Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibodeaud

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 01:29 PM EDT

Περιγραφή

Champ de laitues

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 08:37 PM EDT

Περιγραφή

  • Female
  • Elytra with pubescence less recumbent (setae more or less curved posteriorly)
  • Elytra with small light subapical marks near suture united with more basal ones
  • T. tessellata / T.variegata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 04:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 04:37 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Pitfall trap in a pine stand

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leoguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2018 12:38 PM EDT

Περιγραφή

Sur Lathyrus pratensis. Femelle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 11:31 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2021 12:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 11:19 PM EDT

Περιγραφή

Window trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 02:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 12:12 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 09:31 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Aerial fermenting trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 11:47 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Impact trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2021 11:52 AM EDT

Περιγραφή

Collected on coastal rocks.
The oddly dark coloration is represented on the majority of the specimens on this delta

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marknenadov

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2021 12:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2021 08:38 PM EDT

Περιγραφή

!?!?!? What is the world coming to really? Io moth should NOT be emerging in the fall…

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frousseu

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2021 08:22 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2021 03:58 PM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2021 03:48 PM EDT

Περιγραφή

Emerging from firewood (Thuja occidentalis)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2021 07:34 AM EDT

Περιγραφή

@bob_borth ? piatrix?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markchandler

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 10:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abeaudoin2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2021 05:30 AM EDT

Τόπος

Capucins (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristym

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 11:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 03:18 PM PDT

Περιγραφή

Aclypea bituberosa is the closest I could find in terms of what's on the E-Fauna BC list, but this fits better I think.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 02:52 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:10 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2021 01:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierlamothe

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2021 10:22 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2021 07:27 PM EDT

Περιγραφή

Beating of Juglans nigra

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 04:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 11:11 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdumais05

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2021 12:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jean_michel6

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 02:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelabbe

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2021 10:57 AM -05

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpotvinleduc

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2021 12:10 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jo_gagnon

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 09:46 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jemredwood

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 12:46 PM EDT

Περιγραφή

Not sure. Found on the underside of mushrooms growing on a tree. Feeding on the mushroom?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stubirdnb

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:37 PM ADT

Περιγραφή

Attracted to moth bait on mature poplar in old field - garden - mixed woods habitat along coast of Northumberland Strait.

This is a different individual from the one I posted a few minutes ago. This one has slightly different markings and fewer mites / eggs around the perimeter, and was visible simultaneously with the other.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stubirdnb

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 09:39 PM ADT

Περιγραφή

Attracted to moth bait on mature poplar in old field - garden - mixed woods habitat along coast of Northumberland Strait.

I get a lot of Glischrochilus at my moth bait in April / May but I've never had this species before (assuming correct ID). Appears to be only the third observation of this species at iNaturalist and only three records at BugGuide.

@e-aus-kanada @bmathison

EDIT: I'm just noticing all the mites or eggs around the perimeter of the beetle.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygobeil

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 05:08 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on cedar. A first for me and a first for my Button Berg project. Sample collected.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:34 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregorykuwahara

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 02:14 PM EDT

Τόπος

Guelph, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krisskinou

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

echinoderm

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 02:21 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeboy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dendroica_aml

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2021 04:35 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2020 11:05 PM EDT

Περιγραφή

Light trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 11:05 PM EDT

Περιγραφή

On Pleurotus populinus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 11:05 PM EDT

Περιγραφή

Interception trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

imbeaul

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 11:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 10:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019

Περιγραφή

Collected from decomposing pig remains.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ameeds

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2019

Περιγραφή

Collected from decomposing pig remains.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 01:52 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 05:59 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsimon48

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 08:00 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2019 03:51 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibodeaud

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 02:27 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2017 08:20 AM EDT

Περιγραφή

avec @elbourret

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 11:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m-bibittes

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2015 10:14 AM EDT

Περιγραφή

avec @elbourret

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2017 05:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 01:12 AM EDT

Περιγραφή

Window trap at the forest edge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 07:52 PM EDT

Περιγραφή

Window trap

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 10:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 10:25 PM EDT

Περιγραφή

By beating Alnus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2017 08:53 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2017 12:36 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2020 11:19 PM EDT

Περιγραφή

First PoQ mention for the specie and genus. I suspected this recently described specie to be found here, but never had the opportunity to see one specimen!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clauden

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2013 04:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 12:41 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mregnier

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2020 11:42 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mlarrivee

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2020 10:36 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mregnier

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 01:00 PM EDT

Τόπος

Sutton, QC, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 10:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 10:19 PM EDT

Περιγραφή

On Centaurea sp. Not 100% confident about this one.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2020 09:54 PM EDT

Περιγραφή

Under a bark of a dead tree

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickbedard

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 04:35 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2019 12:12 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry522

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2013

Τόπος

Colchester (Google, OSM)

Περιγραφή

found in the gills of an oyster mushroom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 08:37 PM EDT

Περιγραφή

By beating alders

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2015 12:54 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2018 09:36 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alainhogue

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2016 11:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2020 11:14 PM -05

Ετικέτες

UV

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzukipellerin

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 06:05 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2020 06:31 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 05:41 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joefrechette

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2020 05:14 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

York, CA-NB, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Found indoors.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pmbrousseau

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2011 10:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrickb

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 11:35 PM EDT

Περιγραφή

Window trap on dead deciduous tree (maybe Butternut).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 12:31 PM ADT

Τόπος

Albert, CA-NB, CA (Google, OSM)