Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

neilgunther

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

some art I did ❤️

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολιστής (Γένος Polistes)

Παρατηρητής

kuchipatchis

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 07:46 PM EDT

Περιγραφή

i hope this fine lady stings the fascist that keeps putting propaganda stickers on the pole by her house

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thejasperpatch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 03:08 PM EST

Τόπος

Home (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding on a chickadee carcass. At least 4 came in to share. Also investigated by a White-breasted Nuthatch but that chose not to feed.
Dead bird may have been a window strike, but if so had been moved away from the house.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 08:24 PM EDT

Τόπος

Rockville, MD, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

A very fast, accelerating scissors-grinder; wondering if it could be winnemanna x linnei?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2018 12:17 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmarcinik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2021 10:52 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

goodlordbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2021 10:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drspacecase

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 12:10 PM UTC

Περιγραφή

There appeared to be a die off here near IIT. I found six dead near the train station.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tmgocny

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2021 10:58 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidenrique

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Maryland, US (Google, OSM)

Περιγραφή

about 1.67 chirps per second it looks like. Peak frequency ~6KHz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeff_ellerbusch

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2021 09:53 AM EDT

Περιγραφή

Neotibicen tibicen tibicen (Swamp Cicada)

Audio is of a single full song from 1 of 2 individuals on a telephone pole along Pleasant Plains Road in the Great Swamp NWR. Target song from 0:01 - 0:17 (fairly heavy Swamp Cicada chorus in the background of entire recording). Identified to species audibly and to subspecies by range and visuals (both individuals on pole had black hind collars). Audio made at 9:53am. Audio normalized at -3db.

  • Marantz PMD661 MKII
  • Wildtronics Pro Mono Parabolic Microphone
  • Wildtronics 22" Parabola

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lynngulla

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamin755

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:18 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

groundfaller

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 08:17 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

sweett911

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2021 10:21 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafas-lara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mtang15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:18 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

philipvanbergen

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2020 06:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τεττιγοειδή (Υπεροικογένεια Cicadoidea)

Παρατηρητής

waynesweeds

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 10:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anita363

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 11:50 PM EDT

Περιγραφή

An unusual visitor at the buglight. Total length 50 mm, body length 33 mm. I posted one of these from my neighborhood to BugGuide 10 years ago, but they've still only got 1 other from NJ, & that's from Cape May (2.5 hours south). So is this a very local population?? Or is it just undersampled?

Ventral photo shows the black ventromedial stripe & bowed wing costa. Sound recording is a brief "buzz off!" call. I accidentally triggered it trying to place the bug back on the sheet, & decided to replicate it with the recorder running. It was surprisingly hard to annoy the bug sufficiently!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Or tibicen?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonweeden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 12:31 PM CDT

Τόπος

Okay, OK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izzyhoover

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 01:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τζίτζικας (Neocicada hieroglyphica)

Παρατηρητής

brandonwoo

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2021 07:48 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bipinsbugs

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 04:45 PM UTC

Τόπος

Delaware (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgenaturephotos

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 12:19 AM CDT

Ετικέτες

WC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ntepper

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2019 01:56 PM EDT

Περιγραφή

Extremely long lasting, 80F, 12mph SW

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhousephotos

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2020 02:02 PM CDT

Τόπος

Jonesboro, AR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Outside deciduous forest. Rockscaped area. Small trees.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_johnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2017 08:53 AM CDT

Περιγραφή

neotibicen davis i. 10 heard over distance of one mile. 8:54 AM Friday

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 07:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve837

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash2016

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2018 03:54 PM EDT

Τόπος

Davidson, NC, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 05:31 PM EDT

Τόπος

Lancaster, PA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffdc

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2021 07:32 PM EDT

Τόπος

Fairfax, VA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

1500 Hz low pass filter applied to remove background hums from cars, ACs, etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2019 09:50 AM EDT

Τόπος

Calverton, NY, USA (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabelle3005

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 05:20 PM EDT

Περιγραφή

Urban site

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mob-critters

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janetwright

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2017

Τόπος

Nashville, TN (Google, OSM)

Περιγραφή

At this loc, total eclipse was from 13:27:27 CDT to 13:29:01 CDT (online data).

Cicadas had been singing early in day but were quiet by 10:00 CDT. They began singing at 13:24 before totality but when light was dusk-like, and continued through 13:30, then were quiet again.

I collected several small green cicadas (photo) but had also seen one much larger black one day before, so not sure which species was singing (or both). Recorded singing for 18 sec at 13:25 (attached).

