Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

makarandsaraf

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2019 10:02 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δεντροκελάδα (Anthus trivialis)

Παρατηρητής

makarandsaraf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 10:54 AM IST

Περιγραφή

Observed a larke flock of the birds usually seen foraging on the ground or on trees