Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_ibacache

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2020 12:09 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Alstroemerie. Amolana

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2014 05:14 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2014 05:13 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)

Παρατηρητής

yerkolloncon

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 04:13 ΜΜ -03

Περιγραφή

Encontrado en bosque de lengas, coihues, 1600msnm aprox, sendero epulafquen.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nico_lavandero

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2017

Περιγραφή

Arbusto bajo, entre suelo rocoso y arenoso en la ribera del río salado, antes de la cuesta potrerillos