeden (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 02:54 PM SAST

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

careljongkind

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2009 05:26 PM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

aaliyahm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 12:00 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_sanu

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2020 03:04 PM CEST

Περιγραφή

Einziges Exemplar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_sanu

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 01:19 PM CEST

Τόπος

Mainz, Deutschland (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanjacquesgodon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2008 11:03 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

dherbert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2006 07:41 AM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanvanhuyssteen

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2019 01:42 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 02:31 PM CEST

Τόπος

Mpika, Sambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)

Παρατηρητής

oebenin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2020 03:27 PM SAST

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabio_olmos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2007 03:47 AM HST

Τόπος

Aiye, Nigéria (Google, OSM)

Περιγραφή

Near Erin's Camp, Omo Forest Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmsmith9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2019 12:59 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benoityarigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 03:30 PM CEST

Τόπος

Tanguiéta, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gihawi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2012 11:37 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

nastasjaccsack

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2019 10:03 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frogplanet

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2017

Περιγραφή

One blooming specimen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 05:49 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2019 10:36 AM SAST

Τόπος

WC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glynnalard

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2019 08:29 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterq

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2012 10:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clbaider

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 01:54 PM +04

Περιγραφή

Small undestory shrub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bit

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2014 11:45 AM PDT

Περιγραφή

cf. Sabicea segregata

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

juliusklette

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

liamthebirdman

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2019 11:14 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliot45

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2019 11:11 AM UTC

Περιγραφή

These are edible

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

khenderson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018 07:00 AM +03

Τόπος

Guji, ET-OR, ET (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

wildchroma

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2012 08:59 AM CET

Τόπος

Oromia, Ethiopia (Google, OSM)

Περιγραφή

Debre Libanos,
Ethiopia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliot45

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 06:12 PM UTC

Περιγραφή

This is edible, tastes kind of like pineapple. I think it's called "soap fruit" but that name has little information.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gab00229

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2019 08:13 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliot45

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2019 03:39 PM MST

Τόπος

Morungole, Kenya (Google, OSM)

Περιγραφή

Seen on flat ground inside a mountainous area. Flowering after a rainy period.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliot45

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019 03:10 PM PDT

Τόπος

Morungole, Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ξεφτέρι (Accipiter nisus)

Παρατηρητής

inasiebert

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 11:57 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ogouvideaphrodite

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2019 03:05 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)

Παρατηρητής

menad_b

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2018 04:14 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

frdric71

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2019 04:07 PM CEST

Τόπος

Parakou, BJ-BO, BJ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kungoso

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 03:03 PM BST

Τόπος

Kati, ML-KK, ML (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2013 03:10 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

udo

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 06:20 PM CEST

Τόπος

Natitingou, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

gab00229

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 11:27 AM CEST

Τόπος

Zè, Bénin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bahleman

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2019 05:47 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjq

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 10:31 AM BST

Τόπος

Mt Kenya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thelandlover

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 02:38 PM UTC

Τόπος

Pita, , Pita, GN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

also_sprach_susscrofa

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2019 09:21 AM EAT

Τόπος

Iringa, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oddb

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2018 08:37 AM CEST

Τόπος

Yoto, Togo (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brieuc-fertard

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2011 06:12 PM HST

Περιγραφή

A giant !

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

villaespesapaul

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2016 08:05 AM CEST

Τόπος

Mayo-Rey, Cameroun (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerfrost

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2014 02:11 AM NZST

Τόπος

Al Haouz, Morocco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2009

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

very small tree growing in deep sand. Flowers on branches with no leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

davidbygott

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 03:36 PM +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 04:28 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andriusp

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2018 12:17 PM CDT

Τόπος

Al Haouz, Morocco (Google, OSM)

Περιγραφή

At 4000m asl

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yayadiallo

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2017 09:23 AM +01

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimsteamer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2017 01:25 PM EDT

Τόπος

Bale, Ethiopia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2015 09:13 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnnybirder

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2013

Τόπος

Ndian, CM-SW, CM (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joachim

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2016 10:58 AM CEST

Τόπος

Makete, Tansania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anowlandhisgirl

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2013 11:12 AM CDT

Περιγραφή

Location on Mt. Kilimanjaro is only an estimate. I don't have the coordinates. Was seen and photographed while ascending via the Rongai Route or descending via the Marangu Route.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2012 09:27 AM EST

Περιγραφή

Fruit eaten by gorillas.

Yellow fruit are ripe, green ones are not. Pointed leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2012 12:07 PM EST

Περιγραφή

Tree near the Kagwene border.