Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanj85

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2021 05:19 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανοκέφαλος Γλάρος (Chroicocephalus ridibundus)

Παρατηρητής

sophie_nelson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 11:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias1724

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2020 03:50 PM CDT

Περιγραφή

Found under humid conditions after rain subsided at approximately 6:15 pm.

Approximate Dimensions:
Length: 15mm
Width: 2mm
Height: 3mm

Orange-ish/Brown Wings with dark spots on them.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brewmaster

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 09:57 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clsstreett

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 10:34 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenbuc

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2019 02:48 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sa88lebags

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2013 02:20 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neylon

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2020 11:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

backyard_ecology

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2020 10:17 AM CDT

Τόπος

Oswego, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennyesh

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 08:03 AM UTC

Τόπος

Cloverleaf Village (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgeschke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2020 08:17 AM EDT

Τόπος

Eagle Creek Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgeschke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 08:48 AM EDT

Τόπος

Conner Prairie (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orangegator

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2020 04:04 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmpayne

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:33 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiganhummingbirdguy

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 11:55 AM EDT

Περιγραφή

Carolina Saddlebags
(Tramea carolina)
Ives Road Fen Preserve
Lenawee Co., Michigan
15 August 2020
Photo by Allen T. Chartier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

norabird

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2020 12:04 PM EDT

Τόπος

Curran (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

russeld

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2020 10:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ksandsman

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2020 01:40 PM CDT

Τόπος

Kankakee, IL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emilymstone

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020 06:11 PM CDT

Τόπος

Cable (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:35 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerohling

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 10:00 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wtvz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 02:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjf7600

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 05:39 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

psweet

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benzerante

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christoph_moning

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2013 04:10 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobbisalisbury

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2020 12:01 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amoorehouse

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 11:56 AM CDT

Περιγραφή

Taken with macrolens while photographing insects; along Fall Creek at Fall Creek Gorge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jflynn

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2019 02:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birder047

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2019 02:56 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michiganhummingbirdguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2019

Περιγραφή

Black-tipped Darner
(Aeshna tuberculifera)
Pinckney SRA
Washtenaw Co., Michigan
14 June 2019
Photo by Allen T. Chartier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eattaway92

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2017 12:35 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulswitzer

Ημερομηνία

Αύγουστος 2009

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryanj85

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Illinois, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

randyshonkwiler

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2013 01:35 PM CDT

Περιγραφή

Ruby Meadowhawk Isle a la Cache.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skrentnyjeff

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2019 01:16 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)

Παρατηρητής

ryanj85

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 03:15 PM CST

Περιγραφή

Golden Eagle on the left. Bald Eagle on the right.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryruther

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2019 09:49 AM EDT