Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlize5

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021 07:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremy_sea

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murrelet

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 10:10 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linstern44

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2021 10:28 AM PDT

Περιγραφή

Approximately 8-12 inches long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luca_hickey

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2021 08:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 09:53 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgkoons

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 04:08 PM PDT

Περιγραφή

Found in Nora’s Wood as part of my study to generate a funga report of the park starting in October 2020.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020 02:37 PM PDT

Περιγραφή

For the flying male bee checking out male Melissodes from previous observation.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wenatcheeb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2020 02:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 05:03 PM PDT

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fern_friend

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2019 04:40 PM PDT

Τόπος

Vancouver, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewbooks

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2020 11:49 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2012 12:59 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2013 01:24 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathleendobson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2020 10:41 AM HST

Περιγραφή

Elevation 445 ft. Growing on fir log in mixed forest.

Added two photos of same log with new mushrooms appearing on 11-11-2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shriker420

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robroymcg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2021 10:17 AM UTC

Περιγραφή

Found on the ground under alders.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robroymcg

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 08:19 PM UTC

Περιγραφή

About 1cm long. Growing on a wet rock face near the shore. Ruler shows millimeters.

Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

maureen_c-m

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2019 09:55 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

the_land_philosopher

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashbarcelona

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2019

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 03:34 PM PST

Περιγραφή

Amongst lichens on Quercus garryana. Very very small

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashbarcelona

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:16 PM PST

Τόπος

Olympia, WA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancy796

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2020 11:46 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billweir1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 11:21 PM UTC

Περιγραφή

Total of 4 observations, first set of photos 1-5 are from Dec 20/20 when they were just pins. The 4 after the tree shot 7-10 were taken on Dec 26/20 after there had been a snowfall then thaw and caps had opened. Images 11-12 are Jan 4/21. Image 13 was on Jan 13/21.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alivenfree76

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 06:00 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abrigitte_black

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2020 03:29 PM UTC

Τόπος

Williams, OR, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2020 02:10 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 06:29 PM PDT

Τόπος

Olympia, WA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2020 12:42 PM PDT

Περιγραφή

Gills appeared to be serrated on all ages.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauren_re

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 12:47 PM PST

Περιγραφή

Working on getting a species name for this one. Cuphophyllus recurvatus (syns Camarophyllus and Hygrophorus). Growing in grassy/mossy parking lot divider bed, classic. No odor. @natvik / @dannymi any ideas?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tessa_in_the_woods_on_my_island

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 11:53 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mossman13

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2020 09:39 AM CDT

Περιγραφή

Growing on exposed sandstone outcrop.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richtehan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 03:49 PM PST

Περιγραφή

On Populus trichocarpa; flesh brown; pores 1-3mm; spores elliptic-cylindric, 16x10um; hyphae 2.5-5.0um

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υγροκύβη (Γένος Hygrocybe)

Παρατηρητής

bill_thorpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2020 06:51 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyson_ehlers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2007 01:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abe

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018 01:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

umpquamatt

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliaaaaaaa997

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 08:14 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harmlessbug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2020 02:57 PM UTC

Τόπος

Bellingham, WA, US (Google, OSM)
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

frogshouse

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 02:30 PM PDT

Τόπος

Redmond, WA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Small dusty fruiting bodies with a stem on the side of a tree (forgive me, I'm not good with identifying trees!). Each one is only a few millimeters in diameter, the moss provides some scale. Some are indented and ear-like in shape. There's a few different kinds, some smaller skinnier pure white ones, and what I assume are older ones that are a bit darker but are still well dusted with white.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Washington, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαράσμιος (Γένος Marasmius)

Παρατηρητής

noah_siegel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 03:59 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julietrav24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2020 01:02 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pallasmabus

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2020 03:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pnwmelody

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2020 01:19 PM PDT

Τόπος

Sedro-Woolley (Google, OSM)

Περιγραφή

Comes in the middle of the day. Sometines even when we are outside.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithofsquamish

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 10:13 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)

Παρατηρητής

samanthapedersen

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:39 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γκεπίνια Η Λαχανοειδής (Guepinia helvelloides)

Παρατηρητής

patyagonia

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2020 12:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2019 03:36 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκοκόπρινος (Γένος Leucocoprinus)

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2019 11:02 AM HST

Τόπος

17100, Peru (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2008 12:34 PM EDT

Περιγραφή

Diogmites neoternatus with a small wasp.

Patuxent Branch Trail, Howard Co., MD

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marykeim

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2018 12:24 PM EST

Περιγραφή

Tosohatchee Wildlife Management Area, Orange County, FL, March 2018.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

parasitis_voracibus

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyharmsen

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 08:47 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thewildmychorrizae

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 02:00 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisfojtik

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2020 03:15 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ms_mycopigments

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 08:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2020 07:09 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiebob

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 08:29 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαξιφραγκοειδή (Οικογένεια Saxifragaceae)

Παρατηρητής

samiaali

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2020 02:13 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masonmaron

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 12:38 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adambryant

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Oregon, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

moorebuesing

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 05:30 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

extraneouswander

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 07:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ajl76

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2020 10:20 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisorozco1

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2020 03:47 PM PDT

Τόπος

Clearlake, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Growing with Arctostaphylos sp. And Acmispon glaber. Next to Pomo elementary school. Abundant in population

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejchandler

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Περιγραφή

NAMP # 73140

DATE: 05 APR 2020

STATE: WA

COUNTY: PIERCE

FORAY ID: SSMC Mycoflora Project

SITE NAME: Steilacoom Park, Lakewood

iNat #: 41693254

NEARBY FLORA: Deciduous: Apple, Cherry, Damson Plumb; Evergreen: Scotch Broom.

SUBSTRATE: Dense Humus Soil, Grass, Sparse Moss.

HABIT: Few (7 within 2 x 8-foot area).

LIGHT EXPOSURE: Full sun (40-50% of day)

ODOR: Indistinct.

TASTE: Nutty.

REFERENCES: Pictorial Key to Mushrooms of the Pacific Northwest, Danny Miller.

DETAILED PHYSICAL DESCRIPTION:

CAP: Oval to Elongate, Pale Tan, except having a Rusty-to-Brown discoloration starting at the Cap Top, spreading out then proceeding down the cap about 3-4cm. Length is anywhere from 3-10cm, and width ranges from 5-5cm. The pits are longitudinally arranged, yet irregularly shaped, round to elongate. Inside, the pits tend to be lighter. Hollow inside with varying sized granules, like sand covering the flesh.

STIPE: White, 2-3cm long and 1-2.5cm thick. Irregularly shaped, the base is somewhat enlarged.

FLESH: Pale Tan on the outside, and white internally.

SPORES: unk

MYCELIA: White, fairly dense, directly below the substrate cover. Appears to run shallow in the packed substrate, ~1-2cm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιχνευμονίνοι (Φυλή Ichneumonini)

Παρατηρητής

matt1313

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah_mycelia

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2020 06:11 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssquazzo

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 12:49 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashagintel

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

astringent

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2019 03:57 PM PDT

Περιγραφή

Was fuzzy and soft to the touch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

astringent

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2019 11:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bubbles-debary

Ημερομηνία

Ιούνιος 2013

Τόπος

United States (Google, OSM)

Περιγραφή

NA material different than Eurasian C. fruticulosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericstauder

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2020 05:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corndog

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2019 01:16 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jvogel24

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 02:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amysubach

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:56 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gutfeeling

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 07:18 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olivepitz

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2020 06:40 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilyln

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 03:54 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dpunzalan

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2020 11:47 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 09:22 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leptonia

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2020 09:29 AM PST

Περιγραφή

Small allantoid spores

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sky1618

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2018 02:08 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lexiloo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2018 11:45 AM PST