Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plemos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Coimbra, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milyausha

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2021 08:08 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αράχνη Λύκος Οικογένεια Lycosidae

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2021 08:27 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khollegh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2021 08:57 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 03:04 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 09:49 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2019 01:06 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 04:54 PM NZST

Περιγραφή

On a Griselinia leaf with egg sac.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:52 PM AEST

Περιγραφή

spinnerets slightly shorter than abdomen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 11:19 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2019 07:52 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2021 08:33 PM IST

Περιγραφή

Found this on a wild plant on our regular macro walk.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2020 11:19 PM IST

Τόπος

Manchanabele (Google, OSM)

Περιγραφή

Found this on a wild plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishwanathgowda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2020 08:58 PM IST

Περιγραφή

Found this in web during Night walk in forest patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2019 08:53 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2019 11:01 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2021 10:03 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021

Περιγραφή

Сравнение самцов A. cf. monstrabilis с хр. Кетмень (слева) и А. talgarensis (справа).
Геопривязка указана для А. talgarensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021

Περιγραφή

Сравнение самцов А. monsrabilis (слева) и А. talgarensis (справа).
Геопривязка указана для А. talgarensis.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imcmaster

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 12:06 PM AEST

Περιγραφή

Hiding on Gonipterus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2010 10:38 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2014 03:27 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin-chang

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2021 08:42 AM CST

Τόπος

台灣台中市 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annabelc

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2021 10:52 AM AEST

Περιγραφή

Photo taken by Geoff Carle.
Female spider
Undescribed species previously known as Araneus hamiltoni.

Source: John Douglas' Tasmanian Spiders website

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parinyaherp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2015 11:33 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 05:01 PM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 01:05 PM +06

Περιγραφή

Сравнение самцов А. monstrabilis с Заилийского Алатау и хребта Кетмень..
Геопривязка верна для левого паучка. Геолокацию правого можно увидеть здесь: https://www.inaturalist.org/observations/87379178

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atir_ioh

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 03:08 PM HKT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες Οικογένεια Thomisidae

Παρατηρητής

nikihubbard

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2021 12:51 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msoldn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2016 03:23 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 11:50 AM +06

Περιγραφή

Один на обед, другой на ужин. :-)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alek-mantis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 05:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spidermandan

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 12:32 PM +03

Τόπος

Makoni, Zimbabwe (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talibzuo

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 12:00 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creek_chen

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 09:55 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhiapc

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2021 09:34 PM IST

Τόπος

Kalalavadi (Google, OSM)

Περιγραφή

This egg sac itself is something unique, so I expected some unique, rare spider. But it was not a rare spider, its of Opadometa fastigata, the pear-shaped leucauge, species of the family Tetragnathidae (long-jawed orb weavers).
A Very common spider in my farm, yet i never saw it making egg sac & constructing a web around it.
Last month i was lucky to see spiderlings coming out from eggsac. Tiny orange spiderlings were coming out one by one. There was a opportunistic chrysso species , which was feeding on spiderlings.
Oh.. nature gives surprises one after other. We should be in the position to receive it.
February 2021
Indraprastha,
Mysuru.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brooks70

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες Οικογένεια Linyphiidae

Παρατηρητής

panagiotisd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 04:50 PM EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jackychiangmai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 02:47 PM WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facethebug

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 06:50 PM -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 06:10 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gussoni

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2021 10:22 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donnamareetomkinson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 03:53 PM AEST

Περιγραφή

The spider, not the cicada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roelofvdb

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2013 07:17 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrdanieljking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2020 06:00 PM NZDT

Περιγραφή

Observed on a flax plant growing at Muddy Creek Esplanade Reserve salt marsh

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zhiweilim

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2015 09:30 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:49 AM +06

Περιγραφή

Совсем малыш ещё.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan471

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2021 03:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martingrimm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2016 10:00 PM CEST

Τόπος

Morogoro, Tansania (Google, OSM)

Περιγραφή

They would be perfectly camouflaged - without light-reflecting eyes....

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες Οικογένεια Thomisidae

Παρατηρητής

honeyroll_ahmad_sah

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2018 07:48 PM UTC

Τόπος

Brunei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dimitrider

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 06:55 PM EEST

Περιγραφή

eating an oxyopes heterophthalmus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 10:04 PM CET

Τόπος

10250, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

2020_5172

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες Οικογένεια Thomisidae

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2021 09:39 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skamtebord

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2020 09:27 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Αργιόπη Argiope bruennichi

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 05:40 PM +06

Περιγραφή

Araneidae
Argiope bruennichi
Love story. Episode 2.

Episode 1: https://www.inaturalist.org/observations/18552019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2018 07:00 PM +06

Περιγραφή

Love story. Episode 1.

Episode 2: https://www.inaturalist.org/observations/19150046

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thilinahettiarachchi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 10:50 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2020 03:24 PM AEST

Περιγραφή

Menneus aussie : TM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 06:17 PM AEST

Περιγραφή

Spider with food (please ID spider, not food)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:13 AM +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jithesh

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 07:49 PM IST

Τόπος

Adyanadka (Google, OSM)

Περιγραφή

Was seen gaurding the egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kavee

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2020 09:31 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hari_krishnan_

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 09:50 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 01:43 PM +06

Περιγραφή

Помечу предварительно как Lycosa, хотя я в этом не уверен, поскольку это пока неизвестный науке паучок. Вид примечателен тем, что вход в норку паук делает в виде трубочки, возвышающейся над грунтом. Трубочку здесь не видно, поскольку она оказалась раздавлена. Видимо, кто-то наступил. Вот такой же паучок ювенил с хорошо видной трубочкой. https://www.inaturalist.org/observations/36424658

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dieterschulten

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2020 02:09 AM CEST

Τόπος

10250, Peru (Google, OSM)

Περιγραφή

2020_1752

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

schneehagen

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 09:10 PM NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidheesh1

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2019 04:00 PM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 11:03 AM +0530

Τόπος

Matale, Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviomendes

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2017 02:40 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_h

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 12:01 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marllus_rafael

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 08:31 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 12:21 PM +06

Περιγραφή

Неизвестный науке вид, пока не имеющий описания.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunnyjosef

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 07:24 AM IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcsnelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020

Περιγραφή

Mixed hardwood/pine woodland.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigmain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2013 11:54 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r-a-p

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2019 12:57 PM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turnfear2fascination

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2020 02:12 PM CEST

Περιγραφή

A unique and interesting find…..
On 1/5/20 I found something that completely blew my mind. I was at a local balancing pond on the Coopers Edge Estate SO874163 when I came across an Alopecosa pulverulenta female with her egg sac. It looked like she was in the process of rotating the sac as it was positioned under her sternum and being held in her chelicerae (photo 1). Her imitation of that other grass dwelling species Pisaura mirabilis, was very impressive indeed. After taking a couple of photographs the spider ran off, although in a rather ungainly fashion due to the way she was holding her egg sac. It was then that I noticed that rather than one sac, the spider was actually carrying two (photo 2). To say I was shocked is an understatement and I stopped her disappearing into the undergrowth by blocking her path with my hand. She then changed direction and started to head towards the shorter patch of grass that I had originally seen her on. This helped me twofold by making it easier for me to photograph, (it’s no easy chore chasing Lycosids through grass, especially with my knees) and also there was less chance of me losing the spider. I took several photos of her in her natural habitat (photo 3 & 4) before collecting her and popping into a container. I then packed up my camera equipment and made the five minute walk back to my home thoroughly excited with my find. Once home I started to look carefully at the egg sacs under a 10x magnification hand lens. From experience I can see that the white sac was produced by A.pulverulenta as it has the shape and structure of a golf ball which is typical for a freshly produced egg sac of that species. Initially, I believed the second sac and obviously the older one, was produced by a Pardosa species but must confess to having reservations about this now. Both sacs have been welded together with silk and the fresh sac is indented by the older sac. I can only surmise as to how she ended up with two egg sacs. One theory is that the A.pulverulenta found the older discarded sac shortly before she was due to produce her own sac and the innate maternal instincts kicked in thus causing her to attach the sac to her spinnerets. Whatever the reason for her having two egg sacs, this seemed a very unique find. For the next several hours I searched through the literature regarding this behaviour or even a similar image of a Lycosid with 2 sacs but this proved fruitless. What my search did throw up was a remarkable image of an ichneumon wasp, Gelis species emerging from a Pardosa species sac that was photographed by Chris Ernst in the Yukon territory, Canada. Why would this seem remarkable to me? Well, after studying the egg sacs and looking at the photos I had taken, I noticed two tiny holes in the older egg sac (photo 5 & 6) which looked remarkably similar to those in Ernst’s photograph (Ernst, C. 2012). From my experience, these holes were not caused by spiderlings emerging and besides, it would be far far too early for emerging lycosid spiderlings if we consider the egg sac was produced this year. . I also did not believe that these were caused by wear and tear as the lycosid egg sac is extremely tough and durable. Was the Pardosa sac discarded due to parasitoids? If so, the two small holes would suggest that the progeny of the parasitoid had emerged and the sac was now empty. An interesting study by Joe Bowden & Chris Buddle showed that in the Yukon territory, Pardosa species egg sacs are relentlessly parasitised by Gelis species (Bowden & Buddle 2012). Whether the older egg sac that the A.pulverulenta is carrying had been paraitised remains to be seen and although I have been very tempted to remove the sacs to investigate I have decided to leave them be until the young spiderlings emerge from the fresh sac. Until that time, the A.pulverulenta has been set up in a cosy enclosure.

Ernst, C. 2012 : The Wolf Spider Parasite - The Bug Geek.
https://thebuggeek.com/2012/10/19/photo-friday-wolf-spider-parasite/

Bowden, J J. & Buddle, C. 2012
Egg sac parasitism of Arctic wolf spiders (Araneae: Lycosidae) from northwestern North America.
The Journal of Arachnology Vol. 40, Issue 3 (Nov 2012), pg(s) 348-350

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ero aphana

Παρατηρητής

turnfear2fascination

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2017

Περιγραφή

I've been studying the Ero aphana in my garden for nearly 6 years and this was the first image I captured of a female consuming a male E.aphana.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ero aphana

Παρατηρητής

turnfear2fascination

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2017 03:22 PM BST

Περιγραφή

Observations concerning the prey capture capabilities of Ero aphana spiderlings soon after emerging from their egg sac.

The common name “pirate spiders” refers to them being predatory on other spiders. Very little has been known of the secretive habits of these tiny species, which were first recorded in Dorset in 1974, so a relative newcomer to the UK or maybe always been here but never observed. These are a vagrant species, always on the move, wonderfully cryptic, looking to the naked eye like a piece of detritus and tiny, 3mm when adult. So observing in the wild is nigh on impossible and these obs are on a captive specimen.
Several weeks ago I observed an Ero aphana spiderling take prey 2 hrs after emerging from its egg-sac.The prey was a tiny Paidiscura pallens but the Ero’s feat none the less remarkable. I decided to push the boundaries with my next experiment.
The next Ero spiderling had only emerged from an egg-sac 2 days previously and I decided to introduce a large Linyphiidae. The reaction was instant and in a blur both spiders were entangled. For a moment I thought that the bigger spider had bested the Ero but as the pirate spider slowly and methodically retreated it was obvious the Linyphiid was quite dead.. Ero venom is extremely potent to other arachnids and death is virtually instantaneous. After several minutes the Ero re-approached and wrapped it's prey with a messy silk shroud before feasting. Interestingly, when I checked on the progress 3 hours later, the young Ero was bloated and resting. Nearby was the mother Ero finishing off the remains!! This fascinating behaviour shows that from the moment the spiderlings they emerge from the egg sac, they have venom potency and foraging capabilities of their parents in every way.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_galli

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:58 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliesarna

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2020 04:06 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2020 07:56 AM IST

Περιγραφή

Location: Makunda Christian Hospital, Karimganj District, Assam
Date: 21st March 2020
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

talgar-t64

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 09:36 AM +06

Περιγραφή

Salticidae

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2020 01:00 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinnielsen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2014 07:49 PM CEST

Τόπος

Kidayi, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niccicox

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2020 08:17 PM SAST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xx7trey

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2020 11:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sesernam

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2020 02:01 PM -05

Τόπος

Cerro El Volador (Google, OSM)

Περιγραφή

With egg sac

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2020 10:48 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pbertner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 11:04 AM PST

Περιγραφή

Exhibiting physical distancing by using a dragline at night in order to rest below a leaf and minimize predation risks

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauloarana

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2020 06:30 AM -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eridanxharahi

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2020 02:00 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanovdg19

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 05:41 AM MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardo_segura

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2012 11:35 AM -02

Περιγραφή

fecha: enero 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carol_kwok

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2019 11:23 PM HKT

Τόπος

Sumaco, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 09:33 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2020 01:29 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2013 08:21 PM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewkwan

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 12:33 PM HKT