Habitat is residential neighborhood backed by oak-hickory woods on shale hill.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weecorbie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

caroline12421

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pillwixler

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2017 11:54 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

senecaparkzoo

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2016

Τόπος

Sahamalotra Trail (Google, OSM)

Περιγραφή

greenish-brown wasp, green lantern wasp
All photos copyright David Liittschwager, Natural History Photography. Http://OneCubicFoot.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yubabirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 05:24 PM PDT

Περιγραφή

Being eaten by a golden-mantled ground squirrel! Does anyone have any information on ground squirrels (which I thought were herbivores) eating (or even catching) Dragonflies?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2016 01:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanmunks

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 07:31 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zaqri

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 09:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graytreefrog

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2021 11:05 AM EDT

Περιγραφή

A beautiful blue-eyed cicada that I was not expecting to see.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasnoo

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:37 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοσκαλίδρα (Calidris maritima)

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2021 02:37 PM EDT

Περιγραφή

RIP that PUSA ayyyeee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:48 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ceararose

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2021 04:14 PM AEST

Περιγραφή

From the raptor photography hide at Inala. Grey goshawk, white morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2015

Περιγραφή

Famous hooman

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Some sort of fungal parasite

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγάλη Φρεγάτα (Fregata magnificens)

Παρατηρητής

tfrye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 11:33 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Άλκα (Alca torda)

Παρατηρητής

carl_houck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

magicicada

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bkfj

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2015 01:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cficchi

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2018 07:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

grantc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2014

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

My son thought he would be clever and tonight set up a camera to capture Santa, so here's the results :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

petesolis

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 07:30 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

galacticfoxx

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 06:32 PM UTC

Τόπος

Buzzards Bay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

geomevrouw

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Test

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

hoodfavcharlz

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2020 02:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

finatic

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2016 01:50 PM MST

Τόπος

Seacoast Dr (Google, OSM)

Περιγραφή

San Diego County, California, US

One never knows what they will find when out walking along a beach.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

queensgirl

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 08:44 AM EDT

Τόπος

Alford, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bird, frog, mammal?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

upandadam

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2018 10:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

cbarlik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:41 PM EDT

Τόπος

Hartville (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

torsten4

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2020 08:56 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

sanglum

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2018 01:14 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

eoinlane

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:58 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

spliffy19

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 11:19 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

bazobrien

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2020 08:36 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarangel

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cooperdininghall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2020 02:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος - Αλεπού (Sciurus niger)

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 10:02 AM EDT

Περιγραφή

Nut time

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

bit muddy

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 03:10 PM NZST

Περιγραφή

Flew down and landed on the screen. I quickly searched for the species so it could be with its kin ;-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ted_goshulak

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2020 09:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeongyoo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 12:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

counterminer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2017 11:56 PM +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2019 01:00 PM CDT

Περιγραφή

get out of my quadrat

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beargrass

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 06:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

liliumtbn

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

Banded

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Μαρμότα (Marmota monax)

Παρατηρητής

garyperesta

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 03:56 PM EDT

Περιγραφή

Thought this was a muskrat, but swimming funny and look at that tail. We have video could not upload. I think this is a groundhog although we have never seen one on this Marsh. Please help

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lc_bates

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 05:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bouteloua

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 07:31 AM CDT

Περιγραφή

eating this for her tummy ache

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pipsissewa

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 05:07 PM EDT

Περιγραφή

KoH yellow on cap. A. phalloides var Alba also suggested. Specimen kept. Rather large. Hardwoods area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wsweet321

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 08:53 AM EDT

Τόπος

Sharon, MA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorismarcouly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2019 09:43 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

te488077

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 09:51 AM ADT

Τόπος

Boston, MA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Herpes Simplex Virus-1 (HSV-1) causing human esophagitis. All images are from the same patient and are: cytology brushing, cytology cell block, tissue biopsy H&E stain and HSV-1 immunostain. Cells show the “3 Ms “ that help make the diagnosis: molding, multinucleation, and margination of nuclear chromatin. HSV-1 infects the mouth and upper GI tract. HSV-2 infects the genitalia, genital skin, and the rectum. Both would look the same under the microscope. Of course individual viral particles would need electron microscopy to see. What we see here is the effect of viral infection on esophageal squamous cells.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hoosierherpenthusiast

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 01:43 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astrobirder

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

!!!!!!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schoenitz

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

New Jersey, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larzalere

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 05:04 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθρώπου (Homo sapiens)

Παρατηρητής

gbid

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 05:12 PM PDT

Περιγραφή

Note the facial expression on this specimen.