Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chungler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 12:24 PM EDT

Τόπος

Lake Humantay (Google, OSM)

Περιγραφή

Ferns that stuck straight up in the air. Found at lake Humantay.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2014

Περιγραφή

Gold herb


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)

Παρατηρητής

chungler

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018 01:26 PM EDT

Τόπος

Lake Humantay (Google, OSM)

Περιγραφή

Small clusters of succulents. Light green at the bottom and light red at the top. Found at Lake Humantay.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενεκιόνινες (Υποφυλή Senecioninae)

Παρατηρητής

deforest765

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2019 12:25 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2014 12:22 PM -05

Τόπος

Urubamba, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngsinlee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2021 09:43 AM PDT

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skjoldalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 06:01 PM CEST

Τόπος

Urubamba, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skjoldalsted

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Cusco, PE (Google, OSM)

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paltta_rk

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 1997 03:07 PM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinmandor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 10:55 AM -05

Τόπος

08680, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgrandis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2006 11:48 AM -05

Τόπος

08680, Perù (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgrandis

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2006 03:29 PM -05

Τόπος

08680, Perù (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anaarenaria

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2015 06:34 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erwinmandor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 04:16 PM -05

Τόπος

08680, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennypansing

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2021 10:24 AM EDT

Περιγραφή

4281ex
mountain hillside along Urubamba River, Machu Picchu Pueblo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drmckenzie

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2007 08:07 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccophugo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2021 01:47 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούζι (Mesembryanthemum cordifolium)

Παρατηρητής

diego_amazonia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2021 04:48 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 05:41 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 05:49 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 06:41 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 06:40 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 07:54 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 04:36 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 05:03 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 06:09 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 07:27 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 09:25 PM GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2020 09:26 PM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2020 01:17 PM GMT

Τόπος

Tacna, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2002

Τόπος

Tacna, Peru (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 11:22 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2020 10:07 AM GMT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank_chambilla

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:12 PM -05

Τόπος

Moquegua, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 12:11 AM -05

Περιγραφή

"Vegetation in deserts" Historical rainfall in S Peru during the january-march 2020 event.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2020 12:09 AM -05

Περιγραφή

"Vegetation in deserts" Historical rainfall in S Peru during the january-march 2020 event.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2010 10:46 AM -11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peregrinomedina

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 10:34 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tree_gia

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 11:32 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccophugo

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 08:08 AM -05

Τόπος

Cuzco, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulises_inf

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2016 12:03 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

junior84

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 08:24 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melisa_brisa_rojas_vera

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:47 AM -05

Περιγραφή

Pajitas. (Planta)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoburgos

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 09:25 AM -05

Τόπος

Pantanos de Villa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2014 02:54 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2017 03:22 PM -05

Τόπος

Huamalies, Perú (Google, OSM)

Περιγραφή

Vegetation studies of the Yarowilca archaeological sites.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cam_m

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2019 09:46 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garcia-soliz_vh

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:11 AM -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alfredo_f_fuentes

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2021 04:02 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 09:00 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliotgreiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2020 04:35 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidy_jomayra_concha_chacon

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 06:50 PM BST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 10:30 AM EDT

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:15 AM EDT

Τόπος

Sabandía, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 01:15 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2021 04:10 PM -05

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erick256

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 06:23 PM EDT

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2012 07:51 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2016 02:34 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2015 03:44 PM -05

Τόπος

Yungay, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 06:35 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2021 08:03 AM -05

Τόπος

Caylloma, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 04:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2016 11:53 AM -05

Τόπος

Huari, PE-AN, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2019 02:44 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2018 09:43 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2017 11:49 AM -05

Τόπος

Arequipa, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2012 11:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2013 07:53 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ripleyrm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2017 07:56 PM UTC

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 12:39 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2018 01:05 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carla-maldonado

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2019 01:41 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pollo_al_poder

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2019 12:48 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablodemaio

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2019 03:59 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2020 04:16 PM +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2013 03:46 PM CET

Περιγραφή

Se reconoce por sus hojas espatuladas, cimbiformes y glabras

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2013 01:41 PM CEST

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 11:13 AM CET

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2013 10:53 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 11:39 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2013 11:38 AM CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2013 12:01 PM CEST

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2013 04:34 PM CEST

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2013 10:24 AM CET

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2013 01:47 PM CEST

Τόπος

HK valley, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2013 10:08 AM CEST

Τόπος

HK valley, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2013 11:43 AM CEST

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osoandino

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2013 12:10 PM CEST

Περιγραφή

Deyeuxia spicigera

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiganhummingbirdguy

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2018

Περιγραφή

Olivaceous Thornbill
Pampa Curicocha (Milloc area)
Lima, Peru
20 July 2018
Photo by Allen T. Chartier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anagdelhierro

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2018 02:20 PM -05

Τόπος

Quito, EC-PI, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fabien_anthelme

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2013 10:10 AM +14

Τόπος

Los Andes, Bolivie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liset3

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 01:37 PM -05

Τόπος

08461, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στάχυς (Γένος Stachys)

Παρατηρητής

loarie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2014 02:46 PM PST

Τόπος

Cusco (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2014

Τόπος

Tambomachay (Google, OSM)

Περιγραφή

Ulluypina


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karsten_s

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2004 12:51 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ncgardentraveler

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2020 10:30 AM -05

Τόπος

Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cstobie

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2019 02:30 PM EDT

Τόπος

Espinar, Perú (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danplant

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 04:54 PM -05

Τόπος

Carabaya, Perú (Google, OSM)