Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoepixi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 10:01 AM UTC

Περιγραφή

Saw at least three of these. Seemed to be in their last few days, very fragile and appeared rotted. The stem leaked amber liquid from many different holes. Perhaps some sort of truffle. Reminds me of earth balls

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

trinchan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2018 11:28 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nachotorres

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2016 02:08 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vmgomezrr

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2016 02:12 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2016 06:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2016 04:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

biolram

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2015 03:34 PM CST

Περιγραφή

Hermosos Hongos crecen en esta región.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

terineville

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2015 11:36 AM MDT

Περιγραφή

On a rise near trail in the bosque, a total of 6 about 2 to 3 feet apart. Mostly bare ground. Below the rise is Russian olive, salt cedar and dead to nearly dead cottonwood.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nationat

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nils2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2013

Περιγραφή

Growing out of soil in duff pile with Hygrocybe virgenae in conifer forest under douglas fir. Drying orange.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

negronahual

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2015 04:14 PM CST

Τόπος

ocuilan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2015 06:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2013

Περιγραφή

I believe the second photo is of developing fruiting bodies of the same species

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2015 04:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2010

Τόπος

Tallmadge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2014 11:15 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2013

Τόπος

Peninsula, OH (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 03:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2010

Τόπος

Tallmadge (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2015 12:17 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

jaykeller

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2015 12:27 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 03:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015 12:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2015 01:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Psiclocybe sp, Strophariaceae.

Un hongo coprófilo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2013

Τόπος

México (Google, OSM)

Περιγραφή

Localizado en un sustrato semi arcilloso bajo la sombra de un Quesrcus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2015

Τόπος

Port Townsend, WA (Google, OSM)

Περιγραφή

These Philiota mutabilis were growing on a mossy log in a shady area beside a small lake. The largest was a bit over 1" across. They provided the dark chocolate spore print in the second photo.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendy5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015

Τόπος

Duckabush WA (Google, OSM)

Περιγραφή

Here are two examples of a few polypore fungi (maybe Ganoderma brownii?) we found on the underside of large logs by the river. They were all brown on top, white underneath, with the larger ones 7" across. It looks like they give off dust below them.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 11:22 AM PDT

Περιγραφή

San Diego County, California, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών Amanita rubescens

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015 05:45 PM CEST

Τόπος

Braunschweig (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nature_nate

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2015 03:09 PM EDT

Περιγραφή

Very eaten by slugs

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

tenthousandhz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2014

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biohexx1

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2015

Τόπος

Sloane Canyon (Google, OSM)

Περιγραφή

Elev. = 783 ft.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2015 05:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

manuelbasurto

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

México (Google, OSM)

Περιγραφή

Calvatia cyathiformis(Bosc) Morgan. J. Cincinnati Soc. Nat. Hist. 12: 168 (1890) Lycoperdaceae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

alfredoferrermarin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2015

Περιγραφή

este hongo es comestible y se recolecta en los meses de lluvia julio y agosto su altura promedio es de 10 cm o un poco mas

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

ksmith

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015 01:26 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fluffberger

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakob

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2015

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:13 PM EDT

Περιγραφή

Marasmius olidus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βωλιτοειδή Οικογένεια Boletaceae

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2015 04:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 01:09 PM EDT

Περιγραφή

Pale lilac surface color

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2015 02:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2015 06:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

juancarloslopezdominguez

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2015 10:14 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neilvinson

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2015 12:25 PM ADT

Περιγραφή

On dead sugar maple

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2015 03:41 PM PDT

Περιγραφή

Palm Beach County, Florida, US

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

david_gardner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2014 04:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

hvillalonmoreno

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

francisco3_

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2015 05:03 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015 02:55 PM CDT

Τόπος

Mina, N.L. (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nestorrodrigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2011 09:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

nestorrodrigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2011 09:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Τι

Αμανίτης Ο Ερυθριών Amanita rubescens

Παρατηρητής

rcurtis

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2014 01:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 07:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

dpom

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Square

Παρατηρητής

paolapalazzolo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2013