Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tezster

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2021 02:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

bevlynn99

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 11:55 AM EDT

Τόπος

Acton, ON, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Butterflies seem to love the trunk of this one tree with a bit of sap oozing out.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevlynn99

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2021 10:22 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donscallen

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 04:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

donscallen

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2021 04:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joselinjade77

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2021 02:23 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevlynn99

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 01:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donscallen

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 05:16 PM EDT

Περιγραφή

A fairly late occurrence of this species

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevlynn99

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2021 01:47 PM EDT

Τόπος

Acton, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evanvz

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 06:07 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danieljunderdown

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2021 03:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thecrimsonx

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2021 03:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-wassmansdorf

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2021 04:26 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούλιος 2019

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:05 PM EDT

Περιγραφή

Found in an open marshy area 5-10 metres from low brush.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:32 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:33 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 02:26 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betcrooks

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 10:54 AM EDT

Περιγραφή

First found in the Meadows by Mr. Moss. These are probably the start of the second flight (very fresh). If so, there may be quite a few here and elsewhere in Mississauga over the next week.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 04:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kfurneaux

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 04:06 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινος Ναύαρχος (Vanessa atalanta)

Παρατηρητής

kfurneaux

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 02:46 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 02:42 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rmlm

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2021 09:19 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

donscallen

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 08:57 AM EDT

Περιγραφή

Over 100 Northern Pearly-eyes sipping secretions on a distressed American Elm, largely defoliated by Gypsy Moth caterpillars.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lorysa

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2021 03:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djstone

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 11:22 AM EDT

Περιγραφή

10-15 individuals on and around Asclepias syriaca.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lee-anncowan

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 05:11 PM EDT

Περιγραφή

This big guy landed in my garden right after I planted some parsley. He seemed really interested in the manure I had added.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bevlynn99

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2021 05:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison167

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 06:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 12:39 PM EDT

Περιγραφή

Possibly two individuals.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michlocke

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2021 02:03 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_kole

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:38 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mws

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 03:56 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2021 11:39 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janicel

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2021 12:19 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 11:36 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

keevilm

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 07:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christianchua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2020 04:17 PM EDT

Περιγραφή

粉红十二斑瓢虫
Pink Spotted Ladybug
Coleomegilla maculata
瓢虫科(Coccinellidae) *属(Coleomegilla)
Rockland, Ontario, 2020.9.26©Tian

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunrisegardener

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2020 04:07 PM EDT

Τόπος

Moore Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

betcrooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2020 01:47 PM EDT

Περιγραφή

First one in the Meadows this year.
Kind of funny to see a Compton's and a Painted on the same day but have the Painted being the rarity!

The Painted was frantically nectaring, visiting dozens of flowers in a few minutes.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betcrooks

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2020 02:17 PM EDT

Περιγραφή

This one was very bright yellow compared to other skippers so it showed up from a distance: a very good thing as it did NOT stay in the area. Within a couple of minutes it had moved on and was not seen again despite standing still in that area for an hour watching the other butterflies coming and going, and checking again when I passed through the area a couple of hours later. Since the habitat is low quality, I think it continued on into the nearby yards where it would find lots of flowers etc. I would not recommend this as a spot to normally find Fierys only a few Wild Indigos and Peck's.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

darcy16

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2020 10:06 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βανέσα Του Κάρδου (Vanessa cardui)

Παρατηρητής

jude_p

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jude_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jude_p

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

wendyrobins

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 06:32 PM EDT

Τόπος

Waterview Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2020 02:07 PM EDT

Περιγραφή

Note the fairly narrow subterminal yellow band on the underside of HW, about half as wide as Great-spangled Fritillary, red-brown colour on underside of HW, open orange margins of upperside, and diagnostic black mark at base of the upperside of FW. Eye colour is difficult to discern from photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kylejhorner

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sunrisegardener

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2020 12:56 PM EDT

Περιγραφή

Female laid 4 eggs (possibly more) on rue

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Αύγουστος 1, 2020 12:29 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ejankowski

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2020 12:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2020 02:47 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 02:48 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 12:42 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 01:38 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stariplativky

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

uofgtwitcher

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2020 05:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckovacs

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2020 11:04 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 10:25 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2020 11:05 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shadilady

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 10:56 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 12:07 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geraldm

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2020 11:08 AM EDT

Τόπος

Erin, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danshuurman

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 10:32 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew1138

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 12:36 PM EDT

Περιγραφή

Dead mudpuppy

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckovacs

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2020 10:59 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khrystey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2020 10:09 PM UTC

Τόπος

Sudbury (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

perplexed_danaus

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 08:25 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allisonbest

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 02:51 PM EDT

Τόπος

Caledon, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2020 04:44 PM EDT

Περιγραφή

Nectaring on Pastinaca sativa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

photobiophilia

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 06:24 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melissahalton

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2020 03:17 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2020 05:10 PM EDT

Περιγραφή

I am not at all confident in this ID. Good match based on photos from Wagner’s book and Layberry et al’s description but I am not familiar with the degree of variability in Eastern-tailed Blue. Feeding on Vicia cracca, more typical of ET Blue, but Fabaceae is in Eurosid II clade with Rosaceae, so leaf chemistry somewhat similar to Striped Hairstreak more typical Rosaceae diet. Note tending by ants; typical of Lycaenids.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geraldm

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 09:01 AM EDT

Τόπος

Erin, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ckempers123

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2020 09:17 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betcrooks

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 04:57 PM EDT

Περιγραφή

I was expecting another Northern Duskywing but that doesn't seem to be what I got. It was about the same size but instead of perching in partial shade it settled in the full sun. Cool 22 C and breezy dry afternoon. Pretty worn and one side tattered. Not near the Crown Vetch, down at the Erin Mills Pkway end of the trail.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alicecui

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2020 12:25 PM EDT

Τόπος

Caledon, ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bob15noble

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2020 09:17 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smck2020

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

Ontario, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c-elliott

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2020 11:17 AM EDT

Περιγραφή

Photo TBA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugsrock

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2020 09:53 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carl-adam

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2020 01:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

duryl

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2020 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcjohnson

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 02:28 PM EDT

Περιγραφή

Pocahontas form

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasserella1979

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2020 03:30 PM EDT

Τόπος

Erin, ON, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markwhitcombe

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2020 02:54 PM EDT

Περιγραφή

Many along old railway path heading west out of Orangeville; mating pair — at least trying …

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rorywills

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 10:51 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sasserella1979

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2020 11:57 AM EDT

Τόπος

Erin, ON, Canada (Google, OSM)

Περιγραφή

Found 5 of these butterflies on our hike today. Not 100% sure if these are identified correctly. Both pictures are taken by my 6 year old.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan_macneal

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2020 09:00 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

candicetalbot

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2011 09:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albert_tomchyshyn

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2020 02:11 PM EDT

Περιγραφή

Only one, feeding on willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paultavares

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2011 04:55 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Η Επτάστικτη (Coccinella septempunctata)

Παρατηρητής

ishanidasgupta

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2019 11:08 AM EDT

Περιγραφή

I picked it up and let it walk on my hand. It looked at me and gladly chose my palm as it’s home...I wanted to hold it forever and it looked like it wanted to stay. But I knew that there are precious moments, where two different beings just connect, and that if these are infinite then they would not be precious anymore. So I let it go and it turned to look at me and then went it’s way.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πασχαλίτσα Αρλεκίνος (Harmonia axyridis)

Παρατηρητής

ericgiles

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2019 01:28 PM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

betcrooks

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2019 11:12 AM EDT

Περιγραφή

Given the way they were all flying strongly up and down the trails, I am going to keep my count to 3 although there may have been more.

Ετικέτες