Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lacastilla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 01:33 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blazeclaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 07:51 ΠΜ -05

Περιγραφή

SILKHENGE

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anto44

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 12:15 ΜΜ -03

Περιγραφή

Mudando

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

devonted

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2015 06:37 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinserrano

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 11:02 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flsantos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 02:42 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goncrisdi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_sena

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 06:34 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vinisouza128

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022

Περιγραφή

7 eyes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veepollux

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 11:14 ΠΜ -03

Τόπος

Pelotas (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchila

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 06:32 ΜΜ -03

Περιγραφή

Estaba degustando una ischura fluviatis, tenia el mismo color azul electrico

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

obsnat

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 09:00 ΜΜ -03

Περιγραφή

Aparentemente a presa da aranha estava parasitada internamente e o parasita abandou o corpo da presa. No momento eu não havia reparado, só fui notar posteriormente ao analisar as fotos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelotto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 03:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

latalo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 06:23 ΜΜ -03

Τόπος

General Pico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izacavallet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 02:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandotellez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2022 08:47 ΜΜ -03

Περιγραφή

Dentro del domicilio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anto44

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2022 01:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

costagg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 11:33 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickybay

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 11:24 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenluk

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2011 10:49 ΜΜ -05

Περιγραφή

An example of the enigmatic "silkhenge", currently known to be an arachnid egg sac. I photographed it on the side of a cabin.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michelledelaloye

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:27 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiz_alberto_santos

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 08:28 ΜΜ -03

Τόπος

Una (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cirgero

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2022

Περιγραφή

Predando una pupa de mariposa monarca

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rguller

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2022 01:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ftsautter

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 05:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theratman84

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulina_cerruti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2021 06:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florenciaansaldi

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2017 01:55 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2020 08:13 ΜΜ +0530

Περιγραφή

feeding on a Hemidactylus fraenatus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miriam336

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rudygelis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2021 12:20 ΜΜ -05

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Περιγραφή

the dead spider

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 07:54 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmago

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2021 06:32 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calyptura

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 04:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilo_pb

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2021 12:20 ΜΜ -04

Περιγραφή

Tarántula encontrada congelada

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:20 ΠΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2021 08:20 ΠΜ -04

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θωμισίδες (Οικογένεια Thomisidae)

Παρατηρητής

pabliyo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2021 01:54 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιαγουάρος (Panthera onca)

Παρατηρητής

pablo_s

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trekman

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 09:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λινυφιίδες (Οικογένεια Linyphiidae)

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 02:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrin8

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2021 04:01 ΜΜ -05

Τόπος

Madre de Dios, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielblanco521

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2010 10:46 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanlfm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2014 11:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrubio7

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2021 07:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rodrigo_lazaro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2015 04:36 ΜΜ -02

Περιγραφή

With a tropical house gecko (Hemidactylus mabouia) caught in its web.

Com uma lagartixa (Hemidactylus mabouia) presa em sua teia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenilson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 10:21 ΠΜ -03

Περιγραφή

A polemica da aranha de duas cabeças

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel-molina

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 03:50 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elbeltrocco

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 09:22 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierchiavone

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 03:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiagoantunes2018

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2021 09:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebansuarez_r

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2009

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

criscolodel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021

Περιγραφή

Argiope argentata building her ootheca. The small orange points are the eggs.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

One of those 'silkhenge' spider egg structures, on a curvy vine. I am pretty sure nobody knows what spider taxon these belong to yet.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 08:15 ΜΜ HST

Περιγραφή

Zona baja Reserva Colonso-Chalupas (c.a 580 m.s.n.m.)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

projetomantis

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2019 06:07 ΠΜ -03

Τόπος

Maynas, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalylara

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 01:51 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majodeza

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2014 12:22 ΜΜ -05

Περιγραφή

Encontrado en Cusco, Provincia de La Convenció, Distrito Echarati y en Junín, zona de amortiguamiento del Parque Nacional Otishi. Perú

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eccentric_entomophile

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Περιγραφή

A 'silkhenge' spider egg structure, on the frame of my bunk-bed.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tissiane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2021 02:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wagnernogueira

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2020 06:17 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kozue

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 08:16 ΠΜ AST

Τόπος

San Juan, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianomaciel

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2011 10:07 ΜΜ HST

Περιγραφή

Um ninho diferente.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlossch

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2015 05:05 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dawicho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 11:51 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarfavacho

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 10:56 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhonatan_xpp_

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2020 02:46 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siddantas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 08:02 ΜΜ -03

Περιγραφή

Eating a lizard (Gonatodes?)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebsantpag

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2020 12:12 ΠΜ -03