Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

may_bio

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 04:02 ΜΜ -03

Περιγραφή

Pequena aranha encontrada na areia da Praia do Campeche, Florianópolis, SC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msilvera

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2023 07:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielabolla

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miscbr

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2009

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuanihabitz

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:13 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:10 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 10:06 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:58 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolasgmalkiewiez

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruna_maysa

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Τόπος

Pomerode (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:09 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 05:23 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vittoor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 02:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicolas_3

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:28 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjcadorin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana1199

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:29 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:16 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

buhosw

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2016

Τόπος

Cordoba, Veracruz (Google, OSM)

Περιγραφή

Oruga , crisálida y mariposa Eresia Phillyra vista en Cordoba Veracruz por Carlo Magno Morales

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaniafonseca1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:50 ΜΜ -03

Τόπος

Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaniafonseca1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 04:50 ΜΜ -03

Τόπος

Brasil (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lua23

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:03 ΜΜ -03

Τόπος

Penha (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charlie312

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaopassold2b

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2023 09:29 ΠΜ -03

Περιγραφή

Lagarto visto a céu aberto na Universidade Regional de Blumenau FURB - Tamanho aproximado 30 - 50cm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanalzate

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2011

Τόπος

Pácora, CO-CL, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:31 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_henrique_roedel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:38 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_henrique_roedel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:38 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thiago_henrique_roedel

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:39 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 04:35 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:54 ΠΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Περιγραφή

Morto

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023

Τόπος

Penha (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto enviada por amiga no dia de hoje.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 02:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Υδρόχοιρος (Καπιμπάρα) (Hydrochoerus hydrochaeris)

Παρατηρητής

daggervk

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 11:13 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo_simaozinho

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danii-rubik23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:00 ΠΜ -03

Τόπος

Rua José Adriano (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luiz_fava

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Μυκητής (Alouatta guariba)

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 06:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vittoor

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 03:24 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καφέ Μυκητής (Alouatta guariba)

Παρατηρητής

bljesus

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:33 ΜΜ -03

Περιγραφή

Phelps, Projeto bugio

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo_simaozinho

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:28 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 11:59 ΠΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulo_simaozinho

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 03:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vittoor

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 07:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άνουρα (Τάξη Anura)

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 01:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bruna_maysa

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 08:49 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αραουκάρια Η Στενόφυλλος (Araucaria angustifolia)

Παρατηρητής

bruna_maysa

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 02:24 ΜΜ -03

Τόπος

Agrolândia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio1184

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 07:40 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iria28

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2023 01:14 ΜΜ -03

Τόπος

Indaial (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:48 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douglasmeyer

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:55 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrielit

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 10:10 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larakuchler

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 06:52 ΜΜ -03

Τόπος

Blumenau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heloisatamasia

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 06:04 ΜΜ -03

Τόπος

Blumenau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leandrofilia

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:11 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:21 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 01:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 06:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Περιγραφή

Jovens no pé de jabuticaba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:59 ΠΜ -03

Περιγραφή

Aparentemente uma fêmea alimentando um juvenil'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:32 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:18 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 12:38 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 11:53 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:37 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 08:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edu_janke

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 10:43 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:27 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Νερόκοτα (Gallinula galeata)

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 08:58 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 09:17 ΠΜ -03

Τόπος

blumenau (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heloisakoffke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 12:01 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fcarneiro

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heloisakoffke

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 05:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjcadorin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heloisakoffke

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2023 05:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heloisakoffke

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lua23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 02:43 ΜΜ -03

Τόπος

Navegantes (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tamily1

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 12:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliocastellain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Santa Catarina, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iria28

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 04:17 ΜΜ -03

Τόπος

Indaial (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelen23

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 07:53 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vicstaloch

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023

Τόπος

FURB - Câmpus 1 (Google, OSM)