Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joao_ortolan

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 04:51 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiacaballero

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 02:20 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kamylla1

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022 01:28 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

circuscyaneus

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 01:50 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tarikb

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 08:56 PM GMT

Τόπος

Porkpa, Liberia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmonkey

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2022 12:13 PM EST

Τόπος

Chiriqui, PA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 03:06 PM -03

Περιγραφή

Another individual to record variations in the species (such as the reddish spots on the midline of the body with slightly stronger coloration).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seasnakeblanche

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

I accidentally grabbed it while pruning and recieved a painful sting

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rvgalli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 11:09 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nereston-camargo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:31 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuga025

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 09:26 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 10:23 AM CST

Περιγραφή

4th instar larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sara_isabel_henriquez_lopez

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 08:18 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahm7

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2017 07:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shesgotlegs

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Cook, AU-QL, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salticids

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 12:58 PM -05

Τόπος

Pereira, CO-RI, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brendakaylla

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 03:49 PM UTC

Τόπος

Lamarão (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2011 09:28 PM -05

Περιγραφή

On foliage on an rainy evening. Very leathery shell.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2021 08:18 PM -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnhowes

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2007 10:29 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chaffeemonell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2004 10:00 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:53 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

threeagoutdoors

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2022 03:53 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lljohnson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2022 07:25 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist32488

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 09:56 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertkang

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 12:19 AM +08

Περιγραφή

Pic #1 under UV lighting

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 09:59 AM EDT

Περιγραφή

under a Redbud leaf.
2nd photo is 3 days later - 6/13/22.
3rd photo - 6/15/22
4th photo - 6/23/22

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:02 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2022 03:00 PM CST

Περιγραφή

2nd instar larva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chinaberryhuang

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 01:56 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:16 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seventeennature

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:49 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabriel_rivera

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 06:20 PM AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franko

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2018 11:56 AM CDT

Περιγραφή

En sus primeros estadíos larvales...

1st instars ...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvi_lisbeth

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 08:51 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardet_zavala_de_la_cruz

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:57 AM -05

Τόπος

Cusco Region (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corydorasfan69

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 05:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianj

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 06:40 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gelioboow

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2022 11:57 AM -03

Περιγραφή

Serra da Santa Eugênia 2022...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darwanna

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2020 05:00 PM KST

Περιγραφή

A bit over 2 cm long. (Old pic finally uploading.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcodehaas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 09:48 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gechj88

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 03:53 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 07:49 PM AST

Περιγραφή

Soirée au drap avec Toni Jourdan et Laurent Malglaive.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreyperaza

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 07:03 PM CST

Τόπος

Sabana Redonda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 09:28 PM CDT

Περιγραφή

536

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2013 09:42 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

urliup-wildlife-sanctuary

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2022 02:43 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ganjarcahyadi

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 12:32 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipe_uribe85

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 09:21 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agellis

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:07 AM SAST

Περιγραφή

Feeding on protea roupelliae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:22 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ferox_formicae

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 10:32 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 05:47 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

curiousann

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 08:05 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:51 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2022 02:50 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bamamosaic

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 02:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 08:33 PM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xamba

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2017 11:04 AM CEST

Τόπος

Girona, Espanya (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swilligaceae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 09:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astamatis

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 07:55 AM CDT

Τόπος

Lumberton (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 07:13 PM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enthusiastic_observer

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 02:10 PM IST

Περιγραφή

Host Plant : Murraya koenigii
Imago : ( https://www.inaturalist.org/observations/119587916 )

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2011 09:20 PM -05

Περιγραφή

At lights.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandrapaiva

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2021 08:19 AM -03

Τόπος

Andorinhas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 02:43 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabrielflx777

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 08:43 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2021 07:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 09:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william336

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 09:55 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deyviscastillo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 11:12 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 11:12 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgarabel

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 07:40 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarencisoa

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022 09:04 PM -05

Τόπος

Nocaima (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecaiman1

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2016 10:23 AM EDT

Τόπος

Colon, Panama (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

freddysantiagozentenoruiz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 07:59 PM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 08:22 PM SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwyvarela

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 06:50 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonso24

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2022 08:48 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikiescott

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2019 06:18 AM SAST

Περιγραφή

Length of cocoon = 11 mm; Length of moth = 14 mm.
Of note here is the cocoon - that is why I positioned it as the first image. I could not find a species link (only general limacodid posts) to this type of cocoon here on iNat (if I missed it, kindly provide a link). I found several similar cocoons in the same vicinity on Vachellia. The old cocoons, either parasitized or eclosed, were all snow white in colour. It seems that the cocoons "bleach" to white with time. They were all rock hard and could not be squashed with the fingers. I did not encounter any hairs on any cocoon - and all were smooth to the touch. The moth is in fact the individual that emerged from the cocoon as illustrated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangrovewatch

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 02:10 PM AEST

Περιγραφή

Host; Lumnitzera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafischer

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:07 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolas101

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 01:21 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamiranda

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 07:04 PM -03

Περιγραφή

Ciclo (lembrar de anexar links)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangoverde

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2014 10:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luancosta28

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022 09:26 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpgibson

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 11:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2014

Περιγραφή

Larvas sobre hojas de Quercus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magazhu

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2014

Περιγραφή

About 15 mm long.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaela

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2013 11:05 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 07:17 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

cheryl394

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022 05:02 PM +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianploner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2022 07:46 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liz226

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 12:32 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leilaconcanno

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 09:29 AM -05

Τόπος

Feijó, BR-AC, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markusgmeiner

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 09:05 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlagarces

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 03:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suestutzman

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2022 10:38 AM CDT

Περιγραφή

Maybe Adoneta spinuloides???

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison10

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 08:10 AM -05