Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 04:34 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2019 02:22 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbe_fleischman_fam

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2019 08:21 PM CDT

Περιγραφή

A large butterfly - 5 or 6 inch wingspan

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2019 12:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

girlsmitty

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 06:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2019 03:27 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2018 04:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2018

Περιγραφή

These were all over this section of the cemetery, but not a single one was open. It was cold and windy on this first day of spring.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018

Περιγραφή

I took a specimen home and examined it under my dissecting microscope. The scape below the involucre is glabrous, and most of the basal leaves have a similar shape to the involucre, which is on the lower part of the scape. A third characteristic are the long hairs on the underside of the sepals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2018

Περιγραφή

4 characteristics that I now look for in this species: the scape below the involucre is glabrous, the involucre is located on the lower part of the scape, the basal leaves are similar in shape to the involucre, and there are long hairs on the underside of the sepals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lyndag

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:31 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walkingstick2

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2018 11:46 AM CDT

Περιγραφή

New one for me?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2018 03:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lpenn

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 01:43 PM CDT