Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 09:42 AM PST

Περιγραφή

On deciduous shrub

This appears to be a green algal form of Peltigera collina. It was growing beside many other P. collina that had the typical darker coloration.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carsonkunigisky

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2023 01:14 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rerobertsjr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 12:41 PM PST

Περιγραφή

I'm not sure if what I'm seeing on the margins is isidia or lobules. I didn't see any apothecia either.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άκαρι (Υφομοταξία Acari)

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 07:08 PM PST

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marissa6

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 02:35 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warren_cardimona

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 10:29 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pileated

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 03:21 PM PST

Τόπος

Alsea, OR, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

From the Type Locality

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:57 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aimlow_flyhigh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 11:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyscherer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2022 03:37 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2022 06:09 PM PDT

Περιγραφή

Emerging on the coldest day of the year. Certainly the first time this has been photographed.

Seperation of D. eldoradensis and D. mellifica still needs some work, especially in the Northwest, but I believe this to be the former species based on gall size and morphology.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2022 01:27 PM PDT

Περιγραφή

Very low relative abundance.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanescienceuser

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 11:17 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

augustjackson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 07:28 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidbadke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 10:07 AM PDT

Περιγραφή

Clung to the beak of a Whimbrel that was foraging in the seaweed, the bird could not dislodge it, after a couple of minutes the isopod dropped off. The Whimbrel continued to feed with the isopod on board.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyscherer

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmcminds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2017 03:02 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 03:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 11:45 AM PDT

Περιγραφή

?? A patch of these was growing/blooming on top of the south jetty at Florence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2022 01:41 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 12:14 PM PDT

Περιγραφή

Undescribed species of Ophiocordyceps on larva of Polyphylla decemlineata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2022 03:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

terraceparks

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2020 01:17 PM PDT

Περιγραφή

On tip of fallen dead hemlock snag in Williams Creek Ecological Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 02:09 PM PST

Περιγραφή

Blowdown from maple found by @jbindernagel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leppinm

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Περιγραφή

Marys Peak at about 2800ft. Air Temp: 35 F. Female!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaron_echols

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:51 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

jackbrennan39

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2021 11:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδική Βίδρα (Lontra canadensis)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 02:58 PM PST

Περιγραφή

The otter was fighting this huge fish underwater for several minutes. Eventually it dragged the still-thrashing fish onto a small island and disappeared behind some vegetation.

This observation is for the mammal. For the fish, see: https://www.inaturalist.org/observations/103728272

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Σταυρομύτης (Loxia curvirostra)

Παρατηρητής

patpatasaur

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 10:49 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nortonsantos

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

São Paulo, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 12:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mreala

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 01:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wesleyodicks

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:11 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eralverson

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2020 12:27 PM PDT

Περιγραφή

Rubus praecox seems to be the primary blackberry of upland habitats in HBRA, while R. armeniacus occurs in deeper soils such as on the river bottom. R. praecox is distinguished (subtly) by curved prickles on the inflorescence axis (vs mostly straight in R. armeniacus) and prickles on first year canes being the same color as the adjacent stem (in this case purple). R. armeniacus will typically have prickles on primocanes with a reddish base, contrasting with the green stem. At this time of the year, fruiting phenology is useful; R. armeniacus is well past the peak of fruit ripeness by 3 weeks or so, while R. praecox fruits are just starting to ripen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outdoors

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2021 10:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 10:21 AM CDT

Περιγραφή

Minooka Park

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2021 06:22 PM PDT

Περιγραφή

There were a couple ducks here repeatedly diving to forage underwater for several seconds at a time. This is the first time I've seen such behavior from this species!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stockslager

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2021 10:23 AM EDT

Περιγραφή

Lulu, our Southern Flying Squirrel eating a Pharaoh cicada that made it into our screened porch. I'm guessing there will be a bunch of fat squirrels running around Anderson this year.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

lumenal

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 08:56 AM EDT

Περιγραφή

Saw this turkey swimming in Lake Ontario among 0.5m waves. It was moving slowly, but kept it's head above water and looked like it reached the shore safely.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moonwatcher23

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 09:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

maxwellgoeswild

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2020 05:09 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpauls

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2018 09:00 AM EDT

Περιγραφή

ground beetle. But cannot find on bug guide and elsewhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 10:11 AM CDT

Τόπος

Muskego, WI, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chdphoto

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2020 11:29 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gokey

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Καϊμάν (Caiman crocodilus)

Παρατηρητής

julianaudes

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floridensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Περιγραφή

NOTE: Dead on a sidewalk in our neighborhood. Gnarly but awesome.

GEOPRIVACY NOTE:
All my observations are posted with “obscured” geoprivacy. This means the exact location for each observation is masked somewhat within the red box that shows up on the standard browser viewer. I’m happy to provide more habitat description if requested — as the map may not be too precise in the public view.

A REQUEST:
When recommending an identification, please adhere to current standards of taxonomy as deployed by iNaturalist at this time — as opposed to identifying and classifying organisms based on personal beliefs about what taxonomy can, should, or of right ought to be in opposition to iNaturalist’s current taxonomy. Comments noting such taxonomic disagreements, however, are welcomed and encouraged. I prefer my observations to be inline with current taxonomic standards as deployed by iNaturalist (as opposed to my personal beliefs) so that this and other observations are readily accessible to iNaturalist users with greater efficiency and usability. This has been an issue in the past with some folks in the herpetological circles. Thanks!

If you have any questions regarding this observation, feel free to contact me or leave a comment below!

Janson Jones,
http://floridensis.com.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xx7trey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 12:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jishenwang

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 04:24 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelson_wisnik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2018

Περιγραφή

in the absence of a trunk or stone to lean on, a capybara may be an option;
I have observed these two individuals do this twice;

see also
https://www.inaturalist.org/journal/nelson_wisnik/21258-the-friendly-capybara

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheliahargis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2017 10:55 AM CDT

Τόπος

Commons Ford (Google, OSM)

Περιγραφή

Not sure what is going on but this is the fourth birder that I know of who has had a phoebe perch on their binoculars or on their person at Commons Ford.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdz456

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 03:32 PM EDT

Περιγραφή

At my feeder, a Chipping Sparrow feeding a Brown-headed Cowbird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bratcliff

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2019

Περιγραφή

Male Hairy Woodpecker with extra long bill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πόσουμ Της Βιρτζίνια (Didelphis virginiana)

Παρατηρητής

maxallen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2018

Περιγραφή

Custom Trail Camera

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανογέρακο (Falco columbarius)

Παρατηρητής

anudibranchmom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 12:23 PM PST

Περιγραφή

Experts - What is going on here? This male American Kestrel sure did seem to have the hots for this female Merlin. He kept trying to get close to her and even brought her a few treats (insects?) from the grass beneath the fence. She accepted the treats but didn't seem thrilled with the attention. However, when he flew off, she followed him...