Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smithsqrd

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Gambia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beethoven242

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 07:40 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:32 ΠΜ GMT

Περιγραφή

What a beauty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomaz_melo

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2023 03:09 ΠΜ CAT

Τόπος

Road, Ruanda (Google, OSM)

Περιγραφή

Gighwati-Mukura National Park, Rwanda.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 02:47 ΠΜ CET

Τόπος

Belas, Angola (Google, OSM)

Περιγραφή

Female

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:32 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021 07:38 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 08:09 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgodoukpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 08:02 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranive

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:17 ΠΜ EAT

Τόπος

Amani Forest (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asalafa_deri

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 09:10 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patosur

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 07:56 ΠΜ EAT

Τόπος

Kimana, Kenia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κήρυλος (Ceryle rudis)

Παρατηρητής

julianparsons

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2023 04:17 ΜΜ EAT

Τόπος

Kasese, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

Leucistic

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2022 06:16 ΠΜ EAT

Τόπος

Chimwala Bush Camp (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richard_johnstone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2019 10:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalorthop

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 09:09 ΠΜ UTC

Τόπος

Nkhata Bay, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2022 04:08 ΜΜ SAST

Τόπος

Kamwenge, Uganda (Google, OSM)

Περιγραφή

Parent 2

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2023 11:08 ΠΜ EAT

Τόπος

Lilongwe, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oeserak

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2023 08:21 ΠΜ CAT

Τόπος

Kasane, Botswana (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 09:26 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 04:39 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Ορτύκι (Coturnix coturnix)

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 05:20 ΜΜ EAT

Τόπος

Rumphi, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlanguy

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Liberia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ranive

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:07 ΜΜ EAT

Τόπος

Semira, Tanzania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mshuler

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 10:41 ΠΜ EAT

Περιγραφή

I believe this is an albino white-faced whistling-duck. It was amongst many white-faced and red-billed teal. Any comments appreciated!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Dande, AO-BO, AO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 10:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2015 10:45 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neomorphus

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2012 08:09 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdr_photography

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

immature

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 09:18 ΠΜ EAT

Τόπος

Mulanje, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rohan_the_antman

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2009 03:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gbiribou

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 11:50 ΠΜ WAT

Τόπος

Pehonko, Benin (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Uíge, AO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ddanckwerts

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2017 09:36 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dasypeltis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Western Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexandrosquartarone

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Kilolo, TZ-IG, TZ (Google, OSM)

Περιγραφή

In a group of four more adults, and two one or two weeks old chicks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2023 10:42 ΠΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 10:51 ΠΜ EAT

Τόπος

Kabale, Ouganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kawickens

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2023 10:03 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob_skaggs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 04:51 ΠΜ EAT

Τόπος

Dodoth, Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lappuggla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2016 04:55 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterteunissen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 08:34 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bureaubenjamin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2021 10:54 ΠΜ UTC

Τόπος

Lekoko, Gabon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tommy_andriollo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Uganda (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)

Παρατηρητής

mlanguy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2021 12:23 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2022 01:17 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Auob Duneveld (dune valleys)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdr_photography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2022 08:48 ΠΜ EAT

Περιγραφή

A rare leucistic form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 12:53 ΜΜ EAT

Τόπος

Lilongwe, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοκελάδα (Anthus cervinus)

Παρατηρητής

harooon

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2021 01:55 ΜΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulcools

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2012 09:24 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 10:26 ΠΜ WAT

Τόπος

Ndougou, Gabon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harooon

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 11:41 ΠΜ WAT

Τόπος

Kukuri (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κούκος (Cuculus canorus)

Παρατηρητής

bdr_photography

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 08:52 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mathiasdhaen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 07:52 ΠΜ WAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

violettederozier

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2020 09:30 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Chikwawa, MW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tremarctos

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Bas-Sassandra, CI (Google, OSM)

Περιγραφή

I was lucky to observe this owl for about 20 minutes. When I first found it, it was actively looking around from a relatively open perch. It flushed to a more concealed perch after I attempted to approach it more closely. I heard it (or another individual) calling the following night in the same general area. (I'm about a year behind on my photos, but I had to expedite this one...)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avutardafuriosa

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 04:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_van_den_heever

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2021 07:25 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 07:53 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lemoncul

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 11:26 ΠΜ EAT

Τόπος

Chitipa, Malawi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerey

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 10:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remoremo

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2016 06:08 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevbrock

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2020 01:21 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bdr_photography

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 09:02 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Familiar Chat perhaps?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorydk84

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 02:44 ΜΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerioferreira

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022