Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sympiotr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2023 10:42 ΠΜ EAT
Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

bbaker1

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 11:14 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 11:48 ΠΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 07:44 ΠΜ AKDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:17 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 03:30 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

connietaylor

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2019 01:07 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

booksmuggler

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2023 04:56 ΜΜ AKDT

Τόπος

Palmer, AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:10 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

kedartambe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2014 01:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrishansentattoos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mushrooms

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2015

Περιγραφή

If it is an anemone, it never opened up. About 1/2" across.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkwhitaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 06:08 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 04:05 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

What causes this on the roots?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liza124

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2023 10:06 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kljinsitka

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2023 09:12 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Intertidal sediment sample

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tulipifera-ike

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2015 01:15 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpricehall

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conrathcl

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 11:00 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Not sure on species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duanedyer

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:26 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Worm-like organism on face of a sculpin. Worm came out of hole near right eye and entered hole below eye.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_edwards

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 09:44 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yoyoyolanda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 10:57 ΠΜ EST

Περιγραφή

What is this growing on my guava?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billpranty

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 09:49 ΜΜ EDT

Περιγραφή

A solo visit to search for the Cofaqui Giant-Skipper that Julie Appleget discovered here a few days ago. This was my third attempt to find this elusive butterfly and it too was unsuccessful -- but I did find several eggs that probably represent Cofaqui Giant-Skipper eggs. I walked five different trails, each back and forth, before returning to Jet. The weather at the start was sunny and 77 degrees ("feels like" 77), with a light breeze. I left at 1207 and drove to the western parking lot.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

csyampae

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 07:01 ΜΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

tpalmer

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 02:07 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bpricehall

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielkennedy

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 07:23 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2018 02:58 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonrgrant

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2018 12:55 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

conrathcl

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 07:33 ΠΜ AKDT

Περιγραφή

Unsure of identification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ilyaraskin

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2020 03:31 ΠΜ AKDT

Τόπος

Katmai NP Alaska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradenjudson

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

adgustoph

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 02:27 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_sydes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

rwcrook

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2010 01:20 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gagraziano

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2016 09:21 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankyj

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2021 03:04 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

thebugmaster

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 04:23 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

nicolle10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2018 10:48 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralreefdreams

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2021 02:37 ΜΜ EDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

vantoorenburg_h_011

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 08:34 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Growth on a tree, need help Identifying.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandwirth

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 01:42 ΜΜ AKST

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birderryan

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 12:35 ΜΜ AKDT

Τόπος

AK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 09:33 ΠΜ EDT

Περιγραφή

No clue what this is... tunicate? Coral? None of the above?

Snorkeling along the first reef line at Lauderdale-by-the-Sea

My other observations from this snorkeling session: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=26.195392912577034&nelng=-80.04588738130734&on=2021-06-16&order=asc&order_by=observed_on&place_id=any&swlat=26.174211765831014&swlng=-80.12013092160088&user_id=joemdo&verifiable=any

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfields

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:29 ΠΜ AKDT
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

nmannix07

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2021 11:51 ΠΜ AKDT

Τόπος

Juneau, AK, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Salmon creek dam trail

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

sigma5

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 07:34 ΜΜ AKDT

Τόπος

Nome, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madhipp11

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2016 07:57 ΠΜ AKDT

Τόπος

Fairbanks, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

jochr

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2017 10:08 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gwark

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2009 03:23 ΜΜ AKDT

Τόπος

starrigavan (Google, OSM)

Περιγραφή

found on a small branchlet that had fallen to the ground

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)

Παρατηρητής

sitkaconnor

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2022 05:05 ΜΜ AKDT

Τόπος

Sitka, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2022 10:51 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddezeeuw1973

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 12:47 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

al14

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 03:53 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Small and purple, always in clusters, found in wooded areas

Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

alice_herden

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 10:46 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pjparty

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 12:41 ΜΜ AKDT

Περιγραφή

Spotted this Sitka Blacktail taking a break from swimming on an iceberg from the LaConte Glacier

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καμπανούλα (Γένος Campanula)

Παρατηρητής

duanedyer

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2022 11:28 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britt0102

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2022 11:50 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britt0102

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 10:58 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

xurtio

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 08:08 ΜΜ AKDT

Τόπος

Kodiak, AK, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πολυγονατοειδή (Οικογένεια Polygonaceae)

Παρατηρητής

glenn22brown

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 11:15 ΠΜ AKDT

Τόπος

Anchorage, AK, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This was on the side of a gravel road near the Begich-Boggs Visitor's Center at Portage Glacier.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lendebeer

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 07:35 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moldyalmond

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 03:50 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:12 ΠΜ AKDT

Τόπος

Mill Bay Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 08:38 ΠΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 09:23 ΠΜ AKDT

Τόπος

Mill Bay Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 10:24 ΠΜ AKDT

Τόπος

Mill Bay Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:17 ΜΜ AKDT

Τόπος

Fossil Beach (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:31 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:08 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:12 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:59 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 11:04 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:26 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:39 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 10:19 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2022 01:26 ΜΜ AKDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 08:10 ΠΜ AKDT

Τόπος

Spruce Cape (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2019

Τόπος

Itajá, BR-GO, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωή (Ζωή)

Παρατηρητής

joemdo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 04:35 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This observation is for the white stuff on the plant (bacteria or fungi?) and not the plant itself

A quick bioblitz of a patch of green next to the palmetto expressway. Lots of cool native wetland plants and some pollinators although the sun was hiding behind the clouds a bit, lowering insect activity.
Other observations from this area today: https://www.inaturalist.org/observations?nelat=25.76537171878932&nelng=-80.31571307112048&on=2021-04-04&order_by=observed_on&place_id=any&subview=map&swlat=25.76271458600684&swlng=-80.32592155863117&user_id=joemdo&verifiable=any

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

obrock

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2021 06:44 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desiree-s

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 06:30 ΜΜ EDT

Τόπος

Homosassa, FL, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

britt0102

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 03:49 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konstakal

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 10:59 ΠΜ EET

Τόπος

Rhodes, Greece (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddelarco

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 04:16 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danioutside

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anhingas

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 07:18 ΜΜ EDT

Τόπος

Sebastian, FL, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Was trying to take nice photos of this bird and it decided to cough up a pellet...

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γελαδάρης (Bubulcus ibis)

Παρατηρητής

anhingas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020 11:44 ΠΜ EST

Περιγραφή

I saw this bird walking in front of my car and my window was cracked so I thought I'd be silly and say "Hello" but I was not expecting the bird to actually respond in any manner. Made for a good photo though!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericaallen1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2018 04:53 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brennafarrell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2018 04:40 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinbridges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2017 12:46 ΜΜ PST

Περιγραφή

First North America record on iNaturalist. Native, and growing in the wild in a mesic calcareous hardwood forest at Mockernut Hill Botanical Garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinbridges

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

North Carolina, US (Google, OSM)

Περιγραφή

The name Asarum rosei is not in the database, and if Hexastylis is split from Asarum (which it is in iNaturalist), then this has no combination in Hexastylis. Precise location taken, but obscured due to extreme rarity.

So that this can be seen, will also id it as "Hexastylis sp."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beautyandthebeach95

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 02:11 ΜΜ EDT

Περιγραφή

Some kind of purple sea tunicates? Looks and feels very similar to sea pork but royal purple.

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

catherine_g

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 03:11 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On mint stem.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cld9

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 07:39 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 10:05 ΜΜ AEST

Τόπος

Sebastian, FL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tas56

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2016 10:00 ΜΜ AEST

Τόπος

Sebastian, FL, USA (Google, OSM